Analyser

Emne
 • Boligorganisationer
 • Boligområder
 • Boligpolitik
 • Effektiv drift
 • Byggeri
 • Verdensmål
 • Kreds
 • Love og regler
 • Urbanisering
 • Analyse og statistik
 • Boligsociale indsatser
 • Ghetto
 • Uddannelse
 • Klima og energi
 • Økonomi
 • Boligmarked
 • Sundhed
Viser 21-30 af 36 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
04.08.2021 · Nyheder fra BL

Analyse: Almene boliger sikrer forskellige indkomstgrupper kan bo i byerne

Almene boliger spiller en vigtig rolle i storbyerne og er en vej til at skabe blandede byområder.

26.07.2021 · Nyheder fra BL

UngdomsboligRapporten 2021

Ny rapport giver et opdateret billede af de studerendes boligsituation og sætter fokus på udbuddet af egnede ungdoms- og studieboliger, herunder i særlig grad almene ungdomsboliger.

09.06.2021 · Nyheder fra BL

Analyse: Almene bofællesskaber - hvem, hvorfor, hvordan?

I en ny analyse har BL for første gang kortlagt de almene seniorbofællesskaber og beboere. Der findes mindst 136 almene seniorbofællesskaber med 3.900 beboere og mange flere er på vej. 

09.06.2021 · Nyheder fra BL

Rapport: Boliger til hele livet

Ny rapport giver et indblik i befolkningsudviklingen på tværs af landet, tegner profilen af seniorer og ældre i dag og i fremtiden og kortlægger boligmulighederne og behovet fremover.

31.05.2021 · Nyheder fra BL

Analyse: Indvandrere fra MENAP-lande i den almene sektor

Indvandrere fra MENAP-lande i almene boliger har mere komplekse udfordringer og sværere ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet og er derfor en målgruppe for såkaldte 2. generationsreformer. Lokale og helhedsorienterede sociale indsatser kan understøtte, at flere udsatte beboere kommer i arbejde. 

10.01.2021 · Nyheder fra BL

Analyse: Flere unge i almene boliger bryder den sociale arv

Andelen af mønsterbrydere stiger blandt unge i den almene boligsektor og flere børn af ufaglærte forældre får i dag en uddannelse. 

23.11.2020 · Nyheder fra BL

Analyse: Betydning af medbragt uddannelse for almene beboeres profil

Oplysninger om indvandreres medbragte uddannelser har en væsentlig betydning for almene beboeres profil, og for hvorvidt et boligområde lever op til uddannelseskriteriet, der anvendes til at definere ghettoområder.

23.11.2020 · Nyheder fra BL

Analyse: Aldersgrænse i ghettokriteriet for uddannelse

Unges uddannelse medtages i dag ikke i opgørelsen af ghettokriteriet for uddannelse, og det har betydning for, hvorvidt et boligområde defineres som en ghetto.  

01.09.2020 · Nyheder fra BL

Analyse: Korskærparken - helhedsplan med fokus på beskæftigelse

Beskæftigelsen blandt beboere i Korskærparken er steget betydeligt efter en aktiv helhedsplansindsats i området siden 2013. 

20.07.2020 · Nyheder fra BL

UngdomsboligRapporten 2020

Ny rapport giver et indblik i unge studerendes boligsituation, økonomi og muligheder for at få en ungdomsbolig. 

Søger du bolig? - Klik her