Mini-analyse: Boligbehov- og ønsker blandt den 50+-årige befolkning

I takt med at befolkningen ældes, bliver det mere relevant at forstå og imødekomme seniorer og ældres boligbehov- og ønsker. 

Billede af Ældre Mand Hjemme

Boligpræferencer blandt befolkningen over 50 år 

I samarbejde med Kantar Gallup har BL gennemført en spørgeskemaundersøgelse, der fokuserer på boligpræferencer blandt borgere over 50 år. Formålet med denne undersøgelse er at forstå, hvordan man bedst kan tilbyde egnede boligformer, der imødekommer befolkningens behov og ønsker i seniortilværelsen.

Af undersøgelsen fremgår det bl.a., at de fleste ønsker en bolig på over 80 kvadratmeter, jf. figur 1. Den gennemsnitlige ældrebolig er i dag 67 kvadratmeter, hvilket tyder på, at disse boliger ofte er mindre end hvad der er af behov til boligens størrelse. Herudover fremgår det, at næsten seks ud af ti respondenter foretrækker at bo i egen bolig i seniortilværelsen. Omkring en tredjedel af de adspurgte udtrykker dog også et ønske om at bo i et bofællesskab, herunder både seniorbofællesskaber og bofællesskaber på tværs af alder. De adspurgte foretrækker at blive boende i nuværende omgivelser - om så det er i storbyen, på landet eller det derimellem.

 

Figur 1. Boligstørrelsesbehov blandt 50+-årige

Note: Undersøgelsen bygger på svar fra 792 respondenter på spørgsmålet: "Hvor stor en bolig har du / din husstand behov for?". Tal summeres ikke nødvendigvis til 100 pct. pga. svarmuligheden ”Ved ikke”. Respondenterne vægtes for at sikre repræsentativitet.

Kilde: Gallupundersøgelse for BL, juni 2023.

 

Det er væsentligt, at de boliger der opføres og udbydes til seniorer og ældre også tager højde for de behov og ønsker der er til boligen. Om end disse kan variere og være forskelligartet, viser undersøgelsen også nogle tendenser i forhold til hvad der efterspørgers, når det gælder lige fra boligens størrelse og beliggenhed til boligtype og boligform.   

 

Oprettelse: 22.11.2023 | Sidst opdateret: 24.11.2023

Sideansvarlig: Vigithan Sivarajah

PDF Fil

Boligbehov og -ønsker blandt 50+-årige

Download

Søger du bolig? - Klik her