Udlejning

Få styr på udlejningsreglerne fra bunden og få lejlighed til at diskutere og få afklaret tvivlsspørgsmål.

23.11.2020 - 24.11.2020

Middelfart

Venteliste

DKK 7.000,-

ID:

2020-0228

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

Deltagere
Administrative medarbejdere i boligorganisationerne.

Formål
At deltagerne lærer reglerne om udlejning at kende, og at deltagerne får indblik i retspraksis og fortolkninger på de mest udbredte dele af udlejningen.

Indhold og emner
Kurset gennemgår reglerne om udlejning, herunder de fleksible udlejningsregler og lejerens rettigheder efter lov om almene boliger i forhold til bytte, fortsættelse og fremleje. Kurset omhandler:

Sted

Comwell Middelfart

Karensmindevej 3

5500 Middelfart

Søger du bolig? - Klik her