BL Kursus 211119 084 2 Nana
  • Alle kurser (46)
  • Kurser for ansatte (40)
  • Kurser for valgte (12)

Søg efter emne:

Vælg et emne
Boligpolitik
Love og regler
Beboerdemokrati
Bestyrelsesnet
Driftsnet
Effektiv drift
Klima og energi
Boligorganisationer
Uddannelse
Økonomi
Nulstil
Boligpolitik
Love og regler
Beboerdemokrati
Bestyrelsesnet
Driftsnet
Effektiv drift
Klima og energi
Boligorganisationer
Uddannelse
Økonomi
Vis flere
Viser 46 kurser

Projektledelse 3

På projektledelse 3 sætter vi fokus på, hvordan du lykkes med at styre dit projekt sikkert i mål i en kompleks og foranderlig virkelighed. Hvad gør du, når planen ikke holder til mødet med virkeligheden? Hvordan spiller improvisation ind? Og hvad betyder alt det for forankring af ny adfærd i hverdagen – implementeringen af projektet? Og så ser vi på, hvordan ud kan styrke dit personlige projektlederskab – det fundament, du leder projektet ud fra – samt på kunsten at navigere i uenighed og konflikt. Kurset bygger oven på emnerne fra Projektledelse 1 og 2.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

13.04.2023 - 14.04.2023

Middelfart

Tilmelding lukket

DKK 5.500,-

Udviklingsdag: Eksisterende boligområder imødekommer fremtidens behov

Hvordan skaber vi mest værdi i vores eksisterende byggeri? Mød andre aktører, der ønsker at skabe en forskel i boligområderne, og find ud af, hvad vi kan sammen.

Målgruppe:

Alle

Type:

Seminar

Varighed:

10.00 - 15.00

19.04.2023

København V

Ledige pladser

DKK 0,-

Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens og det kræver, at man som medlem af bestyrelsen har viden om den rolle og det ansvar der følger med det at lede en boligorganisation. Med dette kursus får du overblik over dine opgaver som bestyrelsesmedlem og dermed et solidt fundament for varetagelsen af bestyrelsesfunktionen.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl 16 til lørdag kl.16

21.04.2023 - 22.04.2023

Nyborg

Tilmelding lukket

DKK 5.350,-

Grundkursus for afdelingsbestyrelser

Som medlem af afdelingsbetyrelsen er der mange områder, du skal forholde dig til - både formelle regler og arbejdet i praksis Hvad er afdelingsbestyrelsens rolle i husordenssager, hvem beslutter om I må bygge en udestue i haven og hvordan sikrer I et godt samarbejde med ejendomsfunktionæren? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, vi drøfter på dette kursus!

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 17 til lørdag kl. 16

21.04.2023 - 22.04.2023

Nyborg

Venteliste

DKK 4.000,-

Temaaften om Sociale medier

Tema-aften om brug af sociale medier Har din afdeling en facebookgruppe? Eller har du erfaringer med ukontrollerede opslag, spydige kommentarer og grim tone på de sociale medier? På denne tema-aften får du chancen for at dele dine online oplevelser, imens du får værktøjer til at pleje beboerdemokratiet på sociale medier.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fra kl. 17.00 til 20.00

26.04.2023

København V

Ledige pladser

DKK 1.200,-

Udviklingsdag: Eksisterende boligområder imødekommer fremtidens behov

Hvordan skaber vi mest værdi i vores eksisterende byggeri? Mød andre aktører, der ønsker at skabe en forskel i boligområderne, og find ud af, hvad vi kan sammen.

