Årsseminar: Den almene bolig på boligmarkedet

AlmenNets Årsseminar og repræsentantskabsmøde

29.11.2023

Fredericia

Tilmelding lukket

DKK 0,-

Tilmeldingsfrist 21.11.2023

ID:

23-217

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Seminar

Varighed:

10.00 - 15.00

AlmenNet

AlmenNet

Kontakt sekretariatet

Henvendelse vedr. tilmelding:  jda@bl.dk

Kom med, når AlmenNet inviterer til Årsseminar hos Boligkontoret Fredericia den 29. november. I år sætter vi fokus på på boligmarkedets udvikling, og hvilken betydning det har for de almene boliger. Derudover kan du opleve Boligkontoret Fredericias flotte transformation af Købmagergade Skole fra 1898.

Alle ansatte i almene boligorganisationer og -administrationer er velkomne på Årsseminaret. Bemærk dog, at AlmenNets repræsentantskabsmøde fra kl. 14 - 15 kun er for ansatte i AlmenNets medlemsorganisationer.

I år er der fem bestyrelsesposter og to suppleantposter på valg. Bestyrelsen opfordrer alle med interesse i at stille op til at melde sit kandidatur til AlmenNets sekretariatet, som også svarer på evt. spørgsmål.

Dagens tema: Den almene bolig på boligmarkedet
I over 100 år har den almene sektor leveret gode boliger til en rimelig husleje. Nogle vil sige, at sektoren har taget sin position i samfundet og boligmarkedet for givet. Men sektoren er blot en af fire primære boligformer, som danskerne kan vælge imellem. Hvad gør den almene boligform attraktiv og hvordan forandrer dens position på boligmarkedet sig, når de andre boligformer skifter karakter?

Inspiration: Transformation af Købmagergade Skole
På dagen kan du også opleve Boligkontoret Fredericias transformation af den tidligere Købmagergade Skole fra 1898, der i dag består af 53 seniorboliger, en festsal og et motionscenter.

Købmagergade Skole blev bygget i 1898, og er en værdig repræsentant for den tids smukke og rustikke skolearkitektur. Fire af skolebygningerne var meget bevaringsværdige, mens to bygninger blev nedrevet. Til gengæld er der nu opført flere nye bygninger som moderne infill byggeri. Sammen med de eksisterende bygninger fremstår komplekset nu som et værdigt møde mellem nyt og gammelt, der til sammen danner en ny arkitektonisk helhed og bringer nyt liv til området.

Dagens program

09.30 check in og let morgenmad

10.00 Den almene bolig og boligmarkedet

- Velkomst
v. Niklas Jarnit, sekretariatsleder i AlmenNet

- Tendenser på det private boligmarked
Nye boformer, forretningsmodeller og ydelser buldrer frem på det private lejemarked i disse år. Hvad kan sektoren lære af de private aktører, og hvordan påvirker de den almene sektor?
Jakob Stoumann, Director, Real Estate Nordics hos LifeX

- Fremtidens attraktive almene bolig
Hvad skal der til, hvis den almene sektor skal tiltrække nye beboere, fastholde de nuværende og øge kendskabet til boformen rundt om i landet? Skal den almene sektor sælge sig selv på de samme parametre, som en ejendomsmægler, der skal sælge et parcelhus? Eller er der behov for en anden kvalitetsforståelse af hvad den almene sektor kan tilbyde?
v. Mette Mechlenborg, seniorforsker på BUILD

- Pause

- Fælles debat om den almene sektors rolle på boligmarkedet

12.00: Frokost

12.45: Præsentation og besigtigelse af Købmagergade Skole
v. Boligkontoret Fredericia

13.45: Pause

14.00: AlmenNets repræsentantskabsmøde

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse
v. formand, Steen Ejsing

3. Revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse.

6. Valg af formand for 2 år

6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2 år

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år

9. Valg af en registreret eller statsautoriseret revisor

10. Eventuelt

15.00: Tak for i dag

Sted

Gymnastikhuset

Sjællandsgade 35

7000 Fredericia

Eventuelle spørgsmål

Har du spørgsmål til tilmelding og det praktiske, så skriv til Jeanette Danieljda@bl.dk.

For spørgsmål til indholdet kontakt Niklas Jarnitnja@bl.dk.


Se Betingelser for kursustilmelding

Søger du bolig? - Klik her