Virtuelt ERFA-møde #3: Ny effektiviseringsaftale – OBs rolle og ansvar

Der er indgået en ny aftale om effektivisering for den almene boligsektor fastlagt til 1,8 mia. i perioden 2021-2026. Det er en kollektiv aftale med et fælles måltal for hele den almene boligsektor.

25.03.2021

Online

Ledige pladser

DKK 350,-

ID:

21-40

Målgruppe:

Valgte

Type:

Webinar

Varighed:

Kl. 16.15 til 17.45

Den nye aftale understreger den gældende ansvarsfordeling, nemlig at boligorganisationens bestyrelse har ansvaret for tilrettelæggelsen af effektiv drift i boligorganisationen og dens afdelinger og ansvaret for vedligeholdelse af afdelingernes bygninger m.v., herunder sikring af tilstrækkelige henlæggelser hertil.

I øvrigt er hovedpunkterne i aftalen i punktform:

På ERFA-mødet gennemgås aftalen med fokus på organisationsbestyrelsens rolle og ansvar i forhold til at sikre en effektiv drift. Samtidig bliver der mulighed for at høre input og erfaringer fra boligorganisationer, hvor organisationsbestyrelsen har arbejdet med strategier for effektiv drift.
Du kan løbende stille spørgsmål i et chat-rum. Efter oplæggene er der mulighed for i mindre virtuelle grupper at udveksle erfaringer mv. med bestyrelsesmedlemmer fra andre boligorganisationer.

Oplægsholdere:

Virtuelt erfa-møde: flere fordele i en speciel situation

Mødet afholdes som et virtuelt erfa-møde. Det gør det nemt og effektivt for flere OB-medlemmer at få adgang til ny faglig viden om et aktuelt emne og dele erfaringer med andre bestyrelsesmedlemmer på tværs af landet – også set i lyset af COVID-19 situationen. Oplægsholderne giver helt konkrete råd og værktøjer, som er lige til at tage fat i at bruge. Og det er billigt, så man kan med fordel deltage flere fra samme bestyrelse. 

DET PRAKTISKE

25. marts 2021, kl. 16.15 – 17.45.

Som deltager får du mulighed for at kommentere og stille spørgsmål i chatten og debattere i mindre grupper med bestyrelsesmedlemmer fra andre organisationer via virtuelle grupperum.

Nogle dage inden erfa-mødet får deltagerne tilsendt et link og nærmere information.

FAKTA: VIRTUELLE ERFA-MØDER

HVEM: Målrettet organisationsbestyrelsesmedlemmer i den almene boligsektor, men alle beboerdemokrater kan deltage.

HVAD: En nem adgang til ny viden og inspiration om aktuelle emner. Input fra fagpersoner. Erfaringsudveksling med OB-medlemmer fra andre bestyrelser og på tværs af landet. Tips, tricks og konkrete værktøjer.

Du taler med andre deltagere i mindre grupper i løbet af erfa-mødet.

HVOR: Ved din computer, tablet eller smartphone med adgang til internettet. Det er en god ide at bruge et headset og kamera koblet til din enhed.

PRIS: Medlemmer: 350 kr.  Ikke-medlemmer: 550 kr. 

Sted

Online - Ved din PC

Teams Online

Sted

Online - Ved din PC

Teams Online

Søger du bolig? - Klik her