11. kreds - Konference 2023

Årets kredskonference står for døren, og efter de seneste år med aflysninger ser kredsrepræsentantskabet i 11. kreds særligt frem til at byde velkommen til beboerrepræsentanter og ansatte fra boligorganisationer i kredsen fredag-lørdag den 17.-18 marts 2023 på Kobæk Strand i Skælskør.

17.03.2023 - 18.03.2023

Skælskør

Tilmelding lukket

DKK 2.800,-

Tilmeldingsfrist 03.03.2023

ID:

22-85

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Konference

Varighed:

Fra fredag 17.03 kl. 15.30 til lørdag 18.03 kl. 13.30

Karen Sommer Møller

Karen Sommer Møller

Kredskonsulent 2., 3. og 11. kreds
Se profil

Henvendelse vedr. tilmelding:  sbj@bl.dk

Kære alle i BL 11. kreds

Årets kredskonference står for døren, og efter de seneste år med aflysninger ser kredsrepræsentantskabet i 11. kreds særligt frem til at byde velkommen til beboerrepræsentanter og ansatte fra boligorganisationer i kredsen fredag-lørdag den 17.-18 marts 2023 på Kobæk Strand i Skælskør.

Konferenceudvalget har tilrettelagt et spændende program. Fredag vil der være fokus på Almene Mål og kredsens prioritering af arbejdet med den grønne omstilling. Vi skal høre om solceller og energifællesskaber, og der vil blive præsenteret en praktisk guide til at etablere ladestandere i almene boligafdelinger. Lørdag vil Bent Madsen, direktør i BL, give en status på aktuel politik. Resten af lørdagen vil gå med at drøfte fremtidens beboerdemokrati, og vi vil få en status på gennemsyn af kredsarbejdet, som er igangsat af bestyrelsen i BL. Et arbejde der vil forløbe ind i 2024.

Under programindlæggene bliver bordene delt efter organisationsbestyrelse eller afdelingsbestyrelse. Dette for at sikre jer de mest relevante og vedrørende diskussioner omkring bordet.

Fredag aften vil der være en god middag med underholdning og musik. Her vil der være bordplan, så deltagere fra samme organisation sidder sammen.

Har du særlige behov ift. forplejning, bedes du kontakte Kobæk Strand direkte på telefon 5819 4515.

Forbered dig på en weekend med masser af aktivitet, viden og spændende drøftelser.

Vi glæder os allerede.

Med venlige hilsner

Konferenceudvalget v/Axel Larsen, Steen Frederiksen og Jørgen Malm

Program

Fredag den 17. marts 2023

Kl. 14.30

Ankomst og indtjekning på værelset – kaffe, kage og øvrige forfriskninger

Ankomst mellem kl. 14.30 – 15.30 – tid til en lille forfriskning og netværk mellem gamle og nye deltagere.

Kl. 15.30

Velkommen v/kredsformand Axel Larsen

Gennemgang af weekendens program.

Kl. 15.40

Muligheder og barrierer for solceller i en energikrisetid

v/ Mikkel Jungshoved, BL – Danmarks Almene Boliger

Vi står midt i en krisetid, hvor ikke mindst mangel på energi er en stor udfordring, og hvor solceller vil være en del af løsningen på vores problem. BL har længe kæmpet for at forbedre vilkårene for opsætning af solceller på almene boligafdelinger. Hvilke muligheder står vi med i 2023 og i fremtiden?

Tid til erfaringsudveksling ved bordene og spørgsmål.

Kl. 16.45

En lille pause

Kl. 17.00

Elbiler og el-ladestander i almene boligafdelinger

v/ Sune Peter Juul Hansen, FAB – Fyns Almennyttige Boligselskab

Elbiler bliver stadig mere udbredt og dermed også efterspørgsel til lokale ladeløsninger i vores boligafdelinger. Almennet har gennemført et projekt om vejen til elbiler i den almene sektor. Projektleder Sune Peter Juul Hansen har været projektleder. Han præsenterer værktøjskassen udviklet i projektet og fortæller om erfaringerne. 

Tid til erfaringsudveksling ved bordene og spørgsmål.

Kl. 18.15

Slut på dagens formelle program

Opsamling på dagens program.

Pause indtil middagen kl. 19.30

Kl. 19.30

Middag med underholdning og musik

Kl. 00.30

Natmad og godnat

Lørdag den 18. marts 2023

Kl. 07.00

Morgenmad i restauranten kl. 07.00-09.00

Der serveres morgenmad indtil kl. 09.00.

Kl. 09.00

Godmorgen og fællessange

v/Ulla Britt Simonsen

Kl. 09.15

Aktuel politik

v/Bent Madsen, adm. direktør, BL – Danmarks Almene Boliger

Bent Madsen orienterer om aktuel politik og giver en status på arbejdet med kredsene i BL

Kl. 10.15

Pause og husk at checke ud af værelser

Kl. 10.45

Fremtidens beboerdemokrati – opgaver og kompetencer

v/Nana Juul, konsulent, BL – Danmarks Almene Boliger

Vi får besøg af konsulent fra BL, Nana Juul, der med en blanding af oplæg og gruppearbejde vil få sat gang i drøftelser om, hvordan vi skal forberede os til fremtidens beboerdemokrati.

·Opgaver og ansvar i de beboerdemokratiske organer, kunne der være en bedre model for fremtidens kompetencefordeling?

·På hvilke nye måder kunne man løse velfærdsopgaven som et samarbejde mellem boligorganisation og kommune.

Kl. 12.50

Afrunding

 

Kl. 13.00

Frokost og tak for denne gang

Pris

Deltagelse i hele konferencen 17.-18. marts inkl. festmiddag og overnatning: 2.800 kr.

Deltagelse fredag den 17. marts inkl. festmiddag: 1.105 kr.

Deltagelse fredag den 17. marts uden festmiddag: 815 kr.

Deltagelse lørdag den 18. marts: 1.850 kr.

Deltagergebyret på 2.800 kr. er pr. person i enkeltværelse. Der vil blive faktureret efter konferencens afholdelse. Husk at oplyse EAN-nr. og rekvisitionsnummer ved tilmelding.

Tilmelding

Fristen for tilmelding er fredag den 3. marts 2023

Tilmeldingen er bindende og skal foregå gennem boligorganisationen online på BL's hjemmeside.

Af hensyn til loven om persondata skal vi bede dig tage direkte kontakt til Kobæk Strand Konferencecenter, hvis du har særlige behov i forhold til mad, hjælpemidler eller værelse. Du kan kontakte Kobæk Strand på telefon: 5819 4515.

Download invitation og program med praktiske oplysninger som pdf her.

Sted

Kobæk Strand

Kobækvej 85

4230 Skælskør

Eventuelle spørgsmål

Har du spørgsmål til tilmelding og det praktiske, så skriv til Sara Brinck Jørgensensbj@bl.dk.

For spørgsmål til indholdet kontakt Karen Sommer Møllerksm@bl.dk.

Søger du bolig? - Klik her