Hvad betyder det at være et parallelsamfund?

  

Parallelsamfund udpeges hvert år den 1. december af Boligministeriet. Der har være udpeget parallelsamfund hvert år siden 1. december 2010 men har skiftet navn. Områderne har både heddet ghetto-områder og særligt udsatte områder.

Parallelsamfund er de udpegede udsatte områder, hvor mere end halvdelen af beboerne samtidig har ikke-vestlig baggrund. Det betyder, at områderne overskrider nogle grænser om arbejdsløshed, domme, uddannelse og indtægt, som Folketinget har bestemt.

Der er på mange områder ikke forskel på at være udsat område og parallelsamfund. Der skal stilles krav til tilflyttere om at være i arbejde eller under uddannelse, og de lejere, som kommunen anviser, skal opfylde krav om f.eks. ikke have fået kontanthjælp i over 6 måneder. Herudover kan kommunen ikke anvises en husstand, hvor et medlem er statsborger i et land udenfor EU, EØS og Schweiz. Der er også regler om hvor mange børn fra området, der må gå i den lokale børnehave eller vuggestue og om, at beboerne som hovedregel ikke kan få familiesammenføring.

Boligsøgende, som ønsker en ny bolig i et parallelsamfund via intern oprykning i egen afdeling eller i boligorganisationen skal også leve op til de krav, der stilles til tilflyttere. Kravene gælder altså uanset om man står på den interne eller eksterne venteliste.

Som noget nyt har Folketinget indført regler, der begrænser, hvem man kan bytte bolig med eller fremleje til. Hvis du bor i et område, der er udpeget som parallelsamfund, og hvis du vil fremleje din bolig, et værelse i din bolig eller bytte bolig, så skal den, du fremlejer til eller bytter med, opfylde de samme krav, som tilflyttere til området generelt skal leve op til. Kravene fastlægges af kommunen, så de præcise krav afhænger af, hvilken kommune, du bor i. 

Det er kun parallelsamfund, der kan blive udpeget som omdannelsesområder efter 5 år, og derfor er i risiko for at skulle nedrive eller sælge boliger.
Læs mere:  Her er listen for 2022

Oprettelse: 18.11.2021 | Sidst opdateret: 26.01.2023

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

Søger du bolig? - Klik her