BL Kursus 211119 084 2 Nana
  • Alle kurser (42)
  • Kurser for ansatte (37)
  • Kurser for valgte (8)

Søg efter emne:

Vælg et emne
Love og regler
Uddannelse
Driftsnet
Beboerdemokrati
Bestyrelsesnet
Boligorganisationer
Byggeri
Effektiv drift
Nulstil
Love og regler
Uddannelse
Driftsnet
Beboerdemokrati
Bestyrelsesnet
Boligorganisationer
Byggeri
Effektiv drift
Vis flere
Viser 42 kurser

Temadag om hurtigere udsættelser

Temadagen giver et indblik i de nye regler om hurtigere udsættelse af lejere på grund af kriminel adfærd udvist af lejeren selv eller medlemmer af lejerens husstand, reglernes betydning for boligorganisationens behandling af klagesager og samarbejdet med politiet.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

Fra kl. 9.30-12.30

03.10.2022

København V

Tilmelding lukket

DKK 750,-

Synskursus 3 & 4. oktober/ 8. november

Er du i tvivl om, hvor grænsen går mellem det acceptable niveau for slid/ælde og den uacceptable misligholdelse, som lejeren skal betale for, kan du få mere viden her.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 kursusdage

03.10.2022 - 08.11.2022

Vejle

Venteliste

DKK 6.900,-

Webinar: Er jeres næste praktikant en arkitektstuderende?

Kom og hør, hvordan arkitektstuderende kan skabe ny viden, inspiration og løfte aktiviteter i en almen boligorganisation i et praktikforløb.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

09.00 - 10.00

04.10.2022

Ledige pladser

DKK 0,-

Seminar for bestyrelser

Vil I gerne arbejde med jeres boligsociale bestyrelse og få endnu mere ud af det fælles arbejde? På bestyrelsesseminaret arbejdes der med at styrke den fælles entydige ledelse af den boligsociale indsats og få blik for nye potentialer som bestyrelse.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Seminar

Varighed:

9.30-16.00

05.10.2022 - 31.12.2022

Følger

Ledige pladser

DKK 0,-

Temadag om hurtigere udsættelser

Temadagen giver et indblik i de nye regler om hurtigere udsættelse af lejere på grund af kriminel adfærd udvist af lejeren selv eller medlemmer af lejerens husstand, reglernes betydning for boligorganisationens behandling af klagesager og samarbejdet med politiet.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

Fra kl. 9.30 - 12.30

06.10.2022

Aarhus C

Tilmelding lukket

DKK 750,-

Projektledelse 1

Få styr på opgaven fra start! Hvad indeholder et projekt i en boligsocial kontekst? Hvordan arbejder man med målformuleringer og interessentanalyser? Dette og andre grundlæggende elementer i projektledelse tages hånd om på Projektledelse 1.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

26.10.2022 - 27.10.2022

Middelfart

Tilmelding lukket

DKK 4.850,-

Budget og regnskab

Huslejefastsættelse, vedligeholdelsesbudget, dispositionsfond - har du brug for at få styr på begreberne og de grundlæggende principper i den almene boligøkonomi - så er Budget og regnskab det rette kursus for dig.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 dage

31.10.2022 - 02.11.2022

Nyborg

Ledige pladser

DKK 8.150,-

Webinar: Ind- og fraflytning for valgte

Interesserer du dig for afdelingens udgifter til vedligeholdelse af boligerne? Vil du vide mere om, hvad afdelingsbestyrelsen har indflydelse på i forhold til vedligeholdelsen? Så er dette webinar måske noget for dig.

Målgruppe:

Alle

Type:

Kursus

Varighed:

fra kl. 16-18

14.11.2022

Ledige pladser

DKK 350,-

Temadag om dødsboer

Når en beboer dør, skal boligorganisationen sikre en smidig sagsbehandling i samarbejde med skifteretten og arvinger - så der ikke opstår unødvendige tab i boligafdelingen!.Hvis du arbejder med dødsboer i boligorganisationen, skal du være knivskarp på reglerne i såvel dødsboskifteloven som lov om leje af almene boliger, idet der her er parallelle frister, der skal overholdes.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

6 timer

15.11.2022

København V

Ledige pladser

DKK 1.800,-

Budget og formidling

Få inspiration til at fortælle beboerne i afdelingen om de vigtige budgetposter, som fastsætter de økonomiske rammer om afdelingens aktiviteter og vedligeholdelsen - og dermed de gode forslag fra afdelingsbestyrelsen.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 17. til lørdag kl. 16

