Håndtering af klager og konflikter - modul 2 & 3

På dette kursusforløb får du indsigt og træning i at håndtere klager og konflikter gennem dialog. Her får du redskaber til, hvordan du kan bruge konfliktvejledning til at forebygge, håndtere og nedtrappe konflikter i jeres boligområde.

12.04.2023 - 10.05.2023

København V

Tilmelding lukket

DKK 10.300,-

Tilmeldingsfrist 12.03.2023

ID:

22-112

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 x 2 dage

Eva Seyffert

Eva Seyffert

Konsulent
Se profil

Henvendelse vedr. tilmelding:  jda@bl.dk

Håndtering af klager og konflikter - dialogmøder

Modul 2 afholdes d. 12. - 13. april 2023

Modul 3 afholdes d. 9 - 10. maj 2023


Konflikter og klagesager kan være opslidende og krævende at arbejde med, og er samtidig svære at komme uden om, når man arbejder med mennesker. Samtidig kan konflikter hurtigt vokse sig større, hvis de ikke bliver håndteret. Mange der arbejder med klagesager i den almene boligsektor, støder i hverdagen på konflikter fx gennem skriftlige klager fra beboere eller oplever beboere, der i frustration henvender sig til boligorganisationen.
På dette kursusforløb får du indsigt og træning i at håndtere klager og konflikter gennem dialog. Her får du redskaber til, hvordan du kan bruge konfliktvejledning til at forebygge, håndtere og nedtrappe konflikter i jeres boligområde.

Deltagere
Kurset er for boligsociale medarbejdere, beboerrådgivere, boligsociale viceværter, inspektører og ansatte i administrationen, som arbejder med beboerklager samt ejendomsfunktionærer og andre, som assisterer beboerne i deres konfliktløsning - dvs. alle ansatte der ønsker at arbejde med dialogmøder.

Formål
Du får konfliktfaglig viden og redskaber til at vejlede og holde dialogmøder og i det hele taget tage samtaler med konfliktramte personer fx kolleger, beboerdemokrater og beboere. Kurset er bygget op om praktisk og grundig træning i at afholde dialogmøder og i at vurdere, hvordan de enkelte klager/konflikter kan løses gennem dialog. I forbindelse med træningen får deltagerne feedback. Vi øver og træner dialogmøder gennem fiktive cases og anonymiserede eksempler fra boligorganisationer.

Udbytte

Kursusforløbets opbygning
Kurset består af to moduler á to dage. Mellem de to moduler er der desuden indlagt en dag, hvor deltagerne mødes i grupper for at træne. Træningsdagen foregår uden undervisere, og deltagerne bliver inddelt i grupper, som selv vælger dato og mødested.

OBS: BL udbyder også et to-dages kursus i håndtering af klager og konflikter med fokus på jura og skriftlig klagesagsbehandling. Læs mere om det her

Pris for kurset
10.300 kr. pr. deltager.

Evt. spørgsmål
Har du spørgsmål eller har du brug for yderligere information om kurset, kontakt vores konsulent Eva Seyffert, telefon 2070 9693, mail evs@bl.dk

Sted

BL - Danmarks Almene Boliger

Studiestræde 50

1554 København V

Eventuelle spørgsmål

Har du spørgsmål til tilmelding og det praktiske, så skriv til Jeanette Danieljda@bl.dk.

For spørgsmål til indholdet kontakt Eva Seyffertevs@bl.dk.


Se Betingelser for kursustilmelding

Søger du bolig? - Klik her