BL-Bestyrelsesuddannelse - i samarbejde med CBS

På BL-bestyrelsesuddannelsen får man dybdegående viden og erfaring om de væsentlige opgaver, problemstillinger og udfordringer, man møder som bestyrelsesmedlem. Undervisning samt diskussioner i grupper (som agerer som bestyrelser) og plenum faciliteres af CBS professorer, erfarne bestyrelsesmedlemmer og professionelle rådgivere.

24.11.2023 - 03.02.2024

Frederiksberg

Ledige pladser

DKK 25.000,-

Tilmeldingsfrist 16.11.2023

ID:

23-245

Målgruppe:

Valgte

Type:

Uddannelse

Varighed:

2 moduler samt en netværksdag

Nana Juul

Nana Juul

Konsulent
Se profil

Henvendelse vedr. tilmelding:  jda@bl.dk

Læs mere om uddannelsen her

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til alle, der sidder i organisationsbestyrelsen i en almen boligorganisation eller -administration og som er ambitiøse i forhold til at få udviklet sine professionelle bestyrelseskompetencer og udfordret sin bestyrelsespraksis. Ønsker man at deltage på uddannelsen skal man skriftligt beskrive egen bestyrelseserfaring og motivation i bestyrelsesarbejdet.  

Metode

Undervisningen er bygget op omkring erfaringsbaserede cases fra den almene boligsektor samt inddrager best-practice og cases fra andre offentlige og private selskaber. Forløbet består af fem dage fordelt med to undervisningsmoduler på CBS samt en netværksdag.

Tid og sted

Undervisningen foregår hos CBS Executive, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

Netværksdagen afholdes i Århus. Nærmere info følger.

Modul 1:

Netværksdag m. direktørdebat og sparringsgrupper

Modul 2:

Pris

Prisen er 25.000 kr. momsfrit inkl. overnatning på modul 1 samt materialer og forplejning. Hertil kommer udgifter til transport og evt. overnatning på modul 2.

Sted

CBS Executive

Porcelænshaven 22

2000 Frederiksberg

Eventuelle spørgsmål

Har du spørgsmål til tilmelding og det praktiske, så skriv til Jeanette Danieljda@bl.dk.

For spørgsmål til indholdet kontakt Nana Juulnju@bl.dk.


Se Betingelser for kursustilmelding

Søger du bolig? - Klik her