Bygherreuddannelsen 2025

Hvad enten det drejer sig om renovering eller nybyggeri - større eller mindre byggesager - så stiller det store krav til projektlederen i en boligorganisation. Med BLs specialiserede bygherreuddannelse bliver du klædt ordentligt på til at håndtere opgaven.

05.03.2025 - 10.06.2025

København V

Ledige pladser

DKK 17.900,-

Tilmeldingsfrist 04.03.2025

ID:

24-107

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

5 x 1 dag

Henrik Madsen

Henrik Madsen

Konsulent
Se profil

Henvendelse vedr. tilmelding:  mpr@bl.dk

Denne uddannelse stiller skarpt på dig som projektleder i en almen bygherreorganisation med fokus på de særlige rammer, roller og vilkår, der gør sig gældende. At være projektleder i en almen byggesag er et udfordrende og meget spændende arbejde. Det kræver indsigt i processer og en forståelse for et kompliceret organisatorisk set up.

Deltagere

Du er ansat og arbejder som projektleder med byggesager i en boligorganisation. Du er forholdsvis ny i jobbet, måske nyuddannet eller kommer fra en anden branche (fx som rådgiver), og har en grundlæggende, professionel forståelse for byggeri. Med vores bygherreuddannelse får du redskaber, målrettet viden og praksis til at løfte dine opgaver.

Formål

Uddannelsen sigter mod at gøre dig skarpere på hvordan I får opfyldt målet og sikrer en god proces, samt hvordan ansvaret er forankret hos de mange aktører i byggesagen. I uddannelsen er der særligt fokus på, hvad det vil sige at være almen bygherre, og hvordan man sikrer et godt samarbejde med beboerdemokratiet og beboere gennem inddragelse og kommunikation.

Indhold og emner

Uddannelsen indeholder grundlæggende elementer i projektledelse af en almen byggesag, men den dykker også ned i særlige fokuspunkter. Uddannelsen i overskrifter:

Dag 1 
Den almene bygherre og beboerdemokratiet 

Den 5. marts, kl. 09.00 - 16.30

Dag 2
Samarbejde med Landsbyggefonden, Byggeskadefonden og kommune

Den 26. marts, kl. 09.00 – 16.30

Dag 3
Rammer og betingelser for det almene byggeri

Den 23. april kl. 09.00 - 16.30

Dag 4
Forsikring og risiko

Den 21. maj, kl. 09.00 – 16.30

Dag 5
Kommunikation, genhusning og inddragelse

Den 11. juni, kl. 09.00 - 16.30

Metode

Uddannelsen er bygget op omkring fem undervisningsdage, som vil foregå i BL’s lokaler i København. På hvert modul vil deltagerne opleve professionelle, relevante oplæg fra en række forskellige eksperter, som vil sikre at holdundervisningen bliver suppleret med øvelser og deltagerinvolvering.

Derudover vil der også være rig mulighed for vidensdeling og faglige diskussioner imellem deltagere og undervisere.

Samarbejde med Bygherreforeningen og AlmenNet

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen og AlmenNet og er udviklet i samspil med almene bygherrer og Implement Consulting Group. Sammen med Bygherreforeningen har BL skræddersyet en samlet uddannelsespakke, som består af tre selvstændige uddannelsesforløb, hvoraf BLs bygherreuddannelse altså er en af dem.

De to øvrige uddannelsesforløb, som kan tages som et tilvalg, udbydes gennem Bygherreforeningen. 

Er du interesseret så kontakt: 

hma@bl.dk

Sted

BL - Danmarks Almene Boliger

Studiestræde 50

1554 København V

Program

Dag 1 - 09.00-16.30

Den almene bygherre og beboerdemokratiet

Dag 2 - 09.00-16.30

Samarbejde med Landsbyggefonden, Byggeskadefonden og kommune

Landsbyggefonden

Helhedsplaner

Kommunen og alment byggeri

Oplæg om aktuelt emne

Dag 3 - 09.00-16.30

Rammer og betingelser for det almene byggeri

Udbud

Rådgivnings- og entrepriseformer

AB18, ABR18 og ABT18

Voldgift, syn, skøn og mediation

Råderet

Dag 4 - 09.00-16.30

Forsikring og risiko

Forsikringer

Byggeskadefonden

IKT, granskning og den almene ByggePortal

Undgå byggeskader og svigt

Robusthed, overskud og bygbarhed

Dag 5 - 09.00-16.30

Kommunikation, genhusning og inddragelse

Procesplanlægning og kommunikation med beboerne

Formidling og dialog om planer

Inddragelse af målgruppen

Råderet

Genhusning og varslinger

Evaluering

Eventuelle spørgsmål

Har du spørgsmål til tilmelding og det praktiske, så skriv til Maja Pinkowski Rottbøllmpr@bl.dk.

For spørgsmål til indholdet kontakt Henrik Madsenhma@bl.dk.


Se Betingelser for kursustilmelding

Søger du bolig? - Klik her