BL Kursus 211119 084 2 Nana
  • Alle kurser (50)
  • Kurser for ansatte (39)
  • Kurser for valgte (13)

Søg efter emne:

Vælg et emne
Boligorganisationer
Beboerdemokrati
Driftsnet
Uddannelse
Økonomi
Boligområder
Effektiv drift
Byggeri
Love og regler
Nulstil
Boligorganisationer
Beboerdemokrati
Driftsnet
Uddannelse
Økonomi
Boligområder
Effektiv drift
Byggeri
Love og regler
Vis flere
Viser 50 kurser

Boligsocial Bazar Online

I uge 39 er vi klar med en ny omgang Boligsocial Bazar! Her kan du se programmet for de første 3 dage, der udspiller sig online!

Målgruppe:

Alle

Type:

Webinar

Varighed:

3 dage med mange sessioner

27.09.2021 - 29.09.2021

Ledige pladser

DKK 0,-

Elevkursus

Så er der igen mulighed for, at du som elev kan blive introduceret til den almene boligsektor. Samtidig får du mulighed for at erfaringsudveksle og netværke med elever fra andre boligorganisationer. Denne gang udbyder vi kurset over 2 dage med en uges mellemrum, og første dag bliver som online-kursus

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

Skriv f.eks. '3x2 dage'

28.09.2021 - 05.10.2021

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.600,-

Strategisk Forum

Vil I have inspiration til bestyrelsesarbejdet og netværke med andre boligsociale bestyrelser fra hele landet? Strategisk Forum er for jer, der vil have den nyeste viden om sociale indsatser i udsatte boligområder, politisk udsyn fra KL og BL- Danmarks Almene Boliger samt dele erfaringer med andre bestyrelser. Strategisk Forum er en platform for netværk og videndeling for boligsociale bestyrelser.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Konference

Varighed:

10.00-12.30

04.10.2021

Ledige pladser

DKK 0,-

Netværksmøde: Startboliger

Hvordan skaber man gode rammer for samarbejde med pårørende til startboligbeboere? Hvilke muligheder har man for at skabe et godt grundlag for startboligbeboeren, når de flytter ud? Vær med når vi går dybden med netop disse spørgsmål!

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Netværksmøde

Varighed:

10.00-14.30

06.10.2021

Aarhus C

Ledige pladser

DKK 0,-

Mødeteknik og udvikling af afdelingsmødet

Få nye og spændende ideer til, hvordan I kan udvikle jeres afdelingsmøde. I vil få redskaber og metoder til at sikre, at I får engageret og inkluderet beboerne i jeres afdelingsmøde, samtidig med at I når de mål, I har med jeres møder.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

08.10.2021 - 09.10.2021

Middelfart

Ledige pladser

DKK 3.800,-

Webinar: Tv- og bredbåndsløsninger i eksisterende afdelinger

Markedet for tv- og bredbåndsløsninger er i rivende udvikling, og det er en jungle at finde rundt i de mange muligheder. Beboerne stiller nye og forskellige krav til tv og internet, mens et stigende antal udbydere tilbyder vidt forskellige løsninger, som er svære at vurdere og sammenligne.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

Fra kl. 14. 30 til kl. 16.00

11.10.2021

Ledige pladser

DKK 350,-

Netværksmøde: Fædre og mandeindsatser

Netværket for Fædre og mandeindsatser mødes denne gang i Viby J, hvor vi kigger nærmere på lokale indsatser i Viby Syd. Derudover hører vi om Gellerups erfaringer med Baba og de muligheder det har givet ift. arbejdet med fædre.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Netværksmøde

Varighed:

09.30-15.00

12.10.2021

Viby J

Ledige pladser

DKK 0,-

Netværksmøde hos ALFABO

Kom med når AlmenNet og ALFABO inviterer til netværksmøde i Seest den 12. oktober. På dagen kan du opleve det klimarigtige og bæredygtige afdeling, Fyrværkeriparken, som er resultatet af konkurrencen ”Fremtidens bæredygtige almene boliger”

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Seminar

Varighed:

12.00 - 16.00

12.10.2021

Kolding

Ledige pladser

DKK 0,-

RobotNetDagen

DriftsNet, AlmenNet og Bolig- og Planstyrelsen inviterer til en spændende dag med masser af vidensdeling, workshops og det nyeste inden for robotter.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Erfamøde

Varighed:

6 timer

13.10.2021

København V

Ledige pladser

DKK 0,-

Netværksmøde: Lokalsamfund & medborgerskab

Vær med når vi besøger Høje Gladsaxe, hvor vi ser på, hvordan nye rammer – både fysiske og organisatoriske - kan skabe nye muligheder. Hvordan påvirker det området og ikke mindst beboerne i lokalområdet? Vær med når vi sammen med teamet i Høje Gladsaxe dykker ned i disse spørgsmål.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Netværksmøde

Varighed:

09.30-14.30

14.10.2021

Søborg

Ledige pladser

DKK 0,-

Boligøkonomi 2021/2022

Fra regnskabsmedarbejder til økonomimedarbejder - på Boligøkonomi får du viden og værktøjer til at foretage økonomiske analyser, vurderinger og beregninger.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

4 x 2 dage

26.10.2021 - 24.02.2022

Nyborg

Ledige pladser

DKK 24.300,-

Netværksmøde: Økonomiske rådgivere

Efter en lang periode uden netværksmøder skal vi endelig mødes igen. Vi vil gerne styrke og revitalisere netværket, så I får bedre muligheder for erfaringsudveksling og videndeling. Vi håber derfor, at rigtig mange har mulighed for at deltage denne dag.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Netværksmøde

Varighed:

10.00-15.00

28.10.2021

København V

Ledige pladser

DKK 0,-

Synskursus

Er du i tvivl om, hvor grænsen går mellem det acceptable niveau for slid/ælde og den uacceptable misligholdelse, som lejeren skal betale for, kan du få mere viden her.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 kursusdage

02.11.2021 - 01.12.2021

Vejle

Venteliste

DKK 6.900,-

Introkursus

Er du ny på det boligsociale felt, og har du undret dig over, hvordan den almene sektor er bygget op, og hvorfor boligorganisationer fungerer som de gør? Hvordan hænger kommunens opgaver sammen med det boligsociale arbejde? Og hvad er Landsbyggefonden udover en pengetank?

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

02.11.2021 - 03.11.2021

Middelfart

Ledige pladser

DKK 3.650,-

Budget og regnskab

Huslejefastsættelse, vedligeholdelsesbudget, dispositionsfond - har du brug for at få styr på begreberne og de grundlæggende principper i den almene boligøkonomi - så er Budget og regnskab det rette kursus for dig.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 dage

09.11.2021 - 11.11.2021

Nyborg

Venteliste

DKK 8.150,-

Råderet for ansatte

Reglerne om råderet er i teorien enkle - men i den praktiske virkelighed åbner den for en lang række overvejelser om håndtering af fx uanmeldte arbejder i boligen, glemt vedligeholdelse, udskiftning af hårde hvidevarer mv. Vi tilbyder derfor dette kursus om råderet for ansatte, hvor der er fokus på praktikken ved administration af råderetten.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

09.11.2021

Vejle

Venteliste

DKK 1.800,-

Personaleleder i driften

Hverdagen i driften er fyldt med, udfordringer, dilemmaer og forandringer og der er mange opgaver og interesser i spil. Det stiller krav til dig som leder og til dine lederkompetencer. Denne uddannelse stiller skarpt på dig som personaleleder og dine handlemuligheder i krydsfeltet mellem medarbejdere, din egen leder samt øvrige samarbejdspartnere

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag samt 3x 2 dage + 1 dag til certificering

11.11.2021 - 03.02.2022

København V

Ledige pladser

DKK 33.000,-

Seminar for bestyrelser

Vil I gerne arbejde med jeres bestyrelse og få endnu mere ud af det fælles arbejde? På bestyrelsesseminaret arbejdes der med at styrke den fælles entydige ledelse af den boligsociale indsats og få blik for nye potentialer som bestyrelse.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Seminar

Varighed:

09.30-15.30

11.11.2021

Følger

Ledige pladser

DKK 0,-

Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens og det kræver, at man som medlem af bestyrelsen har viden om den rolle og det ansvar der følger med det at lede en boligorganisation. Med dette kursus får du overblik over dine opgaver som bestyrelsesmedlem og dermed et solidt fundament for varetagelsen af bestyrelsesfunktionen.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 16 til lørdag kl. 16

12.11.2021 - 13.11.2021

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.150,-

Budget og formidling

Få inspiration til at fortælle beboerne i afdelingen om de vigtige budgetposter, som fastsætter de økonomiske rammer om afdelingens aktiviteter og vedligeholdelsen - og dermed de gode forslag fra afdelingsbestyrelsen.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 17. til lørdag kl. 16

