Webinar: Ressourceanvendelse på byggepladsen

Ressourceanvendelse på byggepladsen kan have væsentlig betydning for et projekts miljø- og klimapåvirkning under udførelsen. Det gælder også for de mange igangværende og kommende almene renoveringer landet over. Kom med, når AlmenNet præsenterer den nye viden fra projektet ’Ressourceanvendelse på byggepladsen’.

15.12.2022

Tilmelding lukket

DKK 0,-

Tilmeldingsfrist 14.12.2022

ID:

22-327

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

09.00 - 10.00

AlmenNet

AlmenNet

Kontakt sekretariatet

Henvendelse vedr. tilmelding:  jda@bl.dk

Der er behov for at skabe mere bæredygtige renoveringer og dermed bidrage til løsninger af klimakrisen. Det gælder i materialevalget såvel som i udførelsen. De almene renoveringsprojekter rummer et stort potentiale, som endnu ikke er indfriet.

Byggeaffald udgør i dag omkring 35 pct. af den samlede affaldsmængde i Danmark, og derudover anslås det, at ressourcespildet i selve udførelsesfasen ligger på omkring 10 pct. af det samlede materialeforbrug. Dertil kommer forbruget af energi, transport og vand, som sjældent måles og dokumenteres.

Den almene bygherre har ansvaret for at sætte mål for ressourceanvendelsen i udførelsesfasen. Det er ikke nemt at indhente brugbare data fra hoved- og underentreprenører, hvilket gør det vanskeligt at sætte mål for sin udledning.

I et nyt AlmenNet-projekt har Boligkontoret Danmark undersøgt hvordan almene boligorganisationer kan arbejde struktureret og konstruktivt med delkravet fra Den Frivillige Bæredygtighedsklasse, som omhandler ’Ressourceanvendelse på byggepladsen’.

Projektet er udarbejdet af Boligkontoret Danmark i samarbejde med LivingLean, BUILD, KEA, Hovedstadens Bygningsentreprise, Aktivbyg og Anlæg samt en række almene boligorganisationer fra hele landet.

 

Praktisk
Den 15. december, kl. 09.00- 10.00
Online webinar
Gratis
Målrettet ansatte i almene boligorganisationer, men åbent for alle

 

Program 

Sted

Online - Ved din PC

Eventuelle spørgsmål

Har du spørgsmål til tilmelding og det praktiske, så skriv til Jeanette Danieljda@bl.dk.

For spørgsmål til indholdet kontakt Niklas Jarnitnja@bl.dk.


Se Betingelser for kursustilmelding

Søger du bolig? - Klik her