Viser 181-190 af 207 resultater
Begrænsning af udsættelser.jpg
Publikation

Begrænsning af udsættelser

Denne pjece giver en række forslag til, hvordan boligorganisation og kommune kan samarbejde om at begrænse antallet af udsættelser.

At bo i en almen bolig.jpg
Publikation

At bo i en almen bolig

Denne pjece er til dig, som er ny beboer i en almen bolig. Her kan du læse om nogle af de almene boligers særlige forhold og om dine muligheder for at præge din nye bolig og din boligafdeling.

Almene boliger - finansiering og husleje.jpg
Publikation

Almene boliger - finansiering og husleje

Denne pjece giver indblik i forholdende omkring finansiering og husleje i de almene boliger.

Boligbytte og fremleje.jpg
Publikation

Boligbytte og fremleje

Denne pjece beskriver forhold omkring boligbytte og fremleje - og mulighederne det tilbyder den almene beboer.

Personalepolitik.jpg
Publikation

Personalepolitik

Denne pjece beskriver regler, gode råd og anbefalinger ift. personalepolitik og indeholder en række spørgsmål, som enhver boligorganisation bør stille sig selv.

Når du vil leje en bolig.jpg
Publikation

Når du vil leje en bolig

Denne pjece indeholder information om de praktiske aspekter ved lejen af almene boliger.

Spar el.jpg
Publikation

Spar el

Denne pjece indeholder råd til tiltag, der kan lette elforbruget i almene boliger. Kortlægninger i boligafdelinger viser nemlig, at der nemt kan spares 10-35% af afdelingens fælles elforbrug.

God almen ledelse.jpg (1)
Publikation

God almen ledelse

Det er en stadig større udfordring at arbejde med moderne ledelse af virksomheder. Det kræver langt større dynamik end tidligere at løse opgaverne - denne pjece præsenterer forskellige inputs til ledelse i den almene boligsektor.

Samarbejde med kommunen - hvorfor og hvordan?.jpg
Publikation

Samarbejde med kommunen - hvorfor og hvordan?

Pr. 1 januar 2007 blev 275 kommuner samlet i 98 nye kommuner, hvilket for manges vedkommende vil betyde større afstand mellem politiske beslutningstagere og kommunens borgere. Denne pjece giver indblik i, hvad et samarbejde med kommunen kan bidrage med.

Nyttig viden om de nye regler for integrationsydelse og kontanthjælp.jpg
Publikation

Nyttig viden om de nye regler for integrationsydelse og kontanthjælp

I denne folder får du et overblik over kontanthjælpsloftet og konsekvenserne for de almene boliger.

1
17 18 19 20 21
Søger du bolig? - Klik her