Målgruppe:

Alle

Type:

Seminar

Varighed:

10.00 - 15.00

27.04.2023

Vejle

Ledige pladser

DKK 0,-

Seminar for bestyrelser

Vil I gerne arbejde med jeres boligsociale bestyrelse og få endnu mere ud af det fælles arbejde? På bestyrelsesseminaret arbejdes der med at styrke den fælles entydige ledelse af den boligsociale indsats og få blik for nye potentialer som bestyrelse.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Seminar

Varighed:

9.30-16.00

01.05.2023 - 31.12.2023

Følger

Tilmelding lukket

DKK 0,-

Temadag om Genhusning

Genhusningsprocessen er en kompleks opgave for boligorganisationen og samtidig meget indgribende i beboernes hverdag. Overvejelserne ved en genhusningsproces er derfor mange, og det er vigtigt at have øje for både jura og praksis.På temadagen er fokus på alle de praktiske problemstillinger, der er ved en genhusningsproces, både i forhold til organisering af processen, kommunikation undervejs i processen samt de juridiske rammer.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

6 timer

02.05.2023

København V

Tilmelding lukket

DKK 1.900,-

Synskursus 2.-3. maj/ 15. juni 2023

Er du i tvivl om, hvor grænsen går mellem det acceptable niveau for slid/ælde og den uacceptable misligholdelse, som lejeren skal betale for, kan du få mere viden her.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 kursusdage

02.05.2023 - 15.06.2023

Vejle

Venteliste

DKK 7.101,-

Projektledelse 1

På Projektledelse 1 får kursisten mulighed for at tilegne sig de grundlæggende projektledelsesværktøjer. Vi afprøver metoderne i praksis på egne projekter og reflekterer i fællesskab over, hvordan det, der foregår på uddannelsen, kan kobles til det boligsociale arbejde. Kursisten får et tydeligt billede af, hvad rollen som projektleder indebærer.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

09.05.2023 - 10.05.2023

Middelfart

Venteliste

DKK 5.500,-

BL-Toplederprogram - i samarbejde med CBS

BL-Toplederprogram har fokus på strategiske ledelse, værdiskabelse og netværk. Uddannelsen er målrettet topledere i de almene boligorganisationer og -administratorer som betjener organisationsbestyrelsen og dermed det strategiske ledelseslag. Introduktionsmøde til uddannelsen, 9. maj 2023 kl. 10-15.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

4 moduler i alt 8 dage

09.05.2023 - 28.02.2024

Ledige pladser

DKK 48.500,-

Webinar: Ind- og fraflytning for valgte

Interesserer du dig for afdelingens udgifter til vedligeholdelse af boligerne? Vil du vide mere om, hvad afdelingsbestyrelsen har indflydelse på i forhold til vedligeholdelsen? Så er dette webinar måske noget for dig.

Målgruppe:

Alle

Type:

Kursus

Varighed:

1½ timer

09.05.2023

Ledige pladser

DKK 350,-

ERFA-møde: Værdiskabende gentagelser

Kom med til ERFA-møde om værdiskabelse i driften.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

12.30 - 15.30

10.05.2023

Middelfart

Ledige pladser

DKK 750,-

Temadag om energibesparelser & finansiering af energieffektivitet i det almene

Kom vær med til en spændende dag, hvor vi ser på mulighederne med ESCO og eksempler på energieffektivisering af bygningerne.

Målgruppe:

Alle

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

11.05.2023

København V

Ledige pladser

DKK 0,-

Afdelingsmødet – administrationens rolle

Afdelingsmødet er en grundsten i beboerdemokratiet. Det er beboernes direkte vej til indflydelse på egen afdeling, og alle har en interesse i, at møderne forløber så godt og positivt som muligt.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

6 timer

11.05.2023

Nyborg

Ledige pladser

DKK 1.900,-

ERFA-møde: Værdiskabende gentagelser

Kom med til ERFA-møde om værdiskabelse i driften.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

9.00 - 12.00

16.05.2023

Aalborg

Ledige pladser

DKK 750,-

Budget og vedligeholdelse for driftsfolk

Driftspersonalets service og effektivitet spiller tæt sammen med den enkelte afdelings økonomi og beboernes ønsker. Budgettet sætter rammerne for både renholdelse, vedligeholdelse og aktiviteter i afdelingen og dermed også for udførelse af driftsarbejdet. Et godt indblik i budgettet giver mulighed for at bidrage til den fælles udvikling af afdelingen og af beboerservicen.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

