Netværk for repræsentanter i fjernvarmeværkerne (øst)

Repræsenterer du jeres boligorganisation eller -afdeling i det lokale fjernvarmeselskab? Så læs videre og vær med, når vi i januar 2022 starter vores netværk for de almene repræsentanter i fjernvarmen.

28.03.2022

København V

Ledige pladser

DKK 0,-

Tilmeldingsfrist 14.03.2022

ID:

21-459

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

4 timer

Tinus Lassen

Tinus Lassen

Konsulent
Se profil

Henvendelse vedr. tilmelding:  rsm@bl.dk

En undersøgelse fra 2020 viser, at den almene boligsektor er stærkt repræsenteret på generalforsamlingerne og i bestyrelserne hos de danske fjernvarmeværker. Undersøgelsen peger på, at ca. 180 almene beboere og ansatte repræsenterer og varetager beboernes interesser i disse sammenhænge. Fjernvarmen er dermed uden sammenligning den branche, hvor de almene boliger er mest talrigt repræsenteret.

De almene repræsentanter løfter en vigtig opgave med at varetage boligorganisationens og beboernes interesser overfor fjernvarmen, og mange ligger inde med betydelig viden og erfaring på området. Mange sidder imidlertid også temmelig alene med opgaven, når de bliver stillet overfor spørgsmål og problemstillinger på fjernvarmeområdet, og så kunne det være rart at have et netværk at dele sin viden tvivl og erfaring med. 

På dette temamøde lægger vi grundstenen til sådan et netværk, og vi opfordrer alle almene repræsentanter i fjernevarmebranchen til at deltage. Programmet er endnu ikke helt på plads, men vi lover:

En drøftelse af det videre netværksarbejde baseret på deltagernes ønsker.

Bemærk, at mødet afholdes med samme program i København den 28. marts og i Aarhus den 6. april. Du kan frit vælge, hvilket møde du vil deltage I, men vær opmærksom på, at du får tilmeldt dig det rigtige møde

Deltagerkreds

Valgte, ansatte og beboere, som repræsenterer boligorganisation eller -afdeling i fjernvarmeværker.

Pris
Gratis

Sted

Boligselskabernes Hus

Studiestræde

1554 København V

Eventuelle spørgsmål

Har du spørgsmål til tilmelding og det praktiske, så skriv til Rikke Skjold Mønsterrsm@bl.dk.

For spørgsmål til indholdet kontakt Tinus Lassentla@bl.dk.


Se Betingelser for kursustilmelding

Søger du bolig? - Klik her