Udlejning

Få styr på udlejningsreglerne fra bunden og få lejlighed til at diskutere og få afklaret tvivlsspørgsmål.

04.10.2021 - 05.10.2021

Vejle

Venteliste

DKK 5.600,-

Tilmeldingsfrist 03.09.2021

ID:

21-28

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 kursusdage

Deltagere
Administrative medarbejdere i boligorganisationerne.

Formål
At deltagerne lærer reglerne om udlejning at kende, og at deltagerne får indblik i retspraksis og fortolkninger på de mest udbredte dele af udlejningen.

Indhold og emner
Kurset gennemgår reglerne om udlejning, herunder de fleksible udlejningsregler og lejerens rettigheder efter lov om almene boliger i forhold til bytte, fortsættelse og fremleje. Der vil blive set på de praktiske fortolkninger af udlejningsreglerne, som fx hvornår en lejeaftale kan anses for indgået. Domme på området vil indgå i kurset. Kurset omhandler:

 

 

Sted

Sinatur Hotel Haraldskær

Skibetvej 140

7100 Vejle

Søger du bolig? - Klik her