23.05.2023 - 24.05.2023

Vejle

Ledige pladser

DKK 5.800,-

Sociale medier i den almene sektor

Hvordan laver man fængende opslag, så de gode historier når ud til både beboere og offentligheden? Hvordan organiserer man sin kommunikation på sociale medier? Hvad kan Facebook, Instagram og LinkedIn for din boligorganisation?  Og hvordan sikrer man en sober tone? Det og meget mere får du svar på med ”Sociale medier i den almene sektor”.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

Torsdag kl. 10.00 til fredag kl. 13

25.05.2023 - 26.05.2023

Middelfart

Ledige pladser

DKK 5.800,-

ERFA-møde: Værdiskabende gentagelser

Kom med til ERFA-møde om værdiskabelse i driften.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

9.00 - 12.00

30.05.2023

København V

Ledige pladser

DKK 750,-

ERFA-møde: Værdiskabende gentagelser

Kom med til ERFA-møde om værdiskabelse i driften.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

9.00 - 12.00

31.05.2023

Aarhus C

Ledige pladser

DKK 750,-

Temadag om Dødsboer

Når en beboer dør, skal boligorganisationen sikre en smidig sagsbehandling i samarbejde med skifteretten og arvinger - så der ikke opstår unødvendige tab i boligafdelingen!.Hvis du arbejder med dødsboer i boligorganisationen, skal du være knivskarp på reglerne i såvel dødsboskifteloven som lov om leje af almene boliger, idet der her er parallelle frister, der skal overholdes.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

6 timer

31.05.2023

Vejle

Ledige pladser

DKK 1.900,-

Webinar: Tv- og bredbåndsløsninger i eksisterende afdelinger

Markedet for tv- og bredbåndsløsninger er i rivende udvikling, og det er en jungle at finde rundt i de mange muligheder. Beboerne stiller nye og forskellige krav til tv og internet, mens et stigende antal udbydere tilbyder vidt forskellige løsninger, som er svære at vurdere og sammenligne.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

Fra kl. 15.30 til kl. 17.00

12.06.2023

Ledige pladser

DKK 400,-

Webinar: Tv- og bredbåndsløsninger i eksisterende afdelinger

Markedet for tv- og bredbåndsløsninger er i rivende udvikling, og det er en jungle at finde rundt i de mange muligheder. Beboerne stiller nye og forskellige krav til tv og internet, mens et stigende antal udbydere tilbyder vidt forskellige løsninger, som er svære at vurdere og sammenligne.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

Fra kl. 15.30 til kl. 17.00

14.08.2023

Ledige pladser

DKK 400,-

Synskursus 16.-17. aug/20. sept.2023

Er du i tvivl om, hvor grænsen går mellem det acceptable niveau for slid/ælde og den uacceptable misligholdelse, som lejeren skal betale for, kan du få mere viden her.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 kursusdage

16.08.2023 - 20.09.2023

Vejle

Ledige pladser

DKK 7.101,-

Opsigelse, ophævelse og fraflytning

Kan du hæve lejemålet, hvis en lejer spiller på trommer hver aften, og kan du opsige et lejemål dagen efter, at en lejer er død? Og hvad gør du, hvis opsigelsesvarslet udløber Skærtorsdag? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, vi drøfter på dette kursus.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

28.08.2023 - 29.08.2023

København S

Ledige pladser

DKK 5.800,-

Afdelingsmødet – administrationens rolle

Afdelingsmødet er en grundsten i beboerdemokratiet. Det er beboernes direkte vej til indflydelse på egen afdeling, og alle har en interesse i, at møderne forløber så godt og positivt som muligt.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

05.09.2023

Aarhus C

Ledige pladser

DKK 1.900,-

Råderet for ansatte - september

Reglerne om råderet er i teorien enkle - men i den praktiske virkelighed åbner den for en lang række overvejelser om håndtering af fx uanmeldte arbejder i boligen, glemt vedligeholdelse, udskiftning af hårde hvidevarer mv. Vi tilbyder derfor dette kursus om råderet for ansatte, hvor der er fokus på praktikken ved administration af råderetten.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

kl. 10.00 - 17.00

06.09.2023

Aarhus C

Ledige pladser

DKK 1.900,-

Budget og formidling

At godkende afdelingens budget på afdelingsmødet er måske ikke det sjoveste punkt på dagsordenen, men det er et af de vigtigste! Her beslutter du den økonomiske ramme for afdelingens aktiviteter og udvikling, men forstår du selv diverse budgetposter? På dette kursus lærer du ikke kun at forstå budgettet, men også at præsentere det for dine medbeboere på afdelingsmødet.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 17. til lørdag kl. 16

