Overenskomster

Nedenstående fem landsdækkende overenskomster for perioden 2020-2023 er forhandlet af Dansk Erhverv Arbejdsgiver for medlemmer af BL - Danmarks Almene Boliger.

Overenskomsterne forhandles i samarbejde mellem ovenstående parter, herunder det af BL nedsatte forhandlingsudvalg. Der afholdes, inden overenskomstforhandlinger begynder, møder i BL's kredse med henblik på at indhente input og ønsker til forhandlingerne. Herudover kan BL's medlemmer løbende indsende input og ønsker til overenskomsterne, bl.a. via link, der oprettes til brug for forhandlingerne. Når overenskomsterne er godkendt, afholdes der på ny møder i kredsene for at orientere om resultatet. Endvidere udsendes der efter hver afsluttet forhandling information til medlemmerne om resultatet.

Når overenskomsterne er forhandlet, godkendt af de respektive parter og færdigredigerede, vil de fremgå her på siden.

Aktuelt er alle overenskomster for perioden 2020-2023 forhandlet og godkendt.

Oprettelse: 30.10.2018 | Sidst opdateret: 29.03.2023

Sideansvarlig: Dorte Hjerrild


Søger du bolig? - Klik her