1. kreds - Konference

BL 1. kreds weekendkonference har i år begge dage fokus på boligpolitik. Og med nyt folketing, ny social- og boligminister og et friskt lovprogram er der meget at debattere. Vi skal have fokus på den forventede bolig-hjemløsereform, men vi kigger også på tendenser ift. fremtidens beboerdemokrati og en status på gennemsyn af kredsarbejdet, som er igangsat af BL’s bestyrelse. Lørdag eftermiddag er der et fælles tema om projekter med workshops.

11.03.2023 - 12.03.2023

Helsingør

Tilmelding lukket

DKK 3.850,-

Tilmeldingsfrist 24.02.2023

ID:

22-164

Målgruppe:

Ansatte og valgte

Type:

Konference

Varighed:

Lørdag 11.03 kl. 09.00-søndag 12.03 kl. 13.00

Information om den kursusansvarlige er ikke tilgængelig.

Kredsrepræsentantskabet i BL 1. kreds ser frem til at byde jer som beboervalgte og ansatte fra boligorganisationer og afdelinger velkommen lørdag-søndag den 11.- 12. marts 2023 på

Konventum i Helsingør – ganske som vi plejer.

Konferenceudvalget har tilrettelagt et spændende program. Begge dage har vi fokus på boligpolitik. Og med nyt folketing, ny social- og boligminister og et friskt lovprogram er der meget at debattere. Vi skal have fokus på den forventede bolig-hjemløsereform, men vi kigger også på tendenser ift. fremtidens beboerdemokrati og en status på gennemsyn af kredsarbejdet, som er igangsat af BL’s bestyrelse. Lørdag eftermiddag er der et fælles tema om projekter, og du skal ved tilmelding vælge én ud af fire workshops.

Lørdag aften vil der være en god middag og dernæst hygge i Mødestedet med en lækker playliste. Forbered dig på en weekend med masser af debat, aktivitet, viden og spændende drøftelser. Vi glæder os allerede!

Vi arrangerer også bustransport – se under tilmelding. Tilmelding er bindende.

Med venlige hilsner

Konferenceudvalget v/Ditte, Laurits, Birgitte, John, Maria og René

Mindre rettelser i programmet kan forekomme.

Program

Lørdag den 11. marts 2023

Kl. 09.00 Ankomst, rundstykke og kaffe

Serveres ved Damgaardssalen – tag evt. kaffen med ind i salen.

Kl. 09.30 Velkommen ved kredsformand

v/Camilla Hegnsborg

Morgensang v/Laurits Roikum

Velkommen og gennemgang af program v/moderator Lotte Bundsgaard

Kl. 09.45 Aktuel boligpolitik og debat

v/Bent Madsen, adm. direktør i BL

Hvad er der på den boligpolitiske dagsorden med ny regering og ny boligminister? Og hvordan arbejder BL og kredsene i forhold til de aktuelle dagsordener? BL’s direktør giver et kig ind i det politiske maskinrum, og vi diskuterer den aktuelle politiske situation.

Kl. 11.15 Beboerdemokrati og kredsorganiseringen i BL

v/Camilla Hegnsborg og Steffen Morild, formandskab i BL 1. kreds og Maria Frey Fletting, afdelingschef i BL

BL’s bestyrelse har sat gang i et eftersyn af kredsarbejdet og dets struk-tur i BL; et arbejde der forløber ind i 2024 og har sammenhæng til bebo-erdemokrati, engagement og deltagelse set i et bredere perspektiv. Hvad skal der til for at gøre kredsarbejdet interessant for flere? Det drøfter vi her, hvor der også kan stilles spørgsmål til formandskabet.

Kl. 12.00 Frokost

Buffet i restauranten.

Kl. 13.00 Tema: Det gode og vellykkede projekt

”Projektets natur”

v/Jan Juul Lorenzen, digitaliseringschef i DAB

Projekter er ofte aktuelle i boligorganisation og afdelinger. De kan være små og lokale eller store helhedsplaner og større renoveringer. De kan både være sociale og fællesskabsorienterede eller handle om noget fy-sisk.

Nogle gange kræver projekterne midler fra Landsbyggefonden; andre gange skal der søges om midler fra fonde og puljer. Måske er det bare en lille god idé, som hurtigt kan realiseres?

Vi indleder eftermiddagens tema om projekter med et fælles oplæg i salen, hvor vi får præciseret nogle af de grundlæggende aspekter ved et projekt, herunder specifikke pointer fra det almene. Hvad er et projekt? Hvad er vigtigt for, at et projekt lykkes? Få de bedste fif og gode råd til projektledelse – skarpt, kort og godt!

Kl. 13.45 Vi går til workshops

Kl. 14.00 Workshops

Alle workshops indledes med et indlæg om det valgte tema. Herefter arbejdes specifikt med det konkrete tema, så pointer kan præsenteres i plenum og deles med de øvrige konferencedeltagere.

1) Byggeri er (ofte) konfliktstof. Roller og ansvar i større ombygnings- og renoveringssager v/John Kim Fletting, Alment Rådgivning ApS

2) Hvordan udvikler vi den gode idé? Fra idé til handling v/Niklas Jarnit, sekretariatsleder, AlmenNet

3) Kend din fond – hvordan opnår I midler til at realisere det gode projekt? v/Mutya Koudal, konsulent, KAB

4) Vores mindre projekter i afdelingen – hvordan gennemfører vi egne projekter? v/Steen Hingebjerg Jensen, chefkonsulent, DAB

Kl. 14.40 Pause, kaffe og nøgleudlevering

Tid til en kop kaffe og en lille forfriskning, inden vi fortsætter vores valgte workshop.

Kl. 15.10 Workshop fortsat

Din workshop fortsætter.

Kl. 16.15 Kort pause, hvor vi går til plenum og opsamling i Damgaardssalen

Kl. 16.30 Hvilke vigtige pointer kan vi dele?

Opsamling på de fire workshops i plenum (Damgaardssalen).

Kl. 17.00 Markedsplads i foyeren

Fra kl. 17-18.15 holder vi en lille markedsplads for foreninger og projek-ter, der samarbejder med afdelingsbestyrelser eller arbejder for netvær-ket imellem vores afdelingsbestyrelser. Der vil være repræsentanter fra FRAK, fra Brobold, Nørrebro Alliancen og Til Vægs bl.a.

Så kom forbi pejsestuen og lad jeres bestyrelse inspirere til nye samar-bejdspartnere eller måder at arbejde og erfaringsudveksle på.

Pause, et lille hvil eller frisk luft

Når du har været forbi markedspladsen, er der mulighed for at gå en tur i landskabet omkring Konventum, slappe af i selskab med kredskolleger – eller blot hvile lidt på værelset.

Nøgleudlevering fortsætter.

Kl. 18.15 Velkomstdrink foran restauranten (foyeren)

Vi mødes til velkomstdrink kl. 18.15.

Kl. 18.45 Middag og hygge

Efter middagen er der hygge i Mødestedet.

Drikkevarer i Mødestedet er på egen regning.

Kl. 00.00 Tak for i aften og godnat

Mødestedet lukker ved midnat; sidste udskænkning kl. ca. 23.30.

Søndag den 12. marts 2023

Kl. 07.00 Morgenmad i restauranten + nøgleaflevering

Der serveres morgenmad indtil kl. 9.00.

Husk at aflevere din nøgle inden programstart kl. 9.00

Kl. 09.00 Frisk med morgenstræk og fællessang

Opsamling og dagens program v/Lotte Bundsgaard

Kl. 09.30 Hjemløse – hvordan er vi de gode naboer?

Hvordan opleves det at være hjemløs og så få en fast bolig – og hvad skal der til, for at det skifte bliver godt? Især for borgeren, men også for naboerne? Det drøfter vi set i lyset af den seneste hjemløsetælling, nyeste forskning på området og den kommende bolig-hjemløseaftale.

Hvordan støtter vi bedst de borgere (tidligere hjemløse), der skal fra herberg til egen bolig? Hvordan får vi det til at fungere for alle parter – borger, kommune, boligafdeling og naboer? Og hvordan sikrer vi et godt samarbejde mellem kommune, den almene sektor og civilsamfundsaktører? Det får vi gode bud på og drøfter i en paneldebat med nogle af de aktører, der ved mest om bolig-hjemløseindsatsen:

• Karina Vestergård Madsen, socialborgmester i Københavns Kommune

• Kira West, direktør i Hjem til alle

• Lars Benjaminsen, seniorforsker, VIVE

• Erfaringseksperter – tidligere hjemløse, der selv har prøvet vejen fra herberg/hjemløshed til bolig

- Og debat med salen

15 minutters pause ca. kl. 10.30

Kl. 11.50 Afrunding

v/Camilla Hegnsborg og Steffen Morild, BL 1. kreds

Kl. 12.00 Frokost og tak for denne gang

Kl. 13.00 Afgang - busser mod København

Vælg 1 af 4 workshops (ved tilmelding)

1. Byggeri er (ofte) konfliktstof - Roller, ansvar og konflikter i større ombygnings- og renoveringsprojekter

v/John Kim Fletting, Alment Rådgivning ApS + tovholder John Christensen, 1. kreds

I denne workshop gennemgår vi de forskellige roller og ansvar, der er i et større ombygnings- eller renoveringsprojekt (med eller uden støtte fra Landsbyggefonden). Hvilke rammer er der for et renoveringsprojekt? Hvordan kan afdelingsbestyrelsen og byggeudvalget påvirke proces og indhold? Og hvem har ansvaret, når det går galt?

Gennem oplæg og cases dykker vi ned i de problematikker, der ikke sjældent rammer et projekt. Hvem har ansvaret, når vinduerne viser sig at være for små? Og hvem betaler, når rådgiveren har regnet forkert?

Workshoppen henvender sig til medlemmer af afdelingsbestyrelsen, der står på tærsklen til at begynde større bygge- eller renoveringsprojekter eller er i gang. Vi skal lære af hinanden – af hinandens fejl.

2. Hvordan udvikler vi den gode idé? Fra idé til handling

v/Niklas Jarnit, sekretariatsleder i AlmenNet + tovholder Birgitte Langballe, 1. kreds

Hvad er en idé? Og hvem kommer idéen fra – fra beboere, bestyrelse eller fx ad-ministration? Er der i virkeligheden tale om et lille eller et større projekt? Eller kan idéen bare sættes i gang? Og hvem gavner idéen? Er det en idé, der koster noget, og skal den godkendes i beboerdemokratiet?

Det skal vi alt sammen drøfte og arbejde konkret med ved denne workshop, hvor vi kigger på hele processen fra idé til handling og sender et par idéer gennem et ’testforløb’.

3. Kend din fond – hvordan opnår I midler til at realisere det gode projekt?

v/Mutya Koudal, konsulent, KAB + tovholder Ditte Danielsen og Laurits Roikum, 1. kreds

At søge fondsmidler kan godt opleves som lidt af en jungle. Hvilke fonde findes? Hvor kan man som afdeling eller boligorganisation søge midler – og hvordan ansøger man? Søger I til en aktivitet, til noget fysisk eller til et større projekt? Og er der tale om et mindre beløb eller flere millioner kroner?

I dag arbejder mange fonde meget strategisk og med løsning af de komplekse samfundsdagsordener. Men hvordan tænker fondene – og hvordan gør I jer attrak-tive for at få andel i de midler, der uddeles? Og ikke mindst - hvad kræver fondene af jer? I denne workshop får I indsigt i udvalgte fondes maskinrum, hjælp til at komme i gang med ansøgningsprocessen samt finde den rette fond. Ligesom vi kommer til at arbejde konkret med jeres idéer eller udfordringer.

4. Vores mindre projekter i afdelingen – hvordan gennemfører vi egne projekter?

v/Steen Hingebjerg Jensen, chefkonsulent i DAB + tovholder René Madsen, 1. kreds

Mange beboere eller afdelinger igangsætter små projekter, der kan have forskellig karakter, fysiske og sociale som fællesskabsorienterede.

Hvordan kan man arbejde med små projekter i afdelingen? Hvad er afgørende for, at et projekt bliver en succes og hvorfor? Hvad skal der til for at gennemføre et projekt, og hvem skal involveres og beslutte? Prøv kræfter med projektledelsens vanskelige, men spændende kunst, og drøft erfaringer om ’do’s and don’ts’ med de andre deltagere.

Prioritering: Ved tilmelding bedes du angive 1. og 2. prioritet for dine ønsker for workshop i notefeltet under workshoppen. Vi forbeholder os muligheden for at placere ift. workshops alt efter fordeling af ønsker.

Tilmelding og praktiske oplysninger

Pris

Deltagelse i hele konferencen den 11.-12. marts 2023 inkl. festmiddag, bustransport og overnatning: 3.850 kr.

Deltagergebyret på 3.850 kr. er pr. person i enkeltværelse. Der vil blive faktureret efter konferencens afholdelse. Husk at oplyse evt. EAN-nr. og rekvisitionsnummer ved tilmel-ding.

Tilmelding

Vi værdsætter hurtig tilmelding:

Hvis du tilmelder dig inden den 6. februar 2023, deltager du i lodtrækningen om et gavekort på 300 kr. til Magasin.

Sidste frist for tilmelding er fredag den 24. februar 2023 kl. 12.00.

Tilmeldingen er bindende og skal foregå gennem boligorganisationen online på BL’s hjemmeside eller via dette link: 1. kreds - Konference (bl.dk)

Særlige behov??

På grund af loven om persondata skal vi bede dig tage direkte kontakt til Konventum, hvis du har særlige behov i forhold til mad, hjælpemidler eller værelse. Du kan kontakte Kon-ventum på telefon: 4928 0900.

Ved middagen om aftenen serveres øl, vand og vin svarende til ½ fl. vin pr. person.

Nøgleudlevering i pausen efter kl. 14.00.

Eventbuizz

Også i år bruger vi app’en Eventbuizz, hvor du finder program, workshops m.v. En endelig bekræftelse med link og kode til konferencen sendes til deltagerne på mail forud for konfe-rencen.

Bustransport – tilmelding nødvendig

Der er fælles bustransport, men du kan også køre selv. Busserne kører præcis på det angivne tidspunkt, så kom i god tid:

• Bus A: P-pladsen ved Bellahøj Svømmestadion på Borups Alle kl. 07.50

• Bus B: Hovedbanegården, Banegårdspladsen kl. 07.40

• Bus C: Forum ved Radiohuset kl. 07.50

• Bus D: Svanemøllen Station kl. 08.10

• Bus E: Husum Torv ved Islevhusvej kl. 08.00

Download invitation og program som pdf her

Sted

Konventum

Erling Jensens Vej

3000 Helsingør

Eventuelle spørgsmål

Har du spørgsmål til tilmelding og det praktiske, så skriv til Sara Brinck Jørgensensbj@bl.dk.

Søger du bolig? - Klik her