Strategisk betjening og fremdrift i komplekse miljøer

Hvordan kan du styrke din rolle og position, så du bedst muligt kan facilitere den boligsociale bestyrelses strategiske arbejde? På kurset arbejdes der med mobilisering, roller og netværksfacilitering. Ligesom din bevidsthed om og værktøjer til at skabe mening og hjælpe dig med at lede opad, nedad og til siden styrkes.  

06.01.2022 - 07.01.2022

Middelfart

Tilmelding lukket

DKK 4.800,-

Tilmeldingsfrist 01.12.2021

ID:

21-328

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Konference

Varighed:

2 dage

Boligsocialnet

Boligsocialnet

Kontakt sekretariatet

Henvendelse vedr. tilmelding:  ado@bl.dk

Det boligsociale område er karakteriseret af høj grad af kompleksitet, både fordi fokus er på boligsociale indsatsområder med indholdsmæssig kompleksitet og dynamik og, fordi governancestrukturen involverer mange forskellige aktører, der skal arbejde i et fælles strategisk rum. Som fx projektchef med betjenerfunktion er opgaven at understøtte det fælles strategiske arbejde med den specifikke helhedsplan og ikke mindst at facilitere, at de enkelte bestyrelser får arbejdet entydig strategisk ledelse ind i helhedsplanerne. Det kan fx være:

Målgruppe:
Projektchefer og andre, der har en betjenerfunktion for bestyrelser for boligsociale indsatser eller bidrager med materiale så som projektchefer fra Aarhus og København.

Arbejdsområde:
Du er ansat som leder af en boligsocial indsat eller har en koordinerende funktion i en boligorganisation eller kommune, der understøtter bestyrelsen for en eller flere boligsociale indsatser.

Indhold & program:
Kurset har fokus på, hvordan projektchefer og andre, der betjener bestyrelser for boligsociale indsatser, kan styrke egen rolle og position, så man bedst muligt kan facilitere bestyrelsernes strategiske arbejde.

Undervejs vil man arbejde med følgende:

Kurset vil komme omkring nedenstående temaer:

Undervisere:
Christian Tangkjær, partner i Mobilize Strategy Consulting
Niels Henriksen, fast tilknyttet senior i Mobilize Strategy Consulting
http://mobilize-nordic.com/

Form:
Den faglige ramme omkring kurset bliver sat gennem litteratur, der forventes læst, og gennem korte oplæg. Der bliver arbejdet med en varieret pædagogisk tilgang, der bygger på en vekselvirkning mellem faglige oplæg fra konsulenter, individuelle refleksioner, grupperefleksioner, peer-to-peer feedback og casearbejde. Deltagerne vil altså både skulle forholde sig kritisk refleksivt (teori) til egen rolle og konkrete arbejde med egen praksis (eksempelvis egne cases/udfordringer) på kurset.  

Sted

Severin Kursuscenter

Skovsvinget 25

5500 Middelfart

Eventuelle spørgsmål

Har du spørgsmål til tilmelding og det praktiske, så skriv til Ann Daugbjerg Olsenado@bl.dk.

For spørgsmål til indholdet kontakt Louise Buch Viftruplovi@bbbo.dk.


Se Betingelser for kursustilmelding

Søger du bolig? - Klik her