Overenskomster

Nedenstående landsdækkende overenskomster for perioden 2023 - 2025 er forhandlet af Dansk Erhverv Arbejdsgiver for medlemmer af BL - Danmarks Almene Boliger.

Overenskomsterne forhandles i samarbejde mellem ovenstående parter, herunder det af BL nedsatte forhandlingsudvalg. Der afholdes, inden overenskomstforhandlinger begynder, møder i BL's kredse med henblik på at indhente input og ønsker til forhandlingerne. Herudover kan BL's medlemmer løbende indsende input og ønsker til overenskomsterne, bl.a. via link, der oprettes til brug for forhandlingerne. Når overenskomsterne er godkendt, afholdes der på ny møder i kredsene for at orientere om resultatet. Endvidere udsendes der efter hver afsluttet forhandling information til medlemmerne om resultatet.

Når overenskomsterne er forhandlet, godkendt af de respektive parter og færdigredigerede, vil de fremgå her på siden.

Aktuelt er IKKE alle overenskomster for perioden 2023 - 2025 forhandlet og godkendt.

Nye overenskomster for 2023 - 2025 bliver løbende lagt på bl.dk.

Oprettelse: 30.10.2018 | Sidst opdateret: 19.02.2024

Sideansvarlig: Dorte Hjerrild


Søger du bolig? - Klik her