Webinar: Samarbejdet i boligafdelingen

Så er vi klar med endnu et webinar målrettet afdelingsbestyrelser. Denne gang sætter vi fokus på samarbejde. Du kan få inspiration og nye ideer til at styrke samarbejdet med dine medbeboere, og med de ansatte i boligorganisationen. Et godt og tillidsfuldt samarbejde er nemlig en af nøglerne til et godt bo-miljø i din boligafdeling.

29.04.2021

Online

Ledige pladser

DKK 350,-

ID:

21-77

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fra 16.15 til 17.45

Deltagere
Afdelingsbestyrelsesmedlemmer og andre med interesse for emnet.

Formål
Vi skal arbejde med de samarbejdsflader, som I har i jeres arbejde som afdelingsbestyrelse.

Indhold og emner
Webinaret behandler tre vigtige samarbejdsflader:

Du får gennem webinaret et overblik over de vigtigste formelle spilleregler for samarbejdet. Spilleregler, som er fastsat i lovgivningen.

Derudover, så skal vi også tale om de mere uformelle spilleregler. Vi skal tale om dialog og kommunikation. Vi skal tale om involvering. Vi skal tale om arbejdsdeling.

Gennem korte oplæg og arbejde i mindre (virtuelle) grupper kan deltagerne udvikle og erfaringsudveksle om de metoder og erfaringer, der kan bidrage til at styrke og fastholde det gode samarbejde. 

Deltag i webinaret, udvikl dine kompetencer og mød kolleger fra andre organisationer.

Sted

Online - Ved din PC

Teams Online

Søger du bolig? - Klik her