Mini-analyse: Boliger til en voksende ældrepopulation - forskelle i økonomi og betalingsevne

Der er betydelige forskelle i de ældres økonomi og dermed betalingsevne når det kommer til betalelige boliger i alderdommen. Der er derfor behov for at sikre boliger i forskellige prislejer til at huse en markant voksende ældrebefolkning i de kommende år.  

 

Billede af Mand Med Computer

Boliger til en voksende ældrepopulation - forskelle i økonomi og betalingsevne

I Danmark lever vi længere end før, hvilket betyder, at vi kommer til at huse flere og flere ældre i de kommende år. Om ti år skønnes der at være omkring 220.000 flere ældre over 65 år i befolkningen end i dag, og ca. 140.000 flere ældre over 80 år, jf. figur 1. 

 

Figur 1. Befolkningstilvækst fordelt på aldersgrupper

 

Note: Opgørelse på baggrund af Danmarks Statistiks befolkningstal (BEFOLK1) og befolkningsfremskrivning (FRDK123).

Kilde: Danmarks Statistik.

 

En stadig mere aldrende befolkning har betydning for, hvilket type boliger, der er behov for i de kommende år. Det gælder både i forhold til antallet af egnede boliger med hensyn til indretning og tilgængelighed, men også mængden af betalelige boliger for borgere i den tredje og fjerde alder. Der er nemlig betydelige forskelle i de ældres økonomi og dermed betalingsevne når det kommer til betalelige boliger i alderdommen. Ikke mindst når det gælder opsparing af og udbetalinger fra opsparingsbaseret pensionsordninger. Omkring hver femte har så begrænsede pensionsopsparinger når de overgår til pension, at de overvejende er afhængige af offentlige ydelser, og derfor har begrænsede indtægter som pensionister. Et forhold, der på baggrund af fremskrivninger af befolkningens pensionsformuer, også vil være tilfældet i fremtiden for en nævneværdig gruppe.  

 

Oprettelse: 23.11.2023 | Sidst opdateret: 27.11.2023

Sideansvarlig: Vigithan Sivarajah

PDF Fil

Boliger til en voksende ældrepopulation - forskelle i økonomi og betalingsevne

Download

Søger du bolig? - Klik her