Lærlinge på almene byggesager

Find hjælp og vejledning til at få flere lærepladser og igangsætte beskæftigelsesinitiativer på jeres byggesager.

Billede af 20092018Ungdomsboliger147

Med Grøn Boligaftale 2020 har de almene boligorganisationer fået en bunden opgave – 14 pct. af de ansatte på almene byggesager skal være lærlinge.

Den samlede renoveringsramme på 30,2 mia. kr. vurderes at kunne tilvejebringe omkring 3.400 lærepladser i bygge- og anlægsbranchen. Dertil kommer det store sociale potentiale for at sikre beskæftigelse og uddannelse til beboerne i boligområderne.

 

Webinar om lærepladser og det sociale potentiale på almene byggesager

En ting er sikkert - det kommer ikke til at ske af sig selv, og vi kan ikke gøre det alene.
På dette webinar har vi samlet repræsentanter for nogle af de aktører, som er helt centrale for at nå i mål med den ambitiøse målsætning, til en samtale om, hvordan vi i fællesskab kan lykkedes med opgaven.

I filmen møder du:

  • Ulrik Brock Hoffmeyer, direktør i BO VEST;
  • Peder Johansen, direktør for marked, kunder og forretning i Enemærke & Petersen;
  • Ole Skjellerup Frydkjær, leder af det boligsociale arbejde i Boliggården Helsingør;
  • Thomas Andersen chef for virksomhedsservice, NEXT Uddannelse København.


14 PCT. LÆRLINGE PÅ ALMENE BYGGESAGER

Her på siden kan I få hjælp og vejledning til at skabe lærepladser og anden beskæftigelse på jeres byggesager.

Siden er organiseret efter byggesagens faser, så I let kan finde hjælp og materiale, der netop er målrettet den situation I står i.

Materialet på siden er indsamlet og kvalitetssikret af BL. Det er udviklet af en række aktører, som har ’hands-on’-erfaring med at skabe lærepladser og anden beskæftigelse på almene byggesager.

1. OPSTART OG PROJEKTAFKLARING

Allerede når I skal udvikle jeres byggeprogram, er det relevant, at I forholder jer til lærepladser og beskæftigelse på jeres kommende byggesag.

Det handler blandt andet om at få vurderet, om byggesagen er egnet til at stille krav om lærlinge; hvilket by-strategisk potentiale den rummer; og hvilke ressourcer I har til at løfte opgaven.

Dette kan hjælpe jer med til at indkredse jeres ønsker, og hvordan I vil arbejde med uddannelse og beskæftigelse på jeres byggesag.

Download Arbejdsspørgsmål.

2. UDBUDSSTRATEGIEN

Skal I arbejde med sociale klausuler eller frivillige partnerskaber?

Når I har fået defineret jeres ønsker i byggeprogrammet, har I et godt udgangspunkt for at vurdere hvilken metode, der passer bedst til jeres byggesag. Metoden er afgørende for, hvad der skal stå i jeres udbud.

Her kan I læse mere om sociale klausuler og frivillige partnerskaber og finde konkrete redskaber til jeres udbud.

3: UDBUD OG KONTRAKT

Har I valgt at arbejde videre med sociale klausuler, skal det fremgå af jeres udbud og kontrakt, hvor mange lærepladser mm., der skal leveres.

Men også hvis I har valgt at arbejder videre med et partnerskab, kan det være en gode idé at få defineret, hvor mange lærepladser den enkelte opgave kan rumme. 

Hos Bygherrerforeningen kan I finde redskaber og få vejledning til at dimensionere antallet af lærepladser til jeres byggesag.

 

Her kan I downloade en almen version af dimensioneringsredskabet, tilpasset kravet om 14 pct. lærepladser. Det kan dog anbefales, at man får en snak med rådgiverne i Bygherrerforeningen, inden man går i gang.

4. OPSTART AF BYGGERIET

Entydigt ansvar og mandat
Når byggeriet går i gang, er det helt centralt, at ansvaret for at sikre lærepladser og evt. anden beskæftigelse er entydigt placeret, og at vedkommende har et klart mandat til at løfte opgaven. Læs mere i Byg op's Håndbog om hvorfor entydigt ansvar og mandat er vigtigt for opgaven med at skabe uddannelsespladser og støttet beskæftigelse på byggesagen.


Implementeringsstøtte fra eksterne aktører
Hvis I ikke har medarbejderressourcer til at løfte opgaven in-house, findes der forskellige aktører, som kan hjælpe jer med implementeringsstøtte.


Kom godt fra start med et opstartsmøde
Som bygherre er det jer, som træffer valget om en aktiv uddannelses og beskæftigelsesindsats, og derfor er det også jeres ansvar, at jeres visioner og mål er synlige for de øvrige parter på byggesagen. Et opstartsmøde om lærepladser og beskæftigelse er en god måde at skabe denne synlighed. Forslag til dagsorden for opstartsmøde.

5. UNDERVEJS I BYGGEFASEN

Uanset om der anvendes klausuler eller partnerskaber, er løbende opfølgning afgørende, hvis indsatsen for at skabe lærepladser og evt. anden beskæftigelse skal levere konkrete resultater. 

Her kan I finde vejledning og redskaber til systematisk opfølgning.

SAMFUNDSVÆRDIEN AF JERES BYGGESAG

Som almen bygherre kan I medvirke til, at mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet kan komme i uddannelse og job. Dermed kan I bidrage til et mere socialt bæredygtigt byggeri og levere konkrete samfundsbidrag.

Beregn samfundsværdien af jeres byggesag og læs alle de gode argumenter hos CABI.

BL TÆLLER LÆREPLADSER

BL foretager årligt en optælling af, hvor mange lærlinge mv. der er på nybyggeri- og renoveringssagerne i den almene sektor.

Optællingen fra 2019/2020, foretaget i forbindelse med Vores Bidrag kortlægningen viser, at i gennemsnit er 12,7 pct. af de beskæftigede på nybyggeri og renoveringssagerne lærlinge.

Det er et fint stykke over den målsætning på 12 pct., der blev fastsat med Boligaftalen i 2014. Ifølge Dansk Byggeri vil man normalt forvente, at en byggevirksomhed har 5 - 10 pct. lærlinge på en byggesag. 

I Grøn Boligaftale 2020 er målsætningen hævet til et gennemsnit på 14 pct. lærepladser på de almene byggesager. Det betyder, at uddannelses- og beskæftigelsespotentialet i de almene byggesager igen er kommet i fokus.

Lærlinge på almene byggesager

2013: 12,0 pct. 
2014: 11,6 pct. 
2015: 11,2 pct. 
2016: 13,9 pct.
2017 14,4 pct
2018 13,3 pct.
2019/2020 12,7 pct.

Oprettelse: 17.11.2020 | Sidst opdateret: 26.01.2022

Sideansvarlig: Liv Jørgensen

Søger du bolig? - Klik her