08.09.2023 - 09.09.2023

Nyborg

Ledige pladser

DKK 4.000,-

Projektledelse 2

På projektledelse 2 sætter vi fokus på karakteristika ved det stærke teams samarbejde og på din rolle som projektleder i det. Hvordan kan jeg som projektleder med fordel tænke i og aktivere partnerskaber på – og hvad skal der til for at skabe tillidsfulde relationer i samarbejdet.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

12.09.2023 - 13.09.2023

Middelfart

Ledige pladser

DKK 5.500,-

Boligjura 2023/2024

Har du allerede en god juridisk indsigt, men ønsker at komme et spadestik dybere og diskutere paragrafferne i detaljen, vil Boligjurauddannelsen være det rigtige valg.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

212 dage

12.09.2023 - 10.04.2024

Vejle

Ledige pladser

DKK 35.000,-

Grunduddannelsen i København

Uddannelsen byder på en gennemgang af den almene boligsektor - herunder dens historie, udvikling og samfundsmæssige betydning samt de formelle strukturer omkring lovgivning, organisering, finansiering m.v.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

1 2-dages internat samt 6 x 1 dag

20.09.2023 - 09.11.2023

København V

Ledige pladser

DKK 16.200,-

Boligøkonomi 2023/2024

Fra regnskabsmedarbejder til økonomimedarbejder - på Boligøkonomi får du viden og værktøjer til at foretage økonomiske analyser, vurderinger og beregninger.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

4 x 2 dage

26.09.2023 - 17.01.2024

Nyborg

Ledige pladser

DKK 24.300,-

Almene Boligdage 2023

Almene Boligdage er en festdag, der samler ansatte og valgte fra landets boligorganisationer. Vi mødes på Tivoli Hotel for at hylde engagementet og for at dele viden og tanke inspiration, der kan gøre vores boligområder endnu bedre.

Målgruppe:

Alle

Type:

Konference

Varighed:

1 dag

30.09.2023

København V

Ledige pladser

DKK 2.700,-

Synskursus 3.-4. oktober/ 14. november 2023

Er du i tvivl om, hvor grænsen går mellem det acceptable niveau for slid/ælde og den uacceptable misligholdelse, som lejeren skal betale for, kan du få mere viden her.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 kursusdage

03.10.2023 - 14.11.2023

Vejle

Ledige pladser

DKK 7.101,-

Fyraftensmøde: Råderet for valgte

Føler du dig hjemme i din bolig? Drømmer du fx om rulleskuffer i dit køkken, at ordne tøjet i et walk in closet eller at etablere et cykelskur i haven? Der er få restriktioner, men masser af muligheder for at du kan indrette dig, som du ønsker. Lad fantasien blomstre og sæt dit personlige præg på din bolig! Hvis du vil vide mere om dine og dine naboers muligheder for at forbedre og forandre boligen, så deltag på dette fyraftensmøde.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

kl. 17-20.30

11.10.2023

København V

Ledige pladser

DKK 1.350,-

Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens og det kræver, at man som medlem af bestyrelsen har viden om den rolle og det ansvar der følger med det at lede en boligorganisation. Med dette kursus får du overblik over dine opgaver som bestyrelsesmedlem og dermed et solidt fundament for varetagelsen af bestyrelsesfunktionen.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl 16 til lørdag kl.16

03.11.2023 - 04.11.2023

Vejle

Ledige pladser

DKK 5.350,-

Webinar: Ind- og fraflytning for valgte

Interesserer du dig for afdelingens udgifter til vedligeholdelse af boligerne? Vil du vide mere om, hvad afdelingsbestyrelsen har indflydelse på i forhold til vedligeholdelsen? Så er dette webinar måske noget for dig.

