BL Kursus 211119 084 2 Nana
  • Alle kurser (28)
  • Kurser for ansatte (22)
  • Kurser for valgte (8)

Søg efter emne:

Vælg et emne
Byggeri
Beboerdemokrati
Uddannelse
Driftsnet
Effektiv drift
Love og regler
Økonomi
Nulstil
Byggeri
Beboerdemokrati
Uddannelse
Driftsnet
Effektiv drift
Love og regler
Økonomi
Vis flere
Viser 28 kurser

Webinar: Model for opførelse af blandet byggeri

Kom med når AlmenNet, BL og Byggeskadefonden inviterer til gratis webinar, hvor vi lancerer en ny dokumentpakke, der kan anvendes i forbindelse med almene boligorganisationers samarbejde om opførelse af blandet byggeri med private.

Målgruppe:

Alle

Type:

Webinar

Varighed:

1 time

27.01.2021

Online

Ledige pladser

DKK 0,-

AlmenNet Konference - Grønne Renoveringer

Kom med når Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, BL - BestyrelsesNet og AlmenNet inviterer til konference om grønne renoveringer den 28. januar 2021.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Konference

Varighed:

3 timer

28.01.2021

Online

Ledige pladser

DKK 0,-

Webinar: Beboerkommunikation i renoveringssager – for ansatte

Få indsigt, eksempler og løsninger til de kommunikative udfordringer, som opstår i forbindelse med renoveringssager

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

Fra kl. 10 til kl. 12

03.02.2021

Online

Ledige pladser

DKK 450,-

Webinar: Det Gode Byggeprogram

Kom med på gratis webinar den 8. februar og bliv introduceret til Projekthåndbogen og det helt nye Byggeprogram.

Målgruppe:

Alle

Type:

Webinar

Varighed:

1 time

08.02.2021

Online

Ledige pladser

DKK 0,-

BL Lederakademi - Toplederprogram OPSTART - FEBRUAR 2021

BLs toplederprogram er et uddannelsesforløb målrettet topledere i de almene boligorganisationer og -administratorer, her defineret som dem, der betjener organisationsbestyrelsen og dermed det strategiske ledelseslag.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

123 dage

09.02.2021 - 11.06.2021

Ledige pladser

DKK 48.500,-

Webinar: Ny i afdelingsbestyrelsen

Giv jeres nyvalgte den bedste start på bestyrelseskarrieren

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

2 x 1,5 time

11.02.2021 - 25.02.2021

Online

Ledige pladser

DKK 650,-

Virtuelt ERFA-møde - Byggeudvalget 18. februar 2021

Målgruppe:

Valgte

Type:

Webinar

Varighed:

Kl. 16.15 til 17.45

18.02.2021

Online

Ledige pladser

DKK 350,-

Opsigelse, ophævelse og fraflytning

Kan du hæve lejemålet, hvis en lejer spiller på trommer hver aften og kan du opsige et lejemål dagen efter, at en lejer er død? Og hvad gør du, hvis opsigelsesvarslet udløber Skærtorsdag? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, vi drøfter på dette kursus.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

03.03.2021 - 04.03.2021

Vejle

Ledige pladser

DKK 5.600,-

Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens og det kræver, at man som medlem af bestyrelsen har viden om den rolle og det ansvar der følger med det at lede en boligorganisation. Med dette kursus får du overblik over dine opgaver som bestyrelsesmedlem og dermed et solidt fundament for varetagelsen af bestyrelsesfunktionen.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

05.03.2021 - 06.03.2021

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.150,-

Grundkursus for afdelingsbestyrelser

Som medlem af afdelingsbetyrelsen er der mange områder, du skal forholde dig til - både formelle regler og arbejdet i praksis Hvad er afdelingsbestyrelsens rolle i husordenssager, hvem beslutter om I må bygge en udestue i haven og hvordan sikrer I et godt samarbejde med ejendomsfunktionæren? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, vi drøfter på dette kursus!

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

05.03.2021 - 06.03.2021

Kolding

Ledige pladser

DKK 3.800,-

Lovgivning

Her er et kursus for dig, der gerne vil kunne finde rundt i de mange bekendtgørelser, love og vejledninger, som der er på det almene område. På dette kurssus lærer du, hvor (og hvordan) du nemmere kan finde svarene på de svære juridiske spørgsmål.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

08.03.2021 - 09.03.2021

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.600,-

Jura for udlejningsmedarbejdere

Er du nysgerrig på boligjura og ønsker at dykke længere ned i de paragraffer, der berører dit arbejdsfelt, har du en unik mulighed for at tilegne dig viden på dette nye juraforløb. Vi har skåret ind til benet i boligjuraen og udelukkende udvalgt relevante emner for den erfarne udlejningsmedarbejder.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 x 2 dage

10.03.2021 - 27.05.2021

Nyborg

Ledige pladser

DKK 16.900,-

Bygherreuddannelsen 2021

Hvad enten det drejer sig om renovering eller nybyggeri - større eller mindre byggesager, stiller det store krav til projektlederen i en boligorganisation. Med BLs specialiserede bygherreuddannelse bliver du klædt ordentlig på til at håndtere opgaven.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

4 dage

11.03.2021 - 19.05.2021

København V

Ledige pladser

DKK 14.500,-

Inspektør- og driftslederuddannelsen 2021

Inspektøren er ansvarlig for driften af boligafdelingerne, og det kræver en grundlæggende viden om bygninger, vedligeholdelse, regler, personaleledelse osv. Denne uddannelse kommer omkring alle disse temaer.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

Skriv f.eks. '3x2 dage'

23.03.2021 - 09.06.2021

Bredsten

Ledige pladser

DKK 32.100,-

Håndtering af klager og konflikter - modul 1

Arbejder du til dagligt med at håndtere klager og konflikter mellem beboere, beboerdemokrater og administrationen? Klagesager og konflikter kan være komplekse og det kan være svært at finde løsninger som er tilfredsstillende for alle parter. Samtidig kan klagesager være omkostningstunge og tidskrævende for boligorganisationen. Derfor er det vigtigt at have gode redskaber til håndtering af klager. På dette 2-dages modul arbejder vi med, hvordan du kan vurdere de enkelte sager, og hvilke mulige løsninger der er juridisk samt hvordan du kan give det gode skriftlige svar.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

06.04.2021 - 07.04.2021

København V

Ledige pladser

DKK 4.500,-

Budget og regnskab

Huslejefastsættelse, vedligeholdelsesbudget, dispositionsfond - har du brug for at få styr på begreberne og de grundlæggende principper i den almene boligøkonomi - så er Budget og regnskab det rette kursus for dig.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 dage

12.04.2021 - 14.04.2021

Nyborg

Ledige pladser

DKK 8.150,-

Budget og formidling

Få inspiration til at fortælle beboerne i afdelingen om de vigtige budgetposter, som fastsætter de økonomiske rammer om afdelingens aktiviteter og vedligeholdelsen - og dermed de gode forslag fra afdelingsbestyrelsen.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

16.04.2021 - 17.04.2021

Aalborg Øst

Ledige pladser

DKK 3.800,-

Udlejning

Få styr på udlejningsreglerne fra bunden og få lejlighed til at diskutere og få afklaret tvivlsspørgsmål.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 kursusdage

19.04.2021 - 20.04.2021

Venteliste

DKK 5.600,-

Håndtering af klager og konflikter - modul 2 & 3

På dette kursusforløb får du indsigt og træning i at håndtere klager og konflikter gennem dialog. Her får du redskaber til, hvordan du kan bruge konfliktvejledning til at forebygge, håndtere og nedtrappe konflikter i jeres boligområde.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

Skriv f.eks. '3x2 dage'

26.04.2021 - 11.05.2021

København V

Ledige pladser

DKK 9.950,-

Nybyggeri og renovering

Du får et hurtigt overblik over en bygge-/renoveringssag, hvor alle administrative byggetemaer bliver gennemgået. Kurset afholdes i samarbejde med AlmenNet.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 dage

03.05.2021 - 05.05.2021

Nyborg

Ledige pladser

DKK 8.150,-

Råderet for ansatte

Reglerne om råderet er i teorien enkle - men i den praktiske virkelighed åbner den for en lang række overvejelser om håndtering af fx uanmeldte arbejder i boligen, glemt vedligeholdelse, udskiftning af hårde hvidevarer mv. Vi tilbyder derfor dette kursus om råderet for ansatte, hvor der er fokus på praktikken ved administration af råderetten.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

06.05.2021

Nyborg

Ledige pladser

DKK 1.800,-

Mere effektivt bestyrelsesarbejde

Hvis du i jeres bestyrelsesarbejde har oplevet at tænke: Det her kunne gøres smartere, det burde vi have forudset, hvordan skal vi nå det hele...så kom med.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

07.05.2021 - 08.05.2021

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.150,-

Synskursus

Er du i tvivl om, hvor grænsen går mellem det acceptable niveau for slid/ælde og den uacceptable misligholdelse, som lejeren skal betale for, kan du få mere viden her.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 kursusdage

01.09.2021 - 05.10.2021

Vejle

Ledige pladser

DKK 6.900,-

Temadag om dødsboer

Når en beboer dør, skal boligorganisationen sikre en smidig sagsbehandling i samarbejde med skifteretten og arvinger - så der ikke opstår unødvendige tab i boligafdelingen!.Hvis du arbejder med dødsboer i boligorganisationen, skal du være knivskarp på reglerne i såvel dødsboskifteloven som lov om leje af almene boliger, idet der her er parallelle frister, der skal overholdes.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

6 timer

09.09.2021

København V

Ledige pladser

DKK 1.800,-

Boligøkonomi 2021/2022

Fra regnskabsmedarbejder til økonomimedarbejder - på Boligøkonomi får du viden og værktøjer til at foretage økonomiske analyser, vurderinger og beregninger.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

Skriv f.eks. '3x2 dage'

21.09.2021 - 19.01.2022

Nyborg

Ledige pladser

DKK 24.300,-

Boligjura 2021/2022

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

6 x 2 dage

21.09.2021 - 20.04.2022

Vejle

Ledige pladser

DKK 35.000,-

Råderet for ansatte

Reglerne om råderet er i teorien enkle - men i den praktiske virkelighed åbner den for en lang række overvejelser om håndtering af fx uanmeldte arbejder i boligen, glemt vedligeholdelse, udskiftning af hårde hvidevarer mv. Vi tilbyder derfor dette kursus om råderet for ansatte, hvor der er fokus på praktikken ved administration af råderetten.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

09.11.2021

Vejle

Ledige pladser

DKK 1.800,-

Beboerklagenævnskonference flyttet til 24.11.2021

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

24.11.2021

Middelfart

Ledige pladser

DKK 0,-

Kursuskalender

Læs mere

Interne kurser for jer

Ønsker I et kursus afholdt hos jer selv? Lad os tilrette kurset, så det passer til jer.

Hent flere (18)

Søger du bolig? - Klik her