Virtuelt ERFA-møde #4: Styringsdialogen – OBs rolle og ansvar

Kommunen er boligorganisationernes vigtigste interessent i rollen som lokal samfundsaktør. Styringsdialogen har siden 2010 været rammen om en helt central del af samarbejdet mellem kommune og boligorganisation, og er nu aktualiseret.

01.06.2021

Online

Ledige pladser

DKK 350,-

ID:

21-90

Målgruppe:

Valgte

Type:

Webinar

Varighed:

Kl. 16.15 - 17.45

Kommunen er boligorganisationernes vigtigste interessent i rollen som lokal samfundsaktør. Styringsdialogen har siden 2010 været rammen om en helt central del af samarbejdet mellem kommune og boligorganisation, og er nu aktualiseret. Den nye effektiviseringsaftale sætter nemlig fornyet fokus på styringsdialogen, idet der nu også skal indgå fokus på indkøb af varer og tjenesteydelser.

På erfa-mødet stiller vi skarpt på styringsdialogen som en indgang til samarbejdet med kommunen. Styringsdialogen er en oplagt mulighed til at komme i dialog om ønsker til udvikling af boligorganisationen og dens afdelinger. Samtidig kan styringsdialogen bruges til at drøfte udlejningsregler, energibesparende og bæredygtige indsatser, boligbehov, hjemløshed – dvs. områder, hvor boligorganisationerne kan hjælpe kommunen med at løse nogle væsentlige udfordringer.

Vi skal fokusere på OBs roller og ansvar. Både når det gælder forberedelsen (dokumentationspakken) som grundlaget for den individuelle styringsdialog og i forhold til drøftelserne på selve styringsdialogmødet.

Du kan løbende stille spørgsmål i et chat-rum. Efter oplæggene er der mulighed for i mindre virtuelle grupper at udveksle erfaringer mv. med bestyrelsesmedlemmer fra andre boligorganisationer.

Oplægsholdere:

Virtuelt erfa-møde: flere fordele i en speciel situation

Mødet afholdes som et virtuelt erfa-møde. Det gør det nemt og effektivt for flere OB-medlemmer at få adgang til ny faglig viden om et aktuelt emne og dele erfaringer med andre bestyrelsesmedlemmer på tværs af landet – også set i lyset af COVID-19 situationen. Oplægsholderne giver helt konkrete råd og værktøjer, som er lige til at tage fat i at bruge. Og det er billigt, så man kan med fordel deltage flere fra samme bestyrelse. 

 

DET PRAKTISKE

1. juni 2021, kl. 16.15 – 17.45.

Som deltager får du mulighed for at kommentere og stille spørgsmål i chatten og debattere i mindre grupper med bestyrelsesmedlemmer fra andre organisationer via virtuelle grupperum.

Nogle dage inden erfa-mødet får deltagerne tilsendt et link og nærmere information.

 

FAKTA: VIRTUELLE ERFA-MØDER

HVEM: Målrettet organisationsbestyrelsesmedlemmer i den almene boligsektor, men alle beboerdemokrater kan deltage.

HVAD: En nem adgang til ny viden og inspiration om aktuelle emner. Input fra fagpersoner. Erfaringsudveksling med OB-medlemmer fra andre bestyrelser og på tværs af landet. Tips, tricks og konkrete værktøjer.
Du taler med andre deltagere i mindre grupper i løbet af erfa-mødet.

HVOR: Ved din computer, tablet eller smartphone med adgang til internettet. Det er en god ide at bruge et headset og kamera koblet til din enhed.

PRIS: Medlemmer: 350 kr.  Ikke-medlemmer: 550 kr. 

 

Sted

Online - Ved din PC

Teams Online

Søger du bolig? - Klik her