Bygherreuddannelsen 2022

Hvad enten det drejer sig om renovering eller nybyggeri - større eller mindre byggesager - så stiller det store krav til projektlederen i en boligorganisation. Med BLs specialiserede bygherreuddannelse bliver du klædt ordentlig på til at håndtere opgaven.

02.03.2022 - 01.06.2022

København V

Tilmelding lukket

DKK 15.000,-

Tilmeldingsfrist 01.06.2022

ID:

21-143

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

4 dage samt 2-online sessioner

AlmenNet

AlmenNet

Kontakt sekretariatet

Henvendelse vedr. tilmelding: 

Denne uddannelse stiller skarpt på dig som projektleder i en almen bygherreorganisation med fokus på de særlige rammer, roller og vilkår, der gør sig gældende. At være projektleder i en almen byggesag er et udfordrende og meget spændende arbejde. Det kræver indsigt i processer og en forståelse for et kompliceret organisatorisk set up.

Deltagere

Du er ansat og arbejder som projektleder med byggesager i en boligorganisation. Du er forholdsvis ny i jobbet, måske nyuddannet eller kommer fra en anden branche (fx som rådgiver), og har en grundlæggende, professionel forståelse for byggeri. Med vores bygherreuddannelse får du redskaber, målrettet viden og praksis til at løfte dine opgaver.

Formål

Uddannelsen sigter mod at gøre dig skarpere på hvordan I får opfyldt målet og sikrer en god proces, samt hvordan ansvaret er forankret hos de mange aktører i byggesagen. I uddannelsen er der særligt fokus på, hvad det vil sige at være almen bygherre, og hvordan man sikrer et godt samarbejde med beboerdemokratiet og beboere gennem inddragelse og kommunikation.

Indhold og emner

Uddannelsen indeholder grundlæggende elementer i projektledelse af en almen byggesag, men den dykker også ned i særlige fokuspunkter. Nederst kan du se uddannelsen i overskrifter:

Metode

Uddannelsen er bygget op omkring fire undervisningsdage, som vil foregå i BL’s lokaler i København. På hvert modul vil deltagerne opleve professionelle, relevante oplæg fra en række forskellige eksperter, som vil sikre at holdundervisningen bliver suppleret med øvelser og deltagerinvolvering. Derudover vil der også være rig mulighed for vidensdeling og faglige diskussioner imellem deltagere og undervisere.

Udover de fire undervisningsdage, så vil uddannelsen også have to online sessioner på Teams, hvor deltagerne vil blive præsenteret for aktuelle, faglige cases fra den almene sektor. Disse sessioner vil indeholde oplæg med mulighed for spørgsmål og efterfølgende diskussion.

Samarbejde med Bygherreforeningen og AlmenNet

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen og AlmenNet og er udviklet i samspil med almene bygherrer og Implement Consulting Group. Sammen med Bygherreforeningen har BL skræddersyet en samlet uddannelsespakke, som består af tre selvstændige uddannelsesforløb, hvoraf BLs bygherreuddannelse altså er en af dem. De to øvrige uddannelsesforløb, som kan tages som et tilvalg, udbydes gennem Bygherreforeningen.

Er du interesseret så kontakt:
nja@bl.dk
hma@bl.dk

Sted

Boligselskabernes Hus

Studiestræde

1554 København V

Program

Dag 1 - 2. marts

Den almene bygherre og beboerdemokratiet

Online 1 - 23. marts

Online session 1

Kl. 09.00 - 10.30

Dag 2 - 6. april

Rammer og betingelser for det almene byggeri

Kl. 09.00 - 17.00

- Udbud

- Rådgivnings- og entrepriseformer

- AB18, ABR18 og ABT18

- Voldgift, syn, skøn og mediation

- Forsikringer

- Råderet

Dag 3 - 4. maj

Samarbejde med Landsbyggefonden, Byggeskadefonden og kommune

Online 2 - 18. maj

Online session 2

Kl. 09.00 – 10.30

Dag 4 - 1. juni

Kommunikation, genhusning og inddragelse

Eventuelle spørgsmål

Har du spørgsmål til tilmelding og det praktiske, så skriv til Rikke Skjold Mønster.

For spørgsmål til indholdet kontakt Niklas Jarnitnja@bl.dk.


Se Betingelser for kursustilmelding

Søger du bolig? - Klik her