Udlejning

Få styr på udlejningsreglerne fra bunden og få lejlighed til at diskutere og få afklaret tvivlsspørgsmål.

19.04.2021 - 20.04.2021

Middelfart

Venteliste

DKK 5.600,-

ID:

20-340

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 kursusdage

Deltagere
Administrative medarbejdere i boligorganisationerne.

Formål
At deltagerne lærer reglerne om udlejning at kende, og at deltagerne får indblik i retspraksis og fortolkninger på de mest udbredte dele af udlejningen.

Indhold og emner
Kurset gennemgår reglerne om udlejning, herunder de fleksible udlejningsregler og lejerens rettigheder efter lov om almene boliger i forhold til bytte, fortsættelse og fremleje. Kurset omhandler:

Sted

Comwell Middelfart

Karensmindevej 3

5500 Middelfart

Søger du bolig? - Klik her