Inflationshjælp forventes til sommer

0624 - Inflationshjælp forventes til sommer

Regeringen har udsendt en pressemeddelelse om, at der forventeligt udbetales inflationshjælp til almene beboere til sommer.


Forslaget om inflationshjælpen kommer fra seneste valgkamp og blev lanceret af SVM-regeringen med en politisk aftale i februar 2023 og vedtaget i Folketinget den 1. juni 2023. Kernen er, at der skal udbetales 350 mio. kr. i inflationshjælp til beboere i almene boliger udbetalt via Landsbyggefonden.

BL har tidligere foreslået, at inflationshjælp meget præcist kan målrettes de mest udsatte beboere, hvis udbetalingen sker via boligsikringen og boligydelsen. Imidlertid er valgt en model, hvor inflationshjælpen skal udbetales til boligafdelinger, hvor der bor mange med lav indkomst, og som derfor antages at være hårdest ramt af inflationsbølgen.

I arbejdet med en udbetalingsmodel blev det af Landsbyggefonden og Udbetaling Danmark konstateret, at mange familier risikerede at få modregnet betydelig del af inflationshjælpen. Nogle kunne endda tabe penge ved at modtage hjælp! Disse samspilsproblemer kan der kun ændres på via lovgivningen.

Den 5. februar 2024 udsendte regeringen en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at der nu er en model på plads for udbetaling af inflationshjælpen. Den går ud på, at beboerne i økonomisk udsatte afdelinger får betalt hele deres husleje i én måned. Samtidig er det forventningen, at udfordringerne med modregning søges løst.

Den konkrete lovgivning er ved at blive forberedt, og når den foreligger, kan Landsbyggefonden præcist beregne, hvilke boligafdelinger der er omfattet. De almene boligorganisationer vil blive informeret om af Landsbyggefonden, når tallene foreligger, og der vil også blive orienteret om det praktiske ved udbetaling m.v.

Ordningen forudsætter ny lovgivning, og der er først udsigt til, at inflationshjælpen kan udbetales til sommer.


Med venlig hilsen

Bent Madsen

Oprettelse: 06.02.2024 | Sidst opdateret: 06.02.2024

Sideansvarlig: Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her