Boligsocial Bazar Online

I uge 39 er vi klar med en ny omgang Boligsocial Bazar! Her kan du se programmet for de første 3 dage, der udspiller sig online!

27.09.2021 - 29.09.2021

Tilmelding lukket

DKK 0,-

Tilmeldingsfrist 24.09.2021

ID:

21-167

Målgruppe:

Alle

Type:

Webinar

Varighed:

3 dage med mange sessioner

Boligsocialnet

Boligsocialnet

Kontakt sekretariatet

Henvendelse vedr. tilmelding:  ado@bl.dk

Vi glæder os helt vildt til at se jer bag skærmen og mindst lige så meget til at mødes til et klassisk heldags arrangement i virkeligheden.

Tilmeld dig online-sessionerne på denne side og konferencen via linket her.

Du kan se finde dine tidligere tilmeldinger her.


MANDAG
27. september

10:00 - 11:00
Social bæredygtig byudvikling

Overalt i landet arbejdes der i disse år aktivt med byudvikling i udsatte almene boligområder. Formålet er mange steder at skabe attraktive, socialt blandede boligområder. Hvordan får man de bedste betingelser for, at der rent faktisk opstår socialt velfungerende boligområder, når byggestøvet har lagt sig?

 

11:15 - 12:15
Grøn Beskæftigelse

Danmark topper de kedelige hitlister, hvis vi ser på, hvem der genererer mest affald – ja vi tog endda en 1.plads til europamesterskaberne i 2019. Der er heldigvis gode initiativer, der gør deres for at komme de kedelige placeringer til livs.

Til denne session skal vi høre to bud på, hvordan man kan kombinere fornuftig beskæftigelse og en grøn dagsorden.

 

13:00 - 14:30
Renoveringens sociale potentialer

Der er fuld fart på renoveringerne i de almene boligområder landet over pga. en øget renoveringsramme i Grøn Boligaftale 2020 og ikke mindst udviklingsplanerne i de hårde ghettoområder. Ved eventuelle genhusninger kan man få en ny indsigt i beboerens liv – det kan være tilgroede lejligheder, isolerede beboere eller måske nogle med psykiske vanskeligheder, der ikke får den hjælp, de har behov for.


TIRSDAG
28. september

10:00 - 11:00
Civilsamfundets potentiale - Samfundshjælperne

Samfundshjælperne er en nyopstartet og ambitiøs forening, der har til formål at øge trygheden og trivslen i Danmark gennem gode netværk i lokalsamfundet.

En af foreningens grundlæggende værdier er, at alle kan være Samfundshjælpere – der er ingen barrierer for at deltage.

Gennem sin medmenneskelighed kan Samfundshjælperen fx spotte ensomhed og individuelle behov for aktivitet og rådgivning blandt andre beboere. Samfundshjælpere inviterer deres medborgere ind i fællesskabet via en god snak og brobygning til aktiviteter og tilbud.

Initiativet er opstået med inspiration fra Helles ophold i Frome - en mindre by i det sydlige England, hvor der arbejdes med Community Connectors – Samfundshjælpere og Sørens mangeårige arbejde i det boligsociale felt.

Vær med når drivkræfterne Helle Engelbrechtsen og Søren Løkke sætter flere ord på initiativet og tankerne bag.

 

11:15 - 12:15
Negativ social kontrol - Søstre mod vold og kontrol

Vi har inviteret foreningen Søstre mod vold og kontrol, der giver os et indblik i deres organisation og arbejdsmetoder.

Men hvad er negativ social kontrol? Hvordan kan det komme til udtryk og hvorfor er det et komplekst problem? Frivilligchef Kefa Abu Ras tager fat på disse spørgsmål og ikke mindst, hvordan Søstre mod vold og kontrol arbejder for at komme negativ kontrol til livs.

Afsluttende lægges der op til dialog, samt mulighed for spørgsmål og drøftelse af, hvordan Søstre mod vold og kontrol og de boligsociale helhedsplaner kan samarbejde og supplere hinanden.

 

13:00 - 14:30
Samarbejde med religiøse aktører

De religiøse aktører er en ud af flere ressourcer i et lokalsamfund. De understøtter fællesskaber, har mange kontakter og spiller en central rolle for mange beboere. De boligsociale indsatser samarbejder i stigende grad med religiøse aktører som kirker og moskeer, hvilket kan skabe værdi for både den enkelte beboer, fællesskaber og bydele. 

Vi sætter spot på, hvordan og om hvad man kan samarbejde mellem boligsociale indsatser og religiøse aktører: Hvad kan vi mødes med de religiøse aktører omkring? Hvad har vi af fælles interesser og hvad kan vi lave sammen? Hvordan forholder vi os til det, vi ikke er enige om? Er det eller kan det blive en hæmsko for samarbejde?ONSDAG
29. september

10:00 - 11:00
Kommunalvalg 2021 - En god valgdag i boligområderne

Valgdeltagelsen ligger generelt lavere i de udsatte boligområder end resten af Danmark. Vi ser på hvordan man som boligsocial indsats kan være med til at understøtte en øget valgdeltagelse – både kort før og på valgdagen.

Vi hører 2 boligsociale indsatser fortælle om deres arbejde op til valget, og hvilke initiativer de har på tegnebrættet til selve valgdagen:

 

11:15 - 12:15
Unges engagement i samfundet - hvordan kan det understøttes?

I udsatte boligområder er der børn og unge der oplever, at de ikke bliver hørt eller at de ikke hører til i det danske samfund. De oplever at blive misforstået eller overhørt og har samtidig et begrænset kendskab til deres demokratiske handlemuligheder i boligområdet såvel som i det danske samfund generelt.

 

13:00 - 14:30
Skal vi tage konspirationer alvorligt? Om sammenhængskraft og demokratisk dannelse

I et demokratisk samfund er det vigtigt, at vi kan have en åben dialog om hvordan verden hænger sammen. Det kan være svært, hvis vi abonnerer på helt forskellige syn på magt, mulighed for indflydelse og samfundets måde at indgå aftaler på. Men det er stadig vigtigt at dele syn og relatere til hinanden. Det er med til at styrke den gensidige forståelse og sammenhængskraft.

Her stiller vi skarpt på konspirationsteorier og hvordan vi kan komme i dialog med beboere - også når de har et andet verdenssyn end de fleste og når det foregår i det digitale rum. Center for Terroranalyse bidrager med et fagligt indspark om konspirationsteorier og vurderer, hvorvidt disse kan være farlige i et radikaliserings- og terrorperspektiv. Mellemfolkeligt Samvirke bidrager derefter med oplæg om, hvordan de går i dialog med unge – også om emner, der bliver svære. Nationalt Center for Forebyggelse af ekstremisme vil informere om arbejde og tilbud indenfor dette område. Afslutningsvist åbner vi drøftelsen af, hvordan vi kan overkomme de barrierer der er for at komme ind i en åben dialog.

 

 

Eventuelle spørgsmål

Har du spørgsmål til tilmelding og det praktiske, så skriv til Ann Daugbjerg Olsenado@bl.dk.

For spørgsmål til indholdet kontakt Nils Thylander Pedersennpe@bl.dk.


Se Betingelser for kursustilmelding

Sted

Online - Ved din PC

Søger du bolig? - Klik her