Analyser

Emne
 • Boligorganisationer
 • Boligområder
 • Boligpolitik
 • Effektiv drift
 • Byggeri
 • Verdensmål
 • Kreds
 • Love og regler
 • Urbanisering
 • Analyse og statistik
 • Boligsociale indsatser
 • Ghetto
 • Uddannelse
 • Klima og energi
 • Økonomi
 • Boligmarked
 • Sundhed
Viser 1-10 af 42 resultater
Sorter efter: Oprettelsesdato
23.04.2024 · Nyheder fra BL

Mini-analyse: Voksende behov for plejeboliger

Med en aldrende befolkning kommer et voksende behov for pleje i alderdommen. Almene boligorganisationer er sammen med kommuner de største udbydere af plejeboliger.

02.04.2024 · Nyheder fra BL

Mini-analyse: Ukrainske flygtninges indflydelse på almene boligområders placering på sociale lister

Husning af ukrainske flygtninge i almene boligområder har i langt de fleste tilfælde ikke betydning for, om områderne kommer på regeringens lister over forebyggelsesområder eller udsatte områder, herunder parallelsamfund.

Der findes dog enkelte eksempler på undtagelser til dette.

07.03.2024 · Nyheder fra BL

Analyse: Flere unge fra almene boliger vælger velfærdsuddannelser

Hver sjette ung fra den almene sektor afslutter en velfærdsuddannelse – andelen er højere end blandt unge fra øvrige boligformer.

07.02.2024 · Nyheder fra BL

Analyse: Ungeindsatsen i Korskærparken

Flere unge beboere i Korskærparken fuldfører en erhvervsfaglig uddannelse efter en aktiv helhedsplanindsats med fokus på uddannelse siden 2014. 

04.12.2023 · Nyheder fra BL

Mini-analyse: Præferencer for fremtidens sundhedsvæsen

Øget teknologi til at erstatte plejebehov er det tiltag, som får størst opbakning blandt både almene beboere og befolkningen generelt.

27.11.2023 · Nyheder fra BL

Sundhedstilstanden blandt beboere i almene boliger 2021

De nye tal fra den Nationale Sundhedsprofil viser, at 26 procent af almene beboere vurderer, at de har et dårligt eller mindre godt helbred. Imidlertid gælder det 14,8 procent af den øvrige befolkning. 

23.11.2023 · Nyheder fra BL

Mini-analyse: Boliger til en voksende ældrepopulation - forskelle i økonomi og betalingsevne

Der er betydelige forskelle i de ældres økonomi og dermed betalingsevne når det kommer til betalelige boliger i alderdommen. Der er derfor behov for at sikre boliger i forskellige prislejer til at huse en markant voksende ældrebefolkning i de kommende år.  

 

23.11.2023 · Nyheder fra BL

Mini-analyse: Befolkningens holdning til tværgenerationelle bofællesskaber i seniortilværelsen

Ifølge en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Kantar Gallup for BL foretrækker næsten 10 pct. af befolkningen at bo i bofællesskab på tværs af generationer i seniortilværelsen, og over halvdelen ser en værdi i at fremme denne type boform. 

22.11.2023 · Nyheder fra BL

Mini-analyse: Boligbehov- og ønsker blandt den 50+-årige befolkning

I takt med at befolkningen ældes, bliver det mere relevant at forstå og imødekomme seniorer og ældres boligbehov- og ønsker. 

Søger du bolig? - Klik her