Seminar for bestyrelser

Vil I gerne arbejde med jeres bestyrelse og få endnu mere ud af det fælles arbejde? På bestyrelsesseminaret arbejdes der med at styrke den fælles entydige ledelse af den boligsociale indsats og få blik for nye potentialer som bestyrelse.

11.11.2021

Følger

Tilmelding lukket

DKK 0,-

Tilmeldingsfrist 10.10.2021

ID:

20-486

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Seminar

Varighed:

09.30-15.30

Boligsocialnet

Boligsocialnet

Kontakt sekretariatet

Henvendelse vedr. tilmelding:  ado@bl.dk

Målgruppe:
Medlemmer af boligsociale bestyrelser samt deres betjenere.

Arbejdsområde: 
Ansatte i kommuner eller boligorganisationer med top- eller mellemledelse. 

Indhold & program:

Seminaret sætter fokus på, hvordan bestyrelser for boligsociale indsatser sikre entydig ledelse på strategisk plan. Bestyrelserne er garanter for den fælles strategiske ledelse hele året rundt, og på seminaret arbejder man med, hvad det vil sige i praksis, når opgaven løses på tværs af flere organisationer og fagområder.


Konkret vil vi på seminarerne arbejde med følgende spørgsmål:

Bestyrelserne får viden og inspiration fra facilitatorer og andre bestyrelser og sætter fokus på egne vigtige prioriteringer i det kommende bestyrelsesarbejde. Fx har nogle bestyrelser arbejdet med at udvikle bystrategiske tiltag, sikre større ejerskab fra involverede parter eller blive konkret omkring, hvordan man i praksis får mobiliseret vigtige ressourcer, for at nå fælles ambitioner. I forlængelse af seminaret kan formandskabet og/eller projektlederen få sparring på, hvordan det aftalte næste skridt kan blive til handling.


Facilitatorer:
Boligsocialnet har indgået samarbejde med Niels Henriksen og Christian Tangkjær Mobilize Strategy Consulting, som faciliteret seminaret. De har et indgående kendskab til opgaven som bestyrelse samt ledelse i både kommuner og boligorganisationer.


Form:

Det er et seminar, hvor deltagerne er aktive og slutter af med at samle fokuspunkter, man vil arbejde videre med i egen bestyrelse.

Sted:
Jylland

Kontakt:
Louise Buch Viftrup - mail: lbv@bl.dk - hvis bestyrelsesseminaret kunne være noget for jeres bestyrelse.

Program

08.30 - 09.00

Drop in

Kaffe og snack

09.00 - 10.45

Velkomst og introduktion

Dilemmaer i bestyrelsesarbejder - oplæg og drøftelse. Håndtering af strategiske dilemmaer i bestyrelsesarbejdet - drøftelse i grupper og plenum

10.45 - 11.00

Pause

11.00 - 12.30

Bestyrelsens arbejde med eget fokusområde

Feedback på og plenumdrøftelse af fokusområder. Opsamling og tjek ud

12.30 - 13.15

Frokost

13.15 - 15.30

Sparring og implementering af fokus fra dagens program for projektchefer og formandsskaber

15.30 -

Tak for i dag

Eventuelle spørgsmål

Har du spørgsmål til tilmelding og det praktiske, så skriv til Ann Daugbjerg Olsenado@bl.dk.

For spørgsmål til indholdet kontakt Louise Buch Viftruplvi@bl.dk.


Se Betingelser for kursustilmelding

Sted

Følger - Sted endnu ikke afklaret

Følger Følger

Søger du bolig? - Klik her