12.11.2021 - 13.11.2021

Aalborg Øst

Ledige pladser

DKK 3.800,-

Projektledelse 2

Skab opbakning til dit projekt og gennemfør møder og workshops med engagement og energi! Hvordan forstår og navigerer man i de mange forskellige dagsordener, dine interessenter i det boligsociale felt har? Bliv klogere på dette og meget mere på Projektledelse 2.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

16.11.2021 - 17.11.2021

Middelfart

Ledige pladser

DKK 4.800,-

Webinar: Konflikthåndtering for ansatte

Oplever du at blive mødt at frustrerede eller vrede beboere og ønsker du at forstå konflikter bedre?

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fra kl. 16.15 til 17.45

17.11.2021

Ledige pladser

DKK 350,-

Webinar: Tv- og bredbåndsløsninger i eksisterende afdelinger

Markedet for tv- og bredbåndsløsninger er i rivende udvikling, og det er en jungle at finde rundt i de mange muligheder. Beboerne stiller nye og forskellige krav til tv og internet, mens et stigende antal udbydere tilbyder vidt forskellige løsninger, som er svære at vurdere og sammenligne.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

Fra kl. 14. 30 til kl. 16.00

23.11.2021

Ledige pladser

DKK 350,-

Netværksmøde hos Slagelse Boligselskab

Kom med når AlmenNet og Slagelse Boligselskab inviterer til netværksmøde i Slagelse den 25. november. Mødet finder sted i Slagelse Boligselskabs nye byggeri Kløvertårnet, som både indeholder 36 ungdomsbolig og Slagelse Boligselskabs nye administration. Byggeriet er opført med det nye og innovative VST-råhussystem, hvor præfabrikerede skalelementer kombineres med in situ-støbning for at skabe en så effektiv og ressourcebesparende byggeproces som muligt.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Seminar

Varighed:

12.00 - 16.00

25.11.2021

Slagelse

Ledige pladser

DKK 0,-

Grundkursus for afdelingsbestyrelser

Som medlem af afdelingsbetyrelsen er der mange områder, du skal forholde dig til - både formelle regler og arbejdet i praksis Hvad er afdelingsbestyrelsens rolle i husordenssager, hvem beslutter om I må bygge en udestue i haven og hvordan sikrer I et godt samarbejde med ejendomsfunktionæren? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, vi drøfter på dette kursus!

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 17 til lørdag kl. 16

26.11.2021 - 27.11.2021

Kolding

Ledige pladser

DKK 3.800,-

Webinar: Ny i afdelingsbestyrelsen

Giv jeres nyvalgte den bedste start på bestyrelseskarrieren

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

2 x 1,5 time

02.12.2021 - 16.12.2021

Ledige pladser

DKK 650,-

Grunduddannelsen i Aarhus 2022

Uddannelsen byder på en gennemgang af den almene boligsektor - herunder dens historie, udvikling og samfundsmæssige betydning samt de formelle strukturer omkring lovgivning, organisering, finansiering m.v.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

1 2-dages internat samt 6 x 1 dag

18.01.2022 - 09.03.2022

Aarhus C

Ledige pladser

DKK 16.200,-

Opsigelse, ophævelse og fraflytning

Kan du hæve lejemålet, hvis en lejer spiller på trommer hver aften, og kan du opsige et lejemål dagen efter, at en lejer er død? Og hvad gør du, hvis opsigelsesvarslet udløber Skærtorsdag? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, vi drøfter på dette kursus.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

26.01.2022 - 27.01.2022

Bredsten

Ledige pladser

DKK 5.600,-

Synskursus

Er du i tvivl om, hvor grænsen går mellem det acceptable niveau for slid/ælde og den uacceptable misligholdelse, som lejeren skal betale for, kan du få mere viden her

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 kursusdage

01.02.2022 - 09.03.2022

Bredsten

Ledige pladser

DKK 6.900,-

Bygherreuddannelsen 2022

Hvad enten det drejer sig om renovering eller nybyggeri - større eller mindre byggesager - så stiller det store krav til projektlederen i en boligorganisation. Med BLs specialiserede bygherreuddannelse bliver du klædt ordentlig på til at håndtere opgaven.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

4 dage samt 2-online sessioner

02.03.2022 - 01.06.2022

København V

Ledige pladser

DKK 15.000,-

Råderet for ansatte

Reglerne om råderet er i teorien enkle - men i den praktiske virkelighed åbner den for en lang række overvejelser om håndtering af fx uanmeldte arbejder i boligen, glemt vedligeholdelse, udskiftning af hårde hvidevarer mv. Vi tilbyder derfor dette kursus om råderet for ansatte, hvor der er fokus på praktikken ved administration af råderetten.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

02.03.2022

Nyborg

Ledige pladser

DKK 1.800,-

Konflikthåndtering for valgte

Oplever du nogle gange konflikter i dit arbejde i afdelingsbestyrelsen? Vil du gerne blive bedre til at håndtere konflikter? Vil du gerne arbejde for at skabe en sund kultur med plads til uenighed? Så tilmeld dig dette kursus og få mindst tre praktiske redskaber til at håndtere konflikter i hverdagen!

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 17 til lørdag kl. 16

04.03.2022 - 05.03.2022

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.100,-

Opfølgning på Boligjura

Komplicerede juridiske spørgsmål, nye domme og nye regler - der er meget at følge med i og holde styr på i en travl hverdag!

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

15.03.2022 - 16.03.2022

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.700,-

Beboerkommunikation

Beboere, der ikke kommer til møderne, affald der ikke bliver sorteret, men i stedet ligger og flyder, eller en sommerfest, der bliver aflyst, fordi der er for få tilmeldte. På Beboerkommunikation får du viden om og inspiration til, hvordan du fungerer som bindeleddet imellem boligorganisationen og beboerne, samt hvordan du skaber en god dialog med beboerne og inspirerer dem til engagement i beboerdemokratiet.

Målgruppe:

Alle

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 16 til lørdag kl. 16

18.03.2022 - 19.03.2022

Middelfart

Ledige pladser

DKK 5.100,-

Inspektør- og driftslederuddannelsen 2022

Inspektøren er ansvarlig for driften af boligafdelingerne, og det kræver en grundlæggende viden om bygninger, vedligeholdelse, regler, personaleledelse osv. Denne uddannelse kommer omkring alle disse temaer.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

3x3 dage samt 1x2 dage

22.03.2022 - 16.06.2022

Bredsten

Ledige pladser

DKK 32.100,-

Boligsocial Årskonference 2022

Endelig skal vi mødes igen! Vi bryder endnu engang med traditionen og holder den Boligsociale Årskonference i København på Kulturkajen Docken med middag og overnatning på Comwell Copenhagen Portside

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Konference

Varighed:

Torsdag kl. 10.00 til Fredag kl. 13.00

24.03.2022 - 25.03.2022

Nordhavn

Ledige pladser

DKK 3.500,-

Håndtering af klager og konflikter - modul 1

Arbejder du til dagligt med at håndtere klager og konflikter mellem beboere, beboerdemokrater og administrationen? Klagesager og konflikter kan være komplekse og det kan være svært at finde løsninger som er tilfredsstillende for alle parter. Samtidig kan klagesager være omkostningstunge og tidskrævende for boligorganisationen. Derfor er det vigtigt at have gode redskaber til håndtering af klager. På dette 2-dages modul arbejder vi med, hvordan du kan vurdere de enkelte sager, og hvilke mulige løsninger der er juridisk samt hvordan du kan give det gode skriftlige svar.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

05.04.2022 - 06.04.2022

København V

Ledige pladser

DKK 4.500,-

Projektledelse 3

Styring, forankring og kommunikation i boligsociale indsatser.Hvordan kan du blive bedre til at styre dit projekt i mål? Hvordan kan du aktivt arbejde med din egen rolle som projektleder? Hvis det har interesse, så er Projektledelse 3 lige noget for dig!

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

05.04.2022 - 06.04.2022

Middelfart

Ledige pladser

DKK 4.850,-

Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens og det kræver, at man som medlem af bestyrelsen har viden om den rolle og det ansvar der følger med det at lede en boligorganisation. Med dette kursus får du overblik over dine opgaver som bestyrelsesmedlem og dermed et solidt fundament for varetagelsen af bestyrelsesfunktionen.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl 16 til lørdag kl.16

22.04.2022 - 23.04.2022

Vejle

Ledige pladser

DKK 5.150,-

Grundkursus for afdelingsbestyrelser

Som medlem af afdelingsbetyrelsen er der mange områder, du skal forholde dig til - både formelle regler og arbejdet i praksis Hvad er afdelingsbestyrelsens rolle i husordenssager, hvem beslutter om I må bygge en udestue i haven og hvordan sikrer I et godt samarbejde med ejendomsfunktionæren? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, vi drøfter på dette kursus!

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 17 til lørdag kl. 16

22.04.2022 - 23.04.2022

Nyborg

Ledige pladser

DKK 3.800,-

Budget og regnskab

Huslejefastsættelse, vedligeholdelsesbudget, dispositionsfond - har du brug for at få styr på begreberne og de grundlæggende principper i den almene boligøkonomi - så er Budget og regnskab det rette kursus for dig.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 dage

25.04.2022 - 27.04.2022

Nyborg

Ledige pladser

DKK 8.150,-

Håndtering af klager og konflikter - modul 2 & 3

På dette kursusforløb får du indsigt og træning i at håndtere klager og konflikter gennem dialog. Her får du redskaber til, hvordan du kan bruge konfliktvejledning til at forebygge, håndtere og nedtrappe konflikter i jeres boligområde.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 x 2 dage

25.04.2022 - 10.05.2022

København V

Ledige pladser

DKK 9.950,-

Udlejning

Få styr på udlejningsreglerne fra bunden og få lejlighed til at diskutere og få afklaret tvivlsspørgsmål.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 kursusdage

02.05.2022 - 03.05.2022

Vejle

Ledige pladser

DKK 5.600,-

Temadag om genhusning

Overvejelserne ved en genhusningsproces er mange, og for mange beboere er det noget af det mest indgribende som sker i deres hverdag.Formålet med temadagen er at gøre deltageren opmærksom på alle de praktiske problemstillinger, der er ved en genhusningsproces, både i forhold til organisering af processen, kommunikation undervejs i processen samt de juridiske rammer.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

5½ timer

05.05.2022

København V

Ledige pladser

DKK 1.800,-

Fyraftensmøde: Ind- og fraflytning for valgte

Interesserer du dig for afdelingens udgift til vedligeholdelse af boligerne i din afdeling, og ønsker du at vide mere om, hvad afdelingsbestyrelsen har indflydelse på i forhold til vedligeholdelsen, er dette kursus måske noget for dig.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

kl. 17-20.30

10.05.2022

Aarhus V

Ledige pladser

DKK 1.350,-

Budget og formidling

Få inspiration til at fortælle beboerne i afdelingen om de vigtige budgetposter, som fastsætter de økonomiske rammer om afdelingens aktiviteter og vedligeholdelsen - og dermed de gode forslag fra afdelingsbestyrelsen.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 17. til lørdag kl. 16

20.05.2022 - 21.05.2022

Nyborg

Ledige pladser

DKK 3.800,-

Temadag om genhusning

Overvejelserne ved en genhusningsproces er mange, og for mange beboere er det noget af det mest indgribende som sker i deres hverdag.Formålet med temadagen er at gøre deltageren opmærksom på alle de praktiske problemstillinger, der er ved en genhusningsproces, både i forhold til organisering af processen, kommunikation undervejs i processen samt de juridiske rammer.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

5½ timer

13.06.2022

Aarhus C

Ledige pladser

DKK 1.800,-

Boligjura 2022/2023

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

6 x 2 dage

13.09.2022 - 12.04.2023

Vejle

Ledige pladser

DKK 35.000,-

Synskursus

Er du i tvivl om, hvor grænsen går mellem det acceptable niveau for slid/ælde og den uacceptable misligholdelse, som lejeren skal betale for, kan du få mere viden her.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 kursusdage

03.10.2022 - 08.11.2022

Vejle

Ledige pladser

DKK 6.900,-

Jura for udlejningsmedarbejdere 2023

Er du nysgerrig på boligjura og ønsker at dykke længere ned i de paragraffer, der berører dit arbejdsfelt, har du en unik mulighed for at tilegne dig viden på dette nye juraforløb. Vi har skåret ind til benet i boligjuraen og udelukkende udvalgt relevante emner for den erfarne udlejningsmedarbejder.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

3 x 2 dage

14.03.2023 - 07.06.2023

Vejle

Ledige pladser

DKK 16.900,-

Kursuskalender

Læs mere

Interne kurser for jer

Ønsker I et kursus afholdt hos jer selv? Lad os tilrette kurset, så det passer til jer.

Hent flere (40)

Søger du bolig? - Klik her