Håndtering af klager og konflikter - modul 2 & 3

På dette kursusforløb får du indsigt og træning i at håndtere klager og konflikter gennem dialog. Her får du redskaber til, hvordan du kan bruge konfliktvejledning til at forebygge, håndtere og nedtrappe konflikter i jeres boligområde.

09.04.2024 - 15.05.2024

København V

Tilmelding lukket

DKK 12.800,-

Tilmeldingsfrist 26.03.2024

ID:

23-266

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 x 2 dage

Eva Seyffert

Eva Seyffert

Konsulent
Se profil

Henvendelse vedr. tilmelding:  mpr@bl.dk

Håndtering af klager og konflikter modul 2 og 3

·Modul 2 afholdes d. 9. - 10. april 2024

·Modul 3 afholdes d. 14 - 15. maj 2024

Modulerne er uden overnatning.

Konflikter og klagesager kan være opslidende og krævende at arbejde med, og er samtidig svære at komme uden om, når man arbejder med mennesker. Samtidig kan konflikter hurtigt vokse sig større, hvis de ikke bliver håndteret. Mange der arbejder med klagesager i den almene boligsektor, støder i hverdagen på konflikter fx gennem skriftlige klager fra beboere eller oplever beboere, der i frustration henvender sig til boligorganisationen. Det kan være vanskeligt at håndtere og det kræver både viden og forståelse for konflikter og gode redskaber som kan bidrage til at løsne op for konflikter.
På dette kursusforløb får du indsigt og træning i at håndtere klager og konflikter gennem dialog. Her får du redskaber til, hvordan du kan bruge konfliktvejledning til at forebygge, håndtere og nedtrappe konflikter i forbindelse med klagesager eller konflikter med beboere.

Deltagere
Kurset er for alle ansatte der ønsker at arbejde med dialogisk med at håndtere konflikter. Det kan være du er boligsocial medarbejder, beboerrådgiver, boligsocial vicevært, inspektør eller ansat i administrationen, Det kan være, du arbejder med beboerklagesager eller er ejendomsfunktionærer og ønsker at assistere beboerne i deres konfliktløsning.

Formål og udbytte
Formålet er at klæde dig på med konfliktfaglig viden og redskaber til at vejlede og holde dialogmøder og i det hele taget tage samtaler med konfliktramte personer fx kolleger, beboerdemokrater og beboere. Kurset er bygget op om praktisk og grundig træning i at afholde dialogmøder og i at vurdere, hvordan de enkelte klager/konflikter kan løses gennem dialog. I forbindelse med træningen får deltagerne feedback. Vi øver og træner dialogmøder gennem fiktive cases og anonymiserede eksempler fra boligorganisationer.

Kursusforløbets opbygning
Kurset består af to moduler á to dage. Mellem de to moduler er der desuden indlagt en dag, hvor deltagerne mødes i grupper for at træne. Træningsdagen foregår uden undervisere, og deltagerne bliver inddelt i grupper, som selv vælger dato og mødested.

OBS: BL udbyder også et to-dages kursus i håndtering af klager og konflikter med fokus på jura og skriftlig klagesagsbehandling. Læs mere om det her

Pris og praktik
12.800 kr. pr. deltager.

Undervisningen foregår i BL’s lokaler, Studiestræde 50, 1554, København V.

Vi forventer at undervisningen er fra kl. 10-16.30 på førstedagen af både modul 2 og 3. På dag 2 (begge moduler) forventer vi at undervisningen er fra kl. 09.30-16.00. Det endelige program sendes ud ca. 3 uger inden kursusstart.

Om underviserne:

Undervisningen varetages af BL’s egen konsulent og konfliktmægler Eva Seyffert og erfarne undervisere fra Center for Konfliktløsning.

Anne Rebsdorf:

Anne har gennem 10 år arbejdet med konflikthåndtering både i forhold til medarbejdergrupper og private. Hun er meget optaget af håndtering af konflikter i grupper og har med sin baggrund som bygningsingeniør en interesse for håndtering af konflikter i projektgrupper og i samarbejdsrelationer, hvor deltagerne har forskellig faglig baggrund og forskellige interesser/fokuspunkter.

Anne har stor erfaring med undervisning i kommunikation og konflikthåndtering. Hun har arbejdet med gruppeprocesser i teams, mægling i konflikter, individuel terapi, parterapi og systemisk opstilling. Anne har de seneste år undervist i konflikthåndtering i almene boligorganisationer og har et godt kendskab til den almene sektor.

Jesper Bastholm Munk:

Jesper er underviser og mægler i CfK. Han interesserer sig for at skabe et konflikthåndterende miljø på arbejdspladser, i organisationer og andre steder, hvor folk færdes. Han er engageret i udviklingen af det demokratiske og mellemmenneskelige vækstlag gennem konflikthåndtering.

Jesper har i mere end 20 år undervist, mæglet og tilrettelagt forløb for medarbejdere, organisationsfolk, frivillige og elever/studerende i konflikthåndtering og mægling. Han har erfaring med håndtering af krænkende oplevelser og adfærd, både ift. konkrete sager og processer i organisationer. Jesper har de sidste godt 7 år undervist i konflikthåndtering i almene boligorganisationer og har tidligere været ansat som konfliktmægler i en almen boligorganisation.

Evt. spørgsmål
Har du spørgsmål eller har du brug for yderligere information om kurset, kontakt vores kursusleder Eva Seyffert, telefon 2070 9693, mail evs@bl.dk

Sted

BL - Danmarks Almene Boliger

Studiestræde 50

1554 København V

Eventuelle spørgsmål

Har du spørgsmål til tilmelding og det praktiske, så skriv til Maja Pinkowski Rottbøllmpr@bl.dk.

For spørgsmål til indholdet kontakt Eva Seyffertevs@bl.dk.


Se Betingelser for kursustilmelding

Søger du bolig? - Klik her