Bygherreuddannelsen 2021 - Virtuelt forløb

Hvad enten det drejer sig om renovering eller nybyggeri - større eller mindre byggesager, stiller det store krav til projektlederen i en boligorganisation. Med BLs specialiserede bygherreuddannelse bliver du klædt ordentlig på til at håndtere opgaven.

27.04.2021 - 08.06.2021

Online

Tilmelding lukket

DKK 7.000,-

ID:

2021-0017

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

7 dage á ca. 3 timer

Denne uddannelse stiller skarpt på dig som projektleder i en almen bygherreorganisation med fokus på de særlige rammer, roller og vilkår, der gør sig gældende. At være projektleder i en almen byggesag er et udfordrende og meget spændende arbejde. Det kræver indsigt i processer og en forståelse for et kompliceret organisatorisk set up.

Uddannelsen afholdes virtuelt i et fokuseret forløb fra den 27. april til den 8. juni.

Deltagere
Du er ansat og arbejder som projektleder med byggesager i en boligorganisation. Du er forholdsvis ny i jobbet, måske nyuddannet eller kommer fra en anden branche (fx som rådgiver), og har en grundlæggende, professionel forståelse for byggeri. Med vores bygherreuddannelse får du redskaber, målrettet viden og praksis til at løfte dine opgaver.

Formål
Uddannelsen sigter mod at gøre dig skarpere på hvordan I får opfyldt målet, sikrer en god proces samt hvordan ansvaret er forankret hos de mange aktører i byggesagen. I uddannelsen er der særligt fokus på, hvad det vil sige at være almen bygherre og hvordan man sikrer et godt samarbejde med beboerdemokratiet og beboere gennem inddragelse og kommunikation.

Indhold og emner
Uddannelsen indeholder grundlæggende elementer i projektledelse af en almen byggesag, men den dykker også ned i særlige fokuspunkter. Uddannelsen i overskrifter:

Dag 1 
Den almene bygherre og beboerdemokratiet 
Den 27. april, kl. 09.00 - 12.00

Dag 2
Den almene bygherres samfundsansvar og værktøjer
Den 4. maj, kl. 09.00 - 12.00

Dag 3
Rammer og betingelser for det almene byggeri - del 1
Den 11. maj kl. 09.00 - 12.00

Dag 4
Rammer og betingelser for det almene byggeri - del 2 og råderet
Den 18. maj kl. 09.00 - 12.15

Dag 5
Samarbejde med Landsbyggefonden, Byggeskadefonden og kommune - del 1
Den 25. maj, kl. 09.00 - 12.15

Dag 6
Samarbejde med Landsbyggefoden, Byggeskadefonden og kommune - del 2
Den 1. juni, kl. 09.00 - 11.30

Dag 7
Kommunikation, genhusning og inddragelse
Den 8. juni, kl. 09.00 - 12.00

Metode
Uddannelsen er virtuel og foregår over Microsoft Teams. Under normale fysiske omstændigheder, er BL's Bygherreuddannelse udviklet med en lang række inddragende elementer, men i denne digitale form, er der skruet ned for inddragelsen og op for oplæggenes faglige omfang.

 
Samarbejde med Bygherreforeningen og AlmenNet
Uddannelsen udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen og AlmenNet og er udviklet i samspil med almene bygherrer og Implement Consulting Group. Sammen med Bygherreforeningen har BL skræddersyet en samlet uddannelsespakke, som består af tre selvstændige uddannelsesforløb, hvoraf BLs bygherreuddannelse altså er en af dem. De to øvrige uddannelsesforløb, som kan tages som et tilvalg, udbydes gennem Bygherreforeningen. 

Sted

Online - Ved din PC

Teams Online

Søger du bolig? - Klik her