Hvad betyder det at være et parallelsamfund?

  

Parallelsamfund udpeges hvert år den 1. december af Boligministeriet. Der har være udpeget hvert år siden 1. december 2010 men har skiftet navn. Områderne har både heddet ghetto-områder og særligt udsatte områder.

Parallelsamfund er de udpegede udsatte områder, hvor mere end halvdelen af beboerne samtidig har ikke-vestlig baggrund. Det betyder, at områderne overskrider nogle grænser om arbejdsløshed, domme, uddannelse og indtægt, som Folketinget har bestemt.


Der er på mange områder ikke forskel på at være udsat område og parallelsamfund. Der skal stilles krav til tilflyttere om at være i arbejde eller under uddannelse, og de lejere, som kommunen anviser, skal opfylde krav om f.eks. ikke have fået kontanthjælp i over 6 måneder. Herudover kan kommunen ikke anvises en husstand, hvor et medlem er statsborger i et land udenfor EU, EØS og Schweiz. Der er også regler om hvor mange børn fra området, der må gå i den lokale børnehave eller vuggestue og om, at beboerne som hovedregel ikke kan få familiesammenføring.


Boligorganisationen kan bestemme, at også tilflyttere via fortrinsrettigheder som fx intern oprykning eller boliggaranti-bevis skal leve op til de særlige krav til tilflyttere, som kommunen opstiller.


Som noget nyt vil Folketinget formentlig indføre regler, der begrænser, hvem man kan bytte bolig med eller fremleje til. Reglerne forventes at træde i kraft 30. november 2021. Ændringen betyder, at hvis du bor i et område, der er udpeget som parallelsamfund, og hvis du vil fremleje din bolig, et værelse i din bolig eller bytte bolig, så skal den, du fremlejer til eller bytter med, opfylde de samme krav, som tilflyttere til området generelt skal leve op til. De præcise krav afhænger af, hvilken kommune, du bor i. 


Det er kun parallelsamfund, der kan blive udpeget som omdannelsesområder efter 5 år, og derfor er i risiko for at skulle nedrive eller sælge boliger.

Læs mere:  Her er listen for 2021

Oprettelse: 18.11.2021 | Sidst opdateret: 02.12.2021

Sideansvarlig: Sanne Steen Petersen

Søger du bolig? - Klik her