Boligsocial indsats

Det er vigtigt for os, at tage bedst muligt hånd om vore beboere. Vi tror på fællesskabet og på at skabe tryghed, trivsel og godt naboskab.

Billede af Boligsocial_1_Full window size.jpg

Boligsocial indsats

Den almene sektor gør meget mere end at bygge, vedligeholde og udleje gode og billige boliger for alle. I ca. 30 år har boligorganisationerne udført lokalsamfundsarbejde i boligområder landet over. Det der i fagsprog kaldes boligsocialt arbejde. Som navnet antyder handler det om at håndtere sociale problemstillinger, der knytter an til det at bo i et bestemt område. 

 

I mange år kørte den boligsociale indsats i det små i en boligafdeling her og der, men siden 2010 har der pågået en national indsats med ca. 450 boligsociale medarbejdere ansat i boligorganisationer og kommuner. Langt størstedelen er ansat i de almene boligorganisationer. BL og KL står for den faglige udvikling af disse medarbejdere i et tværfagligt netværk ved navn Boligsocialnet. 

Som almene boligorganisationer er det vigtigt for os, at tage bedst muligt hånd om vore beboere. Vi tror på fællesskabet og går langt for at skabe tryghed, trivsel og godt naboskab. Vi samarbejder derfor med folkeskoler, gymnasier, kommunale institutioner, forvaltninger, politi, erhvervsliv og civilsamfund for at løfte de udsatte boligområder, og skabe bedre livsvilkår for vore beboere. Det er i fællesskabet løsningerne findes. 

Vi etablerer sammen lektiecafeer, sundhedscafeer, fritidsjobindsatser, økonomisk rådgivning, mentorindsatser, rapskoler, sociale viceværtsordninger. Vi uddanner Bydelsmødre, sundheds- og miljøambassadører og tilbyder hjælp til fritids- og foreningsliv, rygestop, beskæftigelse mm. Vi er på den måde med til at bryde den sociale arv og skabe social mobilitet i det danske samfund.

 

Det er vores bidrag til velfærdssamfundet. Vi er en del af løsningen. 

Brandkadet

Brandkadet

Om:
Projekt Brandkadet er et rolle-modelsprojekt, hvor unge uddannes til brandkadetter og får indsigt i brandmændenes arbejdsdag, hvor regler, disciplin, tillid og fællesskab er bærende værdier.

Hvorfor:
Hærværksbrande og chikanerier af brandvæsnet er fra tid til anden et problem i udsatte boligområder. Der bliver sat ild til skraldespande, biler og cykelskure, og brandmændene bliver mødt med trusler, stenkast og tyveri fra brandbilerne i forbindelse med udrykning.

Værdi: 
Den indsigt de unge får ved at indgå i brandkadetforløbet motiverer dem til at modarbejde chikane af brandvæsnet og ildspåsætning i deres boligområde, samtidig med at de hver især kan tage brandmandsværdierne med sig videre i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet.


Hvem kan blive brandkadetter?
Projektet er hovedsageligt målrettet unge fra udsatte boligområder i alderen 13-17 år, som er kendetegnet ved at de:

  • Savner meningsfuld fritidsaktivitet
  • Er skoletrætte
  • Har lavt selvværd
  • Mangler positiv voksenkontakt
  • Er i den kriminelle risikozone

Projektet kan være særligt gavnligt for unge, som er på vej ud i kriminalitet eller f.eks. har en storebror eller storesøster, der er kriminel. Her kan Projekt Brandkadet hjælpe til at bringe unge på rette spor ved at tilbyde et alternativ til kriminaliteten.

Vidensindsamling om projektet
Center for Boligsocial Udvikling har indsamlet erfaringer fra fem igangværende brandkadetprojekter i Greve, Københavns, Roskilde, Slagelse og Fredensborg Kommune.

Vidensindsamlingen bygger på 14 interviews med de ansvarlige brand­mænd og kommunale medarbejdere om bl.a. metoder, målgrupper og organisering.

De foreløbige erfaringer med dette nytænkende rollemodelsprojekt er overvejende positive. Projekterne har alle en høj gennemførelsesprocent, og i projekterne mærker man en stigende interesse blandt unge i de udsatte boligområder for at blive optaget i projektet.

Undersøgelse fra CFBU:
Brandkadet - Vidensindsamling om brandkadetter i udsatte boligområder

 

Læs også: 

YouTube video:
 
Svedig afslutning: Roskildes brandkadetter til eksamen

Roskilde Kommune:
Projekt brandkadetter

www.brandkadet.dk

Sociale viceværter

Sociale viceværter

Om:
Man ansætter typisk en social vicevært til at skabe større trivsel og tryghed blandt beboerne, bryde ensomheden og styrke livskvaliteten for svage grupper samt håndtere konflikter og nabostridigheder, inden de udvikler sig. En social vicevært tilbyder typisk anonym rådgivning og hjælp til beboere. Denne rådgivning kan omfatte økonomi, ensomhed, sygdom og dødsfald, sorg og krise, konfliktløsning, manglende rengøring af hjemmet, personlig hygiejne og flytning til anden bolig. Kontakt til myndigheder, hospitaler, læger o.l., samt hjælp til at skrive ansøgninger eller klager til det offentlige system er den fast del af arbejdet.

Hvorfor:
Socialt udsatte beboere er ofte isolerede, psykisk syge og lever udenfor myndighedernes kendskab. De kan have brug for hjælp til at gøre de ting som andre mennesker tager for givet. Der er også nogle der jævnligt kommer i konflikt med deres omgivelser fordi deres levevis og normer kan give anledning til problemer når man bor tæt. Det er både et problem for den involverede beboer og for naboerne. Bor der mange sociale udsatte i samme boligområde, kan det påvirke den overordnede trivsel i afdelingen.

Værdi:
Helt overordnet får beboerne hjælp til at løse ”uløselige” problemer. Effekten er større livskvalitet, mere struktur i hverdagen, færre klager og nabokonflikter, øget tryghed og færre udflytninger hvilket er lig færre udgifter for både boligafdeling og myndigheder.


Læs også:

YouYube video: Sociale Viceværter I Odense Kommune


Socialstyrelsen: Sociale viceværter (Linket er desværre ikke tilgængeligt længere)

Flere sociale viceværter i almene boligområder

Sociale viceværter er vejen frem

Sociale viceværter i sydhavnen (Siden er desværre ikke tilgængelig længere)

Evaluering af social vicevært i Lundtoftegade KAB (Artiklen er desværre ikke tilgængelig længere)

Oprettelse: 11.01.2019 | Sidst opdateret: 19.11.2019

Sideansvarlig: Jane Østgaard Sørensen


Søger du bolig? - Klik her