Mini-analyse: Befolkningens holdning til tværgenerationelle bofællesskaber i seniortilværelsen

Ifølge en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Kantar Gallup for BL foretrækker næsten 10 pct. af befolkningen at bo i bofællesskab på tværs af generationer i seniortilværelsen, og over halvdelen ser en værdi i at fremme denne type boform. 

Billede af Ældre Mand Med Dreng

Opbakning til alternative boformer i seniortilværelsen

I spørgeskemaundersøgelsen, foretaget af Kantar Gallup for BL, spørges der til foretrukne boformer i seniortilværelsen. Undersøgelsen viser, at mere end halvdelen af de adspurgte kan se en værdi i at fremme bofællesskaber på tværs af generationer. Dette understreger behovet for at overveje alternative boligformer, såsom bofællesskaber, der tilbyder sociale forbindelser og praktiske fordele. Næsten en fjerdedel af de adspurgte foretrækker at bo i et seniorbofællesskab eller et tværgenerationelt bofællesskab i deres seniortilværelse frem for at bo i egen bolig, jf. figur 1. 

Det er især det sociale fællesskab der vurderes som den største styrke ved et bofællesskab på tværs af generationer, mens også en femtedel fremhæver de praktiske fordele ved gensidig hjælp og støtte i sådanne boformer.

 

Figur 1. Andelen af respondenter, som foretrækker at bo i følgende boform i seniortilværelsen

Note: Undersøgelsen bygger på svar fra 1253 respondenter, hvoraf 559 respondenter er i aldersgruppen 60+-årige på spørgsmålet: "Hvilken boform foretrækker du/vil du foretrække i seniortilværelsen?". Respondenterne vægtes for at sikre repræsentativitet.

Kilde: Gallupundersøgelse for BL, juni 2023.

Oprettelse: 23.11.2023 | Sidst opdateret: 24.11.2023

Sideansvarlig: Vigithan Sivarajah

PDF Fil

Tværgenerationelle boformer i seniortilværelsen

Download

Søger du bolig? - Klik her