Analyser

Emne
 • Boligorganisationer
 • Boligområder
 • Boligpolitik
 • Effektiv drift
 • Byggeri
 • Verdensmål
 • Kreds
 • Love og regler
 • Urbanisering
 • Analyse og statistik
 • Boligsociale indsatser
 • Ghetto
 • Uddannelse
 • Klima og energi
 • Økonomi
 • Boligmarked
Viser 11-20 af 22 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
31.05.2021 · Nyheder fra BL

Analyse: Indvandrere fra MENAP-lande i den almene sektor

Indvandrere fra MENAP-lande i almene boliger har mere komplekse udfordringer og sværere ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet og er derfor en målgruppe for såkaldte 2. generationsreformer. Lokale og helhedsorienterede sociale indsatser kan understøtte, at flere udsatte beboere kommer i arbejde. 

10.01.2021 · Nyheder fra BL

Analyse: Flere unge i almene boliger bryder den sociale arv

Andelen af mønsterbrydere stiger blandt unge i den almene boligsektor og flere børn af ufaglærte forældre får i dag en uddannelse. 

23.11.2020 · Nyheder fra BL

Analyse: Betydning af medbragt uddannelse for almene beboeres profil

Oplysninger om indvandreres medbragte uddannelser har en væsentlig betydning for almene beboeres profil, og for hvorvidt et boligområde lever op til uddannelseskriteriet, der anvendes til at definere ghettoområder.

23.11.2020 · Nyheder fra BL

Analyse: Aldersgrænse i ghettokriteriet for uddannelse

Unges uddannelse medtages i dag ikke i opgørelsen af ghettokriteriet for uddannelse, og det har betydning for, hvorvidt et boligområde defineres som en ghetto.  

01.09.2020 · Nyheder fra BL

Analyse: Korskærparken - helhedsplan med fokus på beskæftigelse

Beskæftigelsen blandt beboere i Korskærparken er steget betydeligt efter en aktiv helhedsplansindsats i området siden 2013. 

20.07.2020 · Nyheder fra BL

UngdomsboligRapporten 2020

Ny rapport giver et indblik i unge studerendes boligsituation, økonomi og muligheder for at få en ungdomsbolig. 

03.06.2020 · Nyheder fra BL

Analyse: Flere ghettoer som følge af Coronakrisen?

Ny analyse viser, at flere boligområder i Danmark risikerer at komme på ghettolisten allerede i 2021, hvis beskæftigelsen og indkomsten falder.

29.11.2019 · Nyheder fra BL

Analyse: Er indkomstkravet til ghettoområder velbegrundet?

Den geografiske afgrænsning og det anvendte mål for lavindkomst, som i dag anvendes i opgørelsen af indkomstkriteriet, har stor betydning for om et boligområde betegnes som en ”ghetto”.

01.11.2019 · Nyheder fra BL

Analyse: Fra udsat område til blandet by

Aalborg er den eneste store by i Danmark, som ikke har ghettoer. Forklaringen ligger i den såkaldte Aalborg-model, hvor boligforening, lokalt erhvervsliv og kommune i et tæt samarbejde har vendt udviklingen i to udsatte boligområder. Det viser en ny BL-analyse.

18.12.2018 · Nyheder fra BL

Analyse: De såkaldte "hårde ghettoer"

Dokumentation af de konkrete virkninger af parallelsamfundspakken

Søger du bolig? - Klik her