Håndtering af klager og konflikter modul 1

Håndtering af klager og konflikter – skriftlig og juridisk tilgang (Modul 1). Arbejder du til dagligt med at håndtere naboklager fra beboere? Vil du gerne have mere indsigt i lovgivningen om klagesager? Og vil du gerne sende gode skriftlige svar til beboerne? Så skal du med på dette kursus.

05.11.2024 - 06.11.2024

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.800,-

Tilmeldingsfrist 21.10.2024

ID:

23-351

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

Eva Seyffert

Eva Seyffert

Konsulent
Se profil

Henvendelse vedr. tilmelding:  mpr@bl.dk

Klagesager og konflikter blandt beboere kan være komplekse og det kan være svært at finde løsninger, som er tilfredsstillende for alle parter. Samtidig kan klagesager være omkostningstunge og tidskrævende for boligorganisationen, hvis de ikke håndteres hensigtsmæssigt. Derfor er det vigtigt at have gode redskaber til håndtering af klager og konflikter.

Indhold og emner

På dette 2-dages modul arbejder vi med, hvordan du kan vurdere de enkelte sager, hvilke mulige løsninger der er juridisk samt hvordan du kan give et konfliktnedtrappende skriftligt svar.

Vi gennemgår gældende paragraffer i almenboligloven og anden relevant lovgivning - og vi diskuterer, hvilke muligheder og begrænsninger juraen rummer i klagesager. Gennem oplæg, øvelser og dialog, arbejder vi bl.a. med, hvilke forpligtelser boligorganisationen har og hvilke krav I som boligorganisation kan stille til beboerne, der klager og bliver klaget over. Vi diskuterer også, hvornår det er meningsfuldt og måske nødvendigt at give et skriftligt svar, og i hvilke situationer, det kan være gavnligt også at tage kontakt pr. telefon.

I får konkrete input til, hvordan I kan lave en klagesagsvejledning til beboerne, og hvordan I kan skrive henstillinger og påmindelser, som tager afsæt i gældende regler uden at virke alt for konfliktoptrappende – og vi sætter fokus på, hvordan man i klagesager kan sikre overholdelse af GDPR og beskyttelse af personoplysninger.

Vi arbejder med jeres egne cases på kurset, og du bedes derfor medbringe egne skriftligeeksempler på henstillinger og påmindelser, som du får mulighed for at arbejde med på kurset. 

Modulet afholdes som internat og der vil derfor være gode muligheder for at udveksle erfaringer og netværke med andre, som også arbejder med klagesager.

OBS: Ønsker du at lære at afholde dialogmøder med beboere i konflikt, udbyder vi i foråret 2025 to moduler med fokus på mundtlig konflikthåndtering og dialogsamtaler. Datoer følger snarest muligt.

Deltagere

Kurset er for alle ansatte, der arbejder med klagesager i boligorganisationen.

Pris og praktik

5.800 kr. pr. ansat. Kurset afholdes som internat (pris er inkl. overnatning) på Hotel Sinatur Storebælt i Nyborg. 

Kurset starter kl. 10.00 på første dag og slutter kl. 16.00 på dag to.

Undervisere:

·      Sanne Steen Petersen, afdelingschef Juridisk afdeling, BL – Danmarks Almene Boliger

·      Eva Seyffert, kursusleder og konsulent, afdeling for kurser og rådgivning, BL – Danmarks Almene Boliger

Evt. spørgsmål

Har du spørgsmål eller har du brug for yderligere information om kurset, kontakt kursusleder Eva Seyffert, telefon 2070 9693, mail evs@bl.dk.

Ved spørgsmål om til- eller framelding, kan Maja Pinkowski Rottbøll kontaktes på mpr@bl.dk.

Sted

Sinatur Hotel Storebælt

Østerøvej 121

5800 Nyborg

Eventuelle spørgsmål

Har du spørgsmål til tilmelding og det praktiske, så skriv til Maja Pinkowski Rottbøllmpr@bl.dk.

For spørgsmål til indholdet kontakt Eva Seyffertevs@bl.dk.


Se Betingelser for kursustilmelding

Søger du bolig? - Klik her