Målgruppe:

Alle

Type:

Kursus

Varighed:

0 timer

06.11.2023

Ledige pladser

DKK 350,-

Temadag om Dødsboer

Når en beboer dør, skal boligorganisationen sikre en smidig sagsbehandling i samarbejde med skifteretten og arvinger - så der ikke opstår unødvendige tab i boligafdelingen!.Hvis du arbejder med dødsboer i boligorganisationen, skal du være knivskarp på reglerne i såvel dødsboskifteloven som lov om leje af almene boliger, idet der her er parallelle frister, der skal overholdes.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

6 timer

09.11.2023

København V

Ledige pladser

DKK 1.900,-

Budget og regnskab - Nov. 23

Huslejefastsættelse, vedligeholdelsesbudget, dispositionsfond - har du brug for at få styr på begreberne og de grundlæggende principper i den almene boligøkonomi - så er Budget og regnskab det rette kursus for dig.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

13.11. kl. 10.00 - 15.11. kl. 15.30

13.11.2023 - 15.11.2023

Nyborg

Ledige pladser

DKK 8.450,-

Personaleleder i driften

Hverdagen i driften er fyldt med, udfordringer, dilemmaer og forandringer og der er mange opgaver og interesser i spil. Det stiller krav til dig som leder og til dine lederkompetencer. Denne uddannelse stiller skarpt på dig som personaleleder og dine handlemuligheder i krydsfeltet mellem medarbejdere, din egen leder samt øvrige samarbejdspartnere.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 dage internat + 2 x 2 dage + certificering

15.11.2023 - 07.02.2024

København V

Ledige pladser

DKK 33.500,-

Elevkursus

Kurset giver en gennemgang af den almene sektors formål, opgaver og særlige forhold. Vi skal både kigge på de store linjer og på sektoren set fra et beboerperspektiv.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

22.11.2023 - 23.11.2023

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.900,-

Webinar: Tv- og bredbåndsløsninger i eksisterende afdelinger

Markedet for tv- og bredbåndsløsninger er i rivende udvikling, og det er en jungle at finde rundt i de mange muligheder. Beboerne stiller nye og forskellige krav til tv og internet, mens et stigende antal udbydere tilbyder vidt forskellige løsninger, som er svære at vurdere og sammenligne.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

Fra kl. 15.30 til kl. 17.00

23.11.2023

Ledige pladser

DKK 400,-

Udlejning

Få styr på udlejningsreglerne fra bunden og få lejlighed til at diskutere og få afklaret tvivlsspørgsmål.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 kursusdage

28.11.2023 - 29.11.2023

København V

Ledige pladser

DKK 5.800,-

Projektledelse 3

På projektledelse 3 sætter vi fokus på, hvordan du lykkes med at styre dit projekt sikkert i mål i en kompleks og foranderlig virkelighed. Hvad gør du, når planen ikke holder til mødet med virkeligheden? Hvordan spiller improvisation ind? Og hvad betyder alt det for forankring af ny adfærd i hverdagen – implementeringen af projektet? Og så ser vi på, hvordan ud kan styrke dit personlige projektlederskab – det fundament, du leder projektet ud fra – samt på kunsten at navigere i uenighed og konflikt. Kurset bygger oven på emnerne fra Projektledelse 1 og 2.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

29.11.2023 - 30.11.2023

Middelfart

Ledige pladser

DKK 5.500,-

Lovgivning

Her er et kursus for dig, der gerne vil kunne finde rundt i de mange bekendtgørelser, love og vejledninger, som der er på det almene område. På dette kursus lærer du, hvor (og hvordan) du nemmere kan finde svarene på de svære juridiske spørgsmål.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

12.03.2024 - 13.03.2024

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.600,-

Opfølgning på Boligjura

Komplicerede juridiske spørgsmål, nye domme og nye regler - der er meget at følge med i og holde styr på i en travl hverdag!

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

12.03.2024 - 13.03.2024

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.700,-

Kursuskalender

Læs mere

Interne kurser for jer

Ønsker I et kursus afholdt hos jer selv? Lad os tilrette kurset, så det passer til jer.

Hent flere (36)

Søger du bolig? - Klik her