Virtuelt ERFA-møde - Byggeudvalget 18. februar 2021

18.02.2021

Tilmelding lukket

DKK 350,-

Tilmeldingsfrist 17.02.2021

ID:

20-356

Målgruppe:

Valgte

Type:

Webinar

Varighed:

Kl. 16.15 til 17.45

Vi er nu klar med det andet Virtuelle Erfa-møde for organisationsbestyrelser.

Frem mod 2026 har regeringen afsat 30 mia. kr. til at renovere landets almene boliger. Renoveringer står derfor øverst på mange boligorganisationers dagsorden netop nu, og mange er ivrige efter at komme i gang med arbejdet.

Det stiller krav til organisering, inddragelse og kommunikation. Derfor sætter vi denne gang fokus på BYGGEUDVALGET. 

Du vil kunne få svar på spørgsmål som: ”Hvad laver et byggeudvalg?” og ”Hvordan skaber byggeudvalget værdi for renoveringssagen?”” 

Vi dykker ned i den fase af planlægningen, som kaldes ”projektering”. Opgaven er at gennemarbejde, beskrive og tegne projektet i alle detaljer, så den endelige økonomi også kan lægges fast. Som beboervalgte (OB-medlemmer og afdelingsbestyrelsesmedlemmer) kan I deltage med repræsentanter i et nedsat byggeudvalg, der følger sagen tæt og tager stilling til oplæg og beslutninger.

Byggeudvalget suppleres ofte med tema- eller arbejdsgrupper, som fokuserer på de enkelte elementer i projektet fx køkken, altaner eller udearealer. Her kan mange beboere involveres i at lave forslag og indstillinger til byggeudvalget.

Der bliver to korte oplæg. Det ene om den administrative vinkel og det andet om vinklingen fra organisationsbestyrelsen. De har lovet af afslutte med nogle gode råd til kolleger. 

Du får mulighed for at stille spørgsmål i et chat-rum og efter oplæggene deler vi jer op i mindre grupper, så I har mulighed for at udveksle erfaringer med kolleger fra andre boligorganisationer.

 

Oplægsholdere:

I Vridsløselille Andelsboligforening/Bo-Vest har man gode erfaringer fra et renoveringsprojekt, hvor man prioriterede det højt at have et aktivt byggeudvalg, og skabe muligheder for, at alle interesserede kunne deltage i arbejdsgrupper.

Vi hører om disse erfaringer fra:

Lena Kujahn, OB-medlem i VA og formand for afd. 67, VA 4 Syd, som har brugt byggeudvalget særdeles aktivt

Peter Føhrby Nybom, Seniorprojektleder i Bo-Vest

 

Virtuelt erfa-møde: flere fordele i en speciel situation

Mødet afholdes som et virtuelt erfa-møde. Det gør det nemt og effektivt for flere OB-medlemmer at få adgang til ny faglig viden om et aktuelt emne og dele erfaringer med andre bestyrelsesmedlemmer på tværs af landet – også set i lyset af COVID-19 situationen. Oplægsholderne giver helt konkrete råd og værktøjer, som er lige til at tage fat i at bruge. Og det er billigt, så man kan med fordel deltage flere fra samme bestyrelse.

 

Det praktiske

18. februar 2021, kl. 16.15 – 17.45.

Som deltager får du mulighed for at kommentere og stille spørgsmål i chatten og debattere i mindre grupper med bestyrelsesmedlemmer fra andre organisationer via virtuelle grupperum.

Nogle dage inden erfa-mødet får deltagerne tilsendt et link og nærmere information.

 

FAKTA: VIRTUELLE ERFA-MØDER

HVEM: Målrettet organisationsbestyrelsesmedlemmer i den almene boligsektor, men alle beboerdemokrater kan deltage. 

 

HVAD: En nem adgang til ny viden og inspiration om aktuelle emner. Input fra fagpersoner. Erfaringsudveksling med OB-medlemmer fra andre bestyrelser og på tværs af landet. Tips, tricks og konkrete værktøjer.

Du taler med andre deltagere i mindre grupper i løbet af erfa-mødet.

HVOR: Ved din computer, tablet eller smartphone med adgang til internettet. Det er en god ide at bruge et headset og kamera koblet til din enhed.

PRIS: Medlemmer: 350 kr.  Ikke-medlemmer: 550 kr.

 

Sted

Online - Ved din PC

Søger du bolig? - Klik her