Mini-analyse: Boligsociale helhedsplaner hjælper unge på vej i livet

Her kan du læse om boligsociale helhedsplaner og hente viden og fakta fra danske studier om, hvordan boligsociale indsatser på ungeområdet medvirker til at mindske konsekvenser af negativ social arv i udsatte boligområder og udnytte unges uforløste potentiale. 

Billede af Banner Hhplan

Boligsociale helhedsplaner

I dag findes der 51 boligsociale helhedsplaner i almene boligområder rundt om i landet. Helhedsplanerne er udvidede velfærdstilbud til borgere, hvor der er et væsentligt potentiale i at løfte uddannelse og beskæftigelse, og samtidig er helhedsplanerne med til at skabe bedre rammer for tryghed og medborgerskab i nabolaget. 

 

Indsatserne i helhedsplanerne bygger på et tæt samspil mellem kommuner, boligorganisationer, civilsamfund og private aktører og har til formål at tilbyde fleksible indsatser tæt på borgerens hjem. Helhedsplanerne er medfinansieret af Landsbyggefonden, der sikrer, at samarbejdet er professionaliseret og indsatserne monitoreres og evalueres.

 

Alle 51 aktive boligsociale helhedsplaner kan findes på Det Boligsociale Danmarkskort.

På denne side findes også uddybende information om, hvilke områder de forskellige helhedsplaner dækker over, bevillinger samt hvilke typer af indsatser, de konkrete helhedsplaner beskæftiger sig med. 

Indsatser målrettet børn og unge

På ungeområdet er formålet med helhedsplanerne at medvirke til at kompensere for negativ social arv i opvæksten, så de unge bedre kan realisere deres uforløste potentiale. Der etableres fx lommepenge- og fritidsjobs, lektiecaféer, mentorordninger, ungdomsuddannelsesvejledning o.l. tilbud i helhedsplanernes regi. 

 

Indsatserne tilbydes oftest i samspil med hinanden og andre indsatser (fx familie- og beskæftigelsesrettede indsatser) samt på en frivillig basis, hvorfor det ofte ikke er muligt at evaluere effekter af hver enkel indsats. 

 

Der har dog været påvist positive kvantificerbare effekter af fritidsjobindsatser af både VIVE (2021) og forskere fra Aarhus Universitet (2018) samt målt positive forandringer hos de unge, der har modtaget mentorstøtte og ungdomsuddannelsesvejledning.

 

  • Lommepenge- og fritidsjobindsatser findes i dag i 39 ud af 51 helhedsplaner. Erfaringerne fra fritidsjob er, at de øger karaktergennemsnittet i dansk og matematik med 6 pct.
  • Samtidig har unge, der har deltaget i den boligsociale fritidsjobindsats 3 gange så stor sandsynlighed for at få og fastholde et fritidsjob.
  • Uddannelsesvejledning og mentorordninger indgår i hhv. 38 og 13 helhedsplaner.

 

Evalueringerne peger samlet set på, at fællesnævneren for indsatserne er, at de har haft en positiv indvirkning på at mindske chanceulighed i udsatte boligområder.

Læs mere mere om ungeindsatserne i litteraturstudiet og faktaarket nedenfor.

Oprettelse: 09.05.2023 | Sidst opdateret: 12.06.2023

Sideansvarlig: Kristine Vasiljeva

PDF Fil

Mini-analyse: Boligsociale helhedsplaner hjælper unge på vej i livet

Download

PDF Fil

Faktaark: Boligsociale helhedsplaner hjælper unge på vej i livet

Download

Søger du bolig? - Klik her