Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens og det kræver, at man som medlem af bestyrelsen har viden om den rolle og det ansvar der følger med det at lede en boligorganisation. Med dette kursus får du overblik over dine opgaver som bestyrelsesmedlem og dermed et solidt fundament for varetagelsen af bestyrelsesfunktionen.

16.11.2024 - 17.11.2024

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.350,-

Tilmeldingsfrist 03.10.2024

ID:

24-100

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl 16 til lørdag kl.16

Eva Seyffert

Eva Seyffert

Konsulent
Se profil

Henvendelse vedr. tilmelding:  mpr@bl.dk

Deltagere

Kurset er et grundkursus og derfor særlig relevant for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og personer, som ikke tidligere har fået en introduktion til de formelle rammer og regler for bestyrelsesarbejdet. Ofte deltager dog også medlemmer, som ønsker få et fornyet overblik og genopfrisket viden om opgaver og ansvar.

OBS: Hvis I ønsker at deltage mere end 3 personer fra samme organisationsbestyrelse kontakt Eva Seyffert for nærmere aftale

Formål

Formålet med kurset er at give deltagerne en grundig indføring i bestyrelsens rolle og ansvar samt samspillet mellem direktion og organisationsbestyrelse.

Kurset fokuserer både på de formelle rammer omkring bestyrelsens arbejde og de konkrete opgaver i praksis. Der gives en grundig indføring i de forskellige aspekter af organisationsbestyrelsens ledelsesopgaver, rollefordelingen mellem direktion og bestyrelse samt samspillet mellem organisationsbestyrelsen og det øvrige beboerdemokrati.

Udbytte

Indhold og emner

De konkrete emner, der behandles på kurset er følgende:

Form

Kurset er bygget op omkring korte oplæg, diskussion, gruppearbejde og cases fra egen hverdag. Der er fokus på dialog samt praktiske og anvendelige værktøjer.

Evt. spørgsmål

Har du spørgsmål eller har du brug for yderligere information om kurset, kontakt vores konsulent Eva Seyffert, telefon 2070 9693, mail evs@bl.dk

Sted

Sinatur Hotel Storebælt

Østerøvej 121

5800 Nyborg

Eventuelle spørgsmål

Har du spørgsmål til tilmelding og det praktiske, så skriv til Maja Pinkowski Rottbøllmpr@bl.dk.

For spørgsmål til indholdet kontakt Eva Seyffertevs@bl.dk.


Se Betingelser for kursustilmelding

Søger du bolig? - Klik her