Webinar: I dybden med byggeprogrammet

Kom med når vi går i dybden med Det Gode Byggeprogram og få en grundig gennemgang af det nyudviklede Route map for bygherren den 4. marts!

04.03.2021

Online

Ledige pladser

DKK 0,-

ID:

21-44

Målgruppe:

Alle

Type:

Webinar

Varighed:

2 timer

AlmenNet

AlmenNet

Kontakt sekretariatet

Den Almene Projekthåndbog er bygherreorganisationens redskab til at holde styr på byggesagens dokumenter og skal sikre, at projektlederens altid har de opdaterede vejledninger og paradigmer lige ved hånden.

DET ALMENE BYGGEPROGRAM er et nyt supplement til Projekthåndbogen, som en del af afsnittet "Den Indledende Fase". Byggeprogrammet er et redskab til at sikre, at visionerne for byggeprojektet står klart for alle og overlever hele processen fra idé og programmering til afleveringen og ibrugtagning af det færdige byggeri.

På dette webinar giver vi dig en grundig gennemgang af værktøjet og hvordan du kan bruge det i din organisation.

Det gode byggeprogram

Byggeprogrammet er det oplagte dialogredskab mellem brugerne, driften og byggeafdelingen i den indledende fase, hvor der skal ske en forventningsafstemning for at sikre den gode byggeproces, det kvalitative byggeri til rammebeløbet og en høj brugertilfredshed med resultatet. 

Byggeprogrammet er ligeledes et godt dialogredskab mellem bygherren og dennes rådgivere. Det gælder for begge parter. For bygherren betyder det gode byggeprogram, at rådgiveren kommer godt fra start i processen med at omsætte visionerne til det konkrete projekt. For rådgiveren betyder det gode byggeprogram at ressourcer bruges på det rigtige og værdiskabende i processen, og at bygherren er beslutningsdygtig på både det overordnede og det mere detaljerede niveau. Byggeprogrammet – med eller uden projektkonkurrence – kan således også danne grundlag for udbud af rådgiverydelser, hvor der ikke allerede ligger rammeaftaler. 

Der findes mange eksempler på byggeprogrammer og brugen heraf – fra et meget overordnet over et dispositionsforslag til mere fyldige udgave, som nærmer sig et halvt hovedprojekt. Kunsten er at finde det rette indholdsmæssige niveau og definere visioner, udfaldskrav og prioriteringer – og stadig være åben overfor fx rådgiverinput, der kan styrke det endelige projekt. Det gode byggeprogram er således det første og i mange tilfælde det vigtigste beslutningsdokument, der definerer bæredygtigheds-, kvalitets- og driftskrav, fastlægger beslutningsprocedurer undervejs i processen og ikke mindst hvordan resultatet måles ved afleveringen og igangsættelse af driften. Og det gode byggeprogram gør bygherren dagsordensættende i forhold til de øvrige involverede parter i projektet.

Webinaret arrangeres i samarbejde med Bygherreforeningen.

Sted

Online - Ved din PC

Teams Online

Søger du bolig? - Klik her