Personaleleder i driften

Hverdagen i driften er fyldt med, udfordringer, dilemmaer og forandringer og der er mange opgaver og interesser i spil. Det stiller krav til dig som leder og til dine lederkompetencer. Denne uddannelse stiller skarpt på dig som personaleleder og dine handlemuligheder i krydsfeltet mellem medarbejdere, din egen leder samt øvrige samarbejdspartnere.

30.10.2024 - 06.03.2025

København V

Ledige pladser

DKK 33.500,-

Tilmeldingsfrist 18.10.2024

ID:

23-359

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 dage internat + 2 x 2 dage + certificering

Eva Seyffert

Eva Seyffert

Konsulent
Se profil

Henvendelse vedr. tilmelding:  mpr@bl.dk

Deltagere

Du arbejder i driften og har allerede personaleansvar for en gruppe medarbejdere og har gjort dig erfaringer om dine styrker og udfordringer som leder. Du er klar til at arbejde videre med dig selv som leder, og du har lyst til og mod på at træne ledelsesredskaber og til at sparre med andre på samme niveau. Med uddannelsen får du redskaber og inspiration til at skabe et ledelsesfundament, du kan bygge videre på.

Formål

Uddannelsen sigter mod at udvikle dine lederkompetencer. På uddannelsen arbejder du med din lederrolle og -profil, og sammen med andre ledere sætter du dine erfaringer i spil i et fortroligt rum. Det udfordrer din forståelse af ledelse og sætter skub i din udvikling.

Der findes ikke én korrekt lederprofil, men når du arbejder bevidst med dig selv, fremstår du mere tydelig og autentisk som leder. Det øger din gennemslagskraft og styrker dine muligheder for at skabe følgeskab og derved opnå effektiv drift i din organisation. Desuden sætter vi fokus på driftsoptimering, hvor du vil blive klædt på til at kunne håndtere både optimeringsprojekter og styringsmetoder i relation til den optimale driftsledelse.

Indhold og emner

Uddannelsen indeholder grundlæggende elementer i ledelse men den dykker også ned i særlige fokuspunkter, som anses for at være væsentlige for personalelederen i driften. Uddannelsen i overskrifter:

Få 3 gode råd om ledelse her.

Metode

Uddannelsen er bygget op omkring en række forskellige indslag: Holdundervisning, sparring med øvrige deltagere, studiegrupper samt personlig coaching/sparring med underviser.

Imellem modulerne skal du arbejde med det nye, du har lært. Din daglige leder vil være en del af uddannelsesforløbet og følge din udvikling undervejs gennem jævnlige samtaler, hvor I vil tale om dine personlige udviklingsmuligheder og fremgang. Hvis du har lyst til at melde dig til uddannelsen, er det vigtigt, at du afsætter den nødvendige tid til at deltage aktivt både på og imellem modulerne. Det giver dig det bedste udbytte.

Datoer for holdundervisning 2024/2025:

Undervisning foregår i BL’s lokaler, Studiestræde 50, 1554 København.

Undervisningen ligger i udgangspunktet fra kl. 09.00-16.00, dog med enkelte undtagelser. Overnatninger i forbindelse med modul 2 og 3 samt ved certificering er ikke inkluderet i forløbet.

Pris

Pr. deltager 33.500 kr.

Prisen er inklusive materialer til undervisning samt overnatninger ifm. Introdag og modul 1 samt fuld forplejning alle dage.

Undervisere

Anne Birgitte Lindholm, PraxisConsult. Anne Birgitte Lindholm er uddannet ingeniør og certificeret erhvervscoach og har 12 års erfaring fra stillinger som topleder og mellemleder, hvilket giver hende en solid ballast som ledelses­rådgiver og underviser. Anne Birgitte har des­uden skrevet flere bøger bl.a. “Lederskab på distancen” og “Mesterledelse”. Anne Birgitte har 12 års erfaring som topleder og mellemleder i privat og offentligt regi, senest som vicedirektør i Folketingets administration.

Jacob Steendahl Nielsen er uddannet ph.d. inden for operation management og har desuden en kandidat i organisation og strategi. Jacob har specialiseret sig i at hjælpe organisationer til bæredygtig effektivitet og innovation. Med bæredygtig menes at skabe en organisation, der er effektiv i eksekvering af kerneydelserne samtidig med, at der skabes et godt arbejdsmiljø.

Eva Seyffert arbejder med udvikling, kursusledelse, undervisning og rådgivning målrettet boligorganisationer, beboerdemokrater og ansatte. Dette særligt med at udvikle forståelse for ansvar- og opgavefordelingen i boligorganisationen. Eva er uddannet konfliktmægler og hjælper boligorganisationerne i håndtering af konflikter og samarbejdsvanskeligheder.

Praktisk information

Ved spørgsmål til indhold, certificering mv. kontakt kursusleder Eva Seyffert på tlf. 207009693 / mail: evs@bl.dk

Ved spørgsmål til tilmelding, kontakt kursuskoordinator Maja Pinkowski Rottbøll på mpr@bl.dk

Sted

BL - Danmarks Almene Boliger

Studiestræde 50

1554 København V

Eventuelle spørgsmål

Har du spørgsmål til tilmelding og det praktiske, så skriv til Maja Pinkowski Rottbøllmpr@bl.dk.

For spørgsmål til indholdet kontakt Eva Seyffertevs@bl.dk.


Se Betingelser for kursustilmelding

Søger du bolig? - Klik her