18.11.2022 - 19.11.2022

Bredsten

Ledige pladser

DKK 3.800,-

Webinar: Tv- og bredbåndsløsninger i eksisterende afdelinger

Markedet for tv- og bredbåndsløsninger er i rivende udvikling, og det er en jungle at finde rundt i de mange muligheder. Beboerne stiller nye og forskellige krav til tv og internet, mens et stigende antal udbydere tilbyder vidt forskellige løsninger, som er svære at vurdere og sammenligne.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

Fra kl. 15.30 til kl. 17.00

22.11.2022

Ledige pladser

DKK 350,-

Projektledelse 2

Skab opbakning til dit projekt og gennemfør møder og workshops med engagement og energi! Hvordan forstår og navigerer man i de mange forskellige dagsordener, dine interessenter i det boligsociale felt har? Bliv klogere på dette og meget mere på Projektledelse 2.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

23.11.2022 - 24.11.2022

Middelfart

Venteliste

DKK 4.850,-

Udlejning

Få styr på udlejningsreglerne fra bunden og få lejlighed til at diskutere og få afklaret tvivlsspørgsmål.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 kursusdage

28.11.2022 - 29.11.2022

Vejle

Ledige pladser

DKK 5.600,-

Samarbejdskonference 2022

Reserver allerede nu den 29. november 2022, hvor vi afholder samarbejdskonferencen.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Konference

Varighed:

09.30-16.00

29.11.2022

Middelfart

Ledige pladser

DKK 550,-

Elevkursus

Kurset giver en gennemgang af den almene sektors formål, opgaver og særlige forhold.Vi skal både kigge på de store linjer og på sektoren set fra et beboerperspektiv.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

29.11.2022 - 30.11.2022

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.600,-

AlmenNets Årsseminar: Genanvendelse af byggematerialer

Deltag i AlmenNets Årsseminar om genanvendelse af byggematerialer.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Seminar

Varighed:

09.00 - 15.00

30.11.2022

Odense C

Ledige pladser

DKK 0,-

Grunduddannelsen i Aarhus 2023

Uddannelsen byder på en gennemgang af den almene boligsektor - herunder dens historie, udvikling og samfundsmæssige betydning samt de formelle strukturer omkring lovgivning, organisering, finansiering m.v.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

1 2-dages internat samt 6 x 1 dag

17.01.2023 - 18.01.2023

Aarhus C

Ledige pladser

DKK 16.200,-

Lovgivning

Her er et kursus for dig, der gerne vil kunne finde rundt i de mange bekendtgørelser, love og vejledninger, som der er på det almene område. På dette kursus lærer du, hvor (og hvordan) du nemmere kan finde svarene på de svære juridiske spørgsmål.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

24.01.2023 - 25.01.2023

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.600,-

Råderet for ansatte

Reglerne om råderet er i teorien enkle - men i den praktiske virkelighed åbner den for en lang række overvejelser om håndtering af fx uanmeldte arbejder i boligen, glemt vedligeholdelse, udskiftning af hårde hvidevarer mv. Vi tilbyder derfor dette kursus om råderet for ansatte, hvor der er fokus på praktikken ved administration af råderetten.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

kl. 10.00 - 17.00

24.01.2023

Nyborg

Ledige pladser

DKK 1.900,-

Synskursus 1.-2. februar / 7. marts 2023

Er du i tvivl om, hvor grænsen går mellem det acceptable niveau for slid/ælde og den uacceptable misligholdelse, som lejeren skal betale for, kan du få mere viden her.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 kursusdage

01.02.2023 - 07.03.2023

Vejle

Venteliste

DKK 7.101,-

Budget og formidling

Få inspiration til at fortælle beboerne i afdelingen om de vigtige budgetposter, som fastsætter de økonomiske rammer om afdelingens aktiviteter og vedligeholdelsen - og dermed de gode forslag fra afdelingsbestyrelsen.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 17. til lørdag kl. 16

03.02.2023 - 04.02.2023

Nyborg

Ledige pladser

DKK 4.000,-

Opsigelse, ophævelse og fraflytning

Kan du hæve lejemålet, hvis en lejer spiller på trommer hver aften, og kan du opsige et lejemål dagen efter, at en lejer er død? Og hvad gør du, hvis opsigelsesvarslet udløber Skærtorsdag? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, vi drøfter på dette kursus.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

06.02.2023 - 07.02.2023

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.800,-

Budget og vedligeholdelse for driftsfolk

Driftspersonalets service og effektivitet spiller tæt sammen med den enkelte afdelings økonomi og beboernes ønsker. Budgettet sætter rammerne for både renholdelse, vedligeholdelse og aktiviteter i afdelingen og dermed også for udførelse af driftsarbejdet. Et godt indblik i budgettet giver mulighed for at bidrage til den fælles udvikling af afdelingen og af beboerservicen.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

01.03.2023 - 02.03.2023

Bredsten

Ledige pladser

DKK 5.800,-

Konflikthåndtering for valgte

Oplever du nogle gange konflikter i dit bestyrelsesarbejde? Vil du gerne blive bedre til at håndtere konflikter? Vil du gerne arbejde for at skabe en samarbejdende kultur med plads til uenighed? Så tilmeld dig dette kursus og få mindst tre praktiske redskaber til at håndtere konflikter i hverdagen!

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 16 til lørdag kl. 15.30

03.03.2023 - 04.03.2023

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.350,-

Bygherreuddannelsen 2023

Hvad enten det drejer sig om renovering eller nybyggeri - større eller mindre byggesager - så stiller det store krav til projektlederen i en boligorganisation. Med BLs specialiserede bygherreuddannelse bliver du klædt ordentlig på til at håndtere opgaven.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

91 dage

09.03.2023 - 07.06.2023

København V

Ledige pladser

DKK 17.900,-

Jura for udlejningsmedarbejdere 2023

Er du nysgerrig på boligjura og ønsker at dykke længere ned i de paragraffer, der berører dit arbejdsfelt, har du en unik mulighed for at tilegne dig viden på dette juraforløb, der er skræddersyet til udlejningsmedarbejdere. Vi har skåret ind til benet i boligjuraen og udelukkende udvalgt relevante emner for den erfarne udlejningsmedarbejder

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

3 x 2 dage

14.03.2023 - 07.06.2023

Vejle

Ledige pladser

DKK 16.900,-

Strategisk Forum 2023

Reserver allerede nu den 14. marts 2023 hvor vi holder Strategisk Forum på Sjælland.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Konference

Varighed:

10.00-15.30

14.03.2023

Ledige pladser

DKK 650,-

Beboerkommunikation

Beboere, der ikke kommer til møderne, affald der ikke bliver sorteret, men i stedet ligger og flyder, eller en sommerfest, der bliver aflyst, fordi der er for få tilmeldte. På Beboerkommunikation får du viden om og inspiration til, hvordan du fungerer som bindeleddet imellem boligorganisationen og beboerne, samt hvordan du skaber en god dialog med beboerne og inspirerer dem til engagement i beboerdemokratiet.

Målgruppe:

Alle

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 16 til lørdag kl. 16

17.03.2023 - 18.03.2023

Middelfart

Ledige pladser

DKK 5.350,-

Håndtering af klager og konflikter - Modul 1

Arbejder du til dagligt med at håndtere klager og konflikter mellem beboere, beboerdemokrater og administrationen? Klagesager og konflikter kan være komplekse og det kan være svært at finde løsninger som er tilfredsstillende for alle parter. Samtidig kan klagesager være omkostningstunge og tidskrævende for boligorganisationen. Derfor er det vigtigt at have gode redskaber til håndtering af klager. På dette 2-dages modul arbejder vi med, hvordan du kan vurdere de enkelte sager, og hvilke mulige løsninger der er juridisk samt hvordan du kan give det gode skriftlige svar.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

21.03.2023 - 22.03.2023

København V

Ledige pladser

DKK 4.650,-

Inspektør- og driftslederuddannelsen 2023

Inspektøren er ansvarlig for driften af boligafdelingerne, og det kræver en grundlæggende viden om bygninger, vedligeholdelse, regler, personaleledelse osv. Denne uddannelse kommer omkring alle disse temaer.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

11 dage

21.03.2023 - 14.06.2023

Bredsten

Ledige pladser

DKK 33.500,-

Håndtering af klager og konflikter - modul 2 & 3

På dette kursusforløb får du indsigt og træning i at håndtere klager og konflikter gennem dialog. Her får du redskaber til, hvordan du kan bruge konfliktvejledning til at forebygge, håndtere og nedtrappe konflikter i jeres boligområde.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 x 2 dage

12.04.2023 - 10.05.2023

København V

Ledige pladser

DKK 10.300,-

Budget og regnskab

Huslejefastsættelse, vedligeholdelsesbudget, dispositionsfond - har du brug for at få styr på begreberne og de grundlæggende principper i den almene boligøkonomi - så er Budget og regnskab det rette kursus for dig.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 dage

17.04.2023 - 19.04.2023

Nyborg

Ledige pladser

DKK 8.450,-

Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens og det kræver, at man som medlem af bestyrelsen har viden om den rolle og det ansvar der følger med det at lede en boligorganisation. Med dette kursus får du overblik over dine opgaver som bestyrelsesmedlem og dermed et solidt fundament for varetagelsen af bestyrelsesfunktionen.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl 16 til lørdag kl.16

21.04.2023 - 22.04.2023

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.350,-

Grundkursus for afdelingsbestyrelser

Som medlem af afdelingsbetyrelsen er der mange områder, du skal forholde dig til - både formelle regler og arbejdet i praksis Hvad er afdelingsbestyrelsens rolle i husordenssager, hvem beslutter om I må bygge en udestue i haven og hvordan sikrer I et godt samarbejde med ejendomsfunktionæren? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, vi drøfter på dette kursus!

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 17 til lørdag kl. 16

21.04.2023 - 22.04.2023

Nyborg

Ledige pladser

DKK 4.000,-

Udlejning

Få styr på udlejningsreglerne fra bunden og få lejlighed til at diskutere og få afklaret tvivlsspørgsmål.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 kursusdage

24.04.2023 - 25.04.2023

Vejle

Ledige pladser

DKK 5.800,-

Temadag om Genhusning

Genhusningsprocessen er en kompleks opgave for boligorganisationen og samtidig meget indgribende i beboernes hverdag. Overvejelserne ved en genhusningsproces er derfor mange, og det er vigtigt at have øje for både jura og praksis.På temadagen er fokus på alle de praktiske problemstillinger, der er ved en genhusningsproces, både i forhold til organisering af processen, kommunikation undervejs i processen samt de juridiske rammer.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

6 timer

02.05.2023

København V

Ledige pladser

DKK 1.900,-

Synskursus 2.-3. maj/ 15. juni 2023

Er du i tvivl om, hvor grænsen går mellem det acceptable niveau for slid/ælde og den uacceptable misligholdelse, som lejeren skal betale for, kan du få mere viden her.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 kursusdage

02.05.2023 - 15.06.2023

Vejle

Ledige pladser

DKK 7.101,-

Webinar: Ind- og fraflytning for valgte

Interesserer du dig for afdelingens udgifter til vedligeholdelse af boligerne? Vil du vide mere om, hvad afdelingsbestyrelsen har indflydelse på i forhold til vedligeholdelsen? Så er dette webinar måske noget for dig.

Målgruppe:

Alle

Type:

Kursus

Varighed:

0 timer

09.05.2023

Ledige pladser

DKK 350,-

Afdelingsmøder – administrationens rolle

Afdelingsmødet er en grundsten i beboerdemokratiet. Det er beboernes direkte vej til indflydelse på egen afdeling, og alle har en interesse i, at møderne forløber så godt og positivt som muligt.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

6 timer

11.05.2023

Nyborg

Ledige pladser

DKK 1.900,-

Temadag om dødsboer

Når en beboer dør, skal boligorganisationen sikre en smidig sagsbehandling i samarbejde med skifteretten og arvinger - så der ikke opstår unødvendige tab i boligafdelingen!.Hvis du arbejder med dødsboer i boligorganisationen, skal du være knivskarp på reglerne i såvel dødsboskifteloven som lov om leje af almene boliger, idet der her er parallelle frister, der skal overholdes.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

6 timer

31.05.2023

Vejle

Ledige pladser

DKK 1.900,-

Boligjura 2023/2024

Har du allerede en god juridisk indsigt, men ønsker at komme et spadestik dybere og diskutere paragrafferne i detaljen, vil Boligjurauddannelsen være det rigtige valg.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

212 dage

12.09.2023 - 10.04.2024

Vejle

Ledige pladser

DKK 35.000,-

Opfølgning på Boligjura

Komplicerede juridiske spørgsmål, nye domme og nye regler - der er meget at følge med i og holde styr på i en travl hverdag!

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

12.03.2024 - 13.03.2024

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.700,-

Kursuskalender

Læs mere

Interne kurser for jer

Ønsker I et kursus afholdt hos jer selv? Lad os tilrette kurset, så det passer til jer.

Hent flere (32)

Søger du bolig? - Klik her