Afdelingsmøder - administrationens rolle

Afdelingsmødet er en grundsten i beboerdemokratiet. Det er beboernes direkte vej til indflydelse på egen afdeling, og alle har en interesse i, at møderne forløber så godt og positivt som muligt.

19.11.2024

Nyborg

Ledige pladser

DKK 2.000,-

Tilmeldingsfrist 22.10.2024

ID:

24-9

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

7 timer

Tinus Lassen

Tinus Lassen

Konsulent
Se profil

Henvendelse vedr. tilmelding:  mpr@bl.dk

Administrationen har en naturlig rolle i at sikre planlægning, gennemførelse og opfølgning i forbindelse med afdelingsmøderne. Men der er mange regler, dokumenter, interessenter og faldgruber i opgaverne, og det kan virke som en stor og lidt uoverskuelig mundfuld for de fleste.

På dette kursus får du et samlet overblik over processen og de formelle regler samt en forståelse for rollefordelingen mellem beboerne, de valgte og de ansatte.

Formål

Kurset giver dig som ansat kompetencer til at planlægge og afvikle afdelingsmøder efter de gældende regler og med en god debatkultur. Du bliver desuden klædt på til at håndtere de spørgsmål og dilemmaer, der opstår i praksis, og som lovgivningen ikke direkte tager højde for.

Indhold:

Vi kommer blandt omkring følgende:

Kurset er bygget op om oplæg, drøftelser og arbejde i mindre grupper. Der er fokus på dialog samt praktiske og anvendelige værktøjer. Deltagerne opfordres til at medbringe cases fra egen hverdag.

Målgruppe:

Kurset henvender sig medarbejdere, der varetager en eller flere funktioner i forbindelse med planlægning, forberedelse og gennemførelse af afdelingsmøder.

Varighed: Hverdag fra 10.00 til 17.00
___________________

Kurset kan også rekvireres og gennemføres hos jeres lokale boligorganisation. Læs mere her: Afdelingsmøder – administrationens rolle før, under og efter (bl.dk)

Sted

Sinatur Hotel Storebælt

Østerøvej 121

5800 Nyborg

Eventuelle spørgsmål

Har du spørgsmål til tilmelding og det praktiske, så skriv til Maja Pinkowski Rottbøllmpr@bl.dk.

For spørgsmål til indholdet kontakt Tinus Lassentla@bl.dk.


Se Betingelser for kursustilmelding

Søger du bolig? - Klik her