Boliger til hele livet

Ny rapport giver et indblik i befolkningsudviklingen på tværs af landet, tegner profilen af seniorer og ældre i dag og i fremtiden og kortlægger boligmulighederne og behovet fremover.

Billede af Forside

Vi bliver flere ældre og seniorer, og det stiller krav til fremtidens boliger. Det gælder i forhold til antallet af boliger, men også i forhold til at skabe nye attraktive boformer, der kan matche mangfoldige behov, fremme fællesskaber og muligheden for et godt liv – hele livet. 

 

Der er stor forskel på, hvad der kendetegner den enkelte person over 65 år, og dermed også, hvad der efterspørges, og hvad der er behov for i forhold til bolig.

 

BL sætter i den nye rapport "Boliger til hele livet" fokus på udbuddet og behovet for egnede boliger til ældre og seniorer i fremtiden og giver indsigt i kendetegnene ved befolkningen, der i dag og i fremtiden er fyldt 65 år.

 

Hver fjerde dansker er fyldt  65 år i 2030

Befolkningen, der er fyldt 65 år, vil i fremtiden udgøre en markant større del af befolkningen, end den gør i dag. I gennemsnit vil den ældste befolkningsgruppe vokse med godt 21.000 personer om året de næste 10 år, og knap hver fjerde person i Danmark vil i 2030 være 65 år eller derover.

 

De godt 200.000 flere danskere i aldersgruppen 65+ år svarer samtidig til mellem 100.000 og 175.000 flere husstande og et fremtidigt boligbehov i samme størrelsesorden. Hvis den almene sektor skal kunne huse samme andel af seniorer og ældre i fremtiden, vil det kræve 45.000 flere almene boliger til målgruppen i 2030.

 

Figur 1. Befolkningsudviklingen fordelt på alder, 2020-2030

Kilde: Danmarks Statistik (FRDK121 og FOLK2) og BL’s egne beregninger.

 

Geografiske forskelle i befolkningsudviklingen

I alle dele af landet forventes der en vækst i antallet af personer, der er fyldt 65 år. Geografisk er der dog stor forskel på, hvordan den forventede udvikling ser ud, jf. figur 2. Det er særligt i de områder, hvor den ældre befolkning udgør en relativt mindre andel af befolkningen i dag, at vækstraterne er størst.

 

I København forventes antallet af personer på 65 år eller derover fx at stige med over 26 pct. frem mod 2030, mens aldersgruppen kun udgør ca. 10 pct. af den samlede befolkning i København i dag. Omvendt forventes en relativt lavere vækst i områder, hvor de ældre allerede i dag udgør en stor andel af befolkningen. Det er fx gældende i kommuner som Lolland, Hørsholm og Dragør, hvor de ældre i dag udgør mellem hver fjerde og tredje person i kommunerne.

 

Figur 2. Befolkningsudviklingen blandt 65+ årige fordelt på kommune, 2020-2030

Kilde: Danmarks Statistik (FRKM121 og FOLK1A) og egne beregninger.

 

Læs mere om de nuværende og kommende ældre og seniorers kendetegn, bosætning og flyttemønstre samt udbuddet af boliger til målgruppen i rapporten, som kan hentes nederst på siden. BL har derudover i en anden analyse for første gang kortlagt de almene seniorbofællesskaber og beboere. Læs analysen her.

 

PDF Fil

Rapport: Boliger til hele livet

Download

Søger du bolig? - Klik her