BL Kursus 211119 084 2 Nana
  • Alle kurser (52)
  • Kurser for ansatte (45)
  • Kurser for valgte (8)

Søg efter emne:

Vælg et emne
Driftsnet
Byggeri
Effektiv drift
Love og regler
Uddannelse
Beboerdemokrati
Klima og energi
Boligorganisationer
Boligområder
Nulstil
Driftsnet
Byggeri
Effektiv drift
Love og regler
Uddannelse
Beboerdemokrati
Klima og energi
Boligorganisationer
Boligområder
Vis flere
Viser 52 kurser

ERFA; Ladestandere i den almene sektor

For medarbejdere inden for byggeri og drift, herunder direktører, forretningsførere, bygge- og tekniske chefer, driftschefer og projektledere.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

13-00-16-00

07.02.2022

København V

Ledige pladser

DKK 750,-

Strategisk Forum Online

Fælles om byen og borgerne – velfærdsudvikling i krydsfelt.Strategisk Forum har fokus på, hvordan bestyrelser for boligