Seminar for bestyrelser

Vil I gerne arbejde med jeres boligsociale bestyrelse og få endnu mere ud af det fælles arbejde? På bestyrelsesseminaret arbejdes der med at styrke den fælles entydige ledelse af den boligsociale indsats og få blik for nye potentialer som bestyrelse.

01.03.2024 - 31.12.2024

Følger

Ledige pladser

DKK 0,-

Tilmelding fra 31.12.2025

ID:

21-423

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Seminar

Varighed:

9.30-16.00

Boligsocialnet

Boligsocialnet

Kontakt sekretariatet

Henvendelse vedr. tilmelding:  ado@bl.dk

De boligsociale helhedsplaner løser komplekse problemer, der kræver tværfaglige og tværorganisatoriske løsninger. De boligsociale bestyrelser er kendetegnet ved at skulle lede de boligsociale helhedsplaner på tværs af kommuner og boligorganisationer og på tværs af klassiske forvaltningsområder. Denne opgave er kompleks og Boligsocialnet tilbyder derfor et seminar for boligsociale bestyrelser.

Seminaret tager udgangspunkt i bestyrelsen som entydig fælles strategisk ledelse. Som bestyrelse for helhedsplanerne skal man være fælles strategisk ledelse hele året rundt. Som bestyrelse skal den fælles ledelse ligge på det strategiske niveau, men samtidig skal den boligsociale indsats succes måles på meget konkrete parametre.

Konkret vil vi på seminarerne arbejde med følgende spørgsmål:

• Hvad er fælles entydig strategisk ledelse og, hvilke dilemmaer møder vi her?

• Hvordan kan der arbejdes med gode fælles mål, der både mobiliserer opbakning og er effektive?

• Hvad er netværksbaseret ledelse og, hvad er det for en opgave, vi som bestyrelse har?

Facilitatorer:

I samarbejde med Niels Henriksen og Christian Tangkjær fra Mobilize Strategy Consulting har Boligsocialnet lavet programmet. Det er tilpasset efter erfaringer fra tidligere afholdte seminarer og oprindeligt udviklet efter et udviklingsprojekt om bestyrelsesarbejdet fra Landsbyggefonden. Niels og Christian har mange års erfaring med ledelse i det offentlige, i boligorganisationerne og fra uddannelsesverdenen. Det er et stærkt team, der har sat sig grundigt ind i den opgave, som de boligsociale bestyrelser løser og den organisationsstruktur, der rammesætter bestyrelsesarbejdet.

Målgruppe:

Medlemmer af boligsociale bestyrelser samt deres betjenere.

Arbejdsområde: 

Direktører og andre chefer i kommuner og boligorganisationer, ledere og boligsociale indsatser samt ansatte i kommuner og boligorganisationer med koordinator-funktion ift. Boligsociale indsatser.

Indhold & program:

Seminaret findes i to formater. Det ene format deltager bestyrelsen sammen med 1-2 andre bestyrelser og det andet format deltager kun den lokale bestyrelse.

Fælles seminar på tværs af flere bestyrelser:

Seminar for egen bestyrelse:

Form:

Online/fysisk – hvilke særlige opmærksomhedspunkter kan der være behov for at italesætte – fx vekslen mellem oplæg og gruppearbejde.

Fysisk seminar med vekselvirkning mellem oplæg, drøftelse og videndeling

Kontakt:

Jane Østgaard Sørensen på jos@bl.dk - hvis bestyrelsesseminaret kunne være noget for jeres bestyrelse.

Sted

Følger - Sted endnu ikke afklaret

Følger Følger

Eventuelle spørgsmål

Har du spørgsmål til tilmelding og det praktiske, så skriv til Ann Daugbjerg Olsenado@bl.dk.

For spørgsmål til indholdet kontakt Jane Østgaard Sørensenjos@bl.dk.


Se Betingelser for kursustilmelding

Søger du bolig? - Klik her