Elevkursus

Kurset giver en gennemgang af den almene sektors formål, opgaver og særlige forhold.Vi skal både kigge på de store linjer og på sektoren set fra et beboerperspektiv.

21.10.2020 - 22.10.2020

Nyborg

Tilmelding lukket

DKK 5.600,-

ID:

2020-0170

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

Deltagere
Elever i de almene boligorganisationer.

Formål
Formålet er at give kursisterne en forståelse for den almene sektor - formål, historie, samfundsmæssig betydning og arbejdet med interessevaretagelse - nationalt og globalt. Kurset giver også en forståelse for beboerdemokratiet som et særkende for den almene sektor.

De særlige love og regler for den almene sektor bliver behandlet overordnet ud fra et beboerperspektiv.

Indhold og emner

Sted

Hotel Hesselet

Christianslundsvej 119

5800 Nyborg

Søger du bolig? - Klik her