Analyser

Emne
 • Boligorganisationer
 • Boligområder
 • Boligpolitik
 • Effektiv drift
 • Byggeri
 • Verdensmål
 • Kreds
 • Love og regler
 • Urbanisering
 • Analyse og statistik
 • Boligsociale indsatser
 • Ghetto
 • Uddannelse
 • Klima og energi
 • Økonomi
 • Boligmarked
 • Sundhed
Viser 1-10 af 36 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
04.12.2023 · Nyheder fra BL

Mini-analyse: Præferencer for fremtidens sundhedsvæsen

Øget teknologi til at erstatte plejebehov er det tiltag, som får størst opbakning blandt både almene beboere og befolkningen generelt.

27.11.2023 · Nyheder fra BL

Sundhedstilstanden blandt beboere i almene boliger 2021

De nye tal fra den Nationale Sundhedsprofil viser, at 26 procent af almene beboere vurderer, at de har et dårligt eller mindre godt helbred. Imidlertid gælder det 14,8 procent af den øvrige befolkning. 

23.11.2023 · Nyheder fra BL

Mini-analyse: Boliger til en voksende ældrepopulation - forskelle i økonomi og betalingsevne

Der er betydelige forskelle i de ældres økonomi og dermed betalingsevne når det kommer til betalelige boliger i alderdommen. Der er derfor behov for at sikre boliger i forskellige prislejer til at huse en markant voksende ældrebefolkning i de kommende år.  

 

23.11.2023 · Nyheder fra BL

Mini-analyse: Befolkningens holdning til tværgenerationelle bofællesskaber i seniortilværelsen

Ifølge en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Kantar Gallup for BL foretrækker næsten 10 pct. af befolkningen at bo i bofællesskab på tværs af generationer i seniortilværelsen, og over halvdelen ser en værdi i at fremme denne type boform. 

22.11.2023 · Nyheder fra BL

Mini-analyse: Boligbehov- og ønsker blandt den 50+-årige befolkning

I takt med at befolkningen ældes, bliver det mere relevant at forstå og imødekomme seniorer og ældres boligbehov- og ønsker. 

21.09.2023 · Nyheder fra BL

Mini-analyse: Almene flyttemønstre

Der sker løbende omskiftning i almene boliger, inkl. de i København og med en relativt lav husleje. I løbet af et år fraflytter hver syvende almene lejer sin boligafdeling.

02.08.2023 · Nyheder fra BL

Analyse: Ungdomsboligrapporten 2023

I denne nye rapport fokuserer vi på de førsteårsstuderendes muligheder for at få en betalelig bolig i København.

22.06.2023 · Nyheder fra BL

Mini-analyse: Flere elever i områder med boligsociale helhedsplaner består folkeskolens afgangsprøver

Andelen af elever på skoler i helhedsplansområder, som består dansk og matematik, har indhentet niveauet for elever i resten af landet.

16.05.2023 · Nyheder fra BL

Analyse: Mønsterbrydere fra den almene sektor vælger velfærdsuddannelser

Unge, der bryder den sociale uddannelsesarv i den almene sektor, vælger oftere såkaldte "velfærdsuddannelser" inden for sundheds- og uddannelsesområder. Andelen der vælger en videregående STEM-uddannelse er den samme blandt mønsterbrydere på tværs af boformer.

16.05.2023 · Nyheder fra BL

Mini-analyse: Boligsociale helhedsplaner hjælper unge på vej i livet

Her kan du læse om boligsociale helhedsplaner og hente viden og fakta fra danske studier om, hvordan boligsociale indsatser på ungeområdet medvirker til at mindske konsekvenser af negativ social arv i udsatte boligområder og udnytte unges uforløste potentiale. 

Søger du bolig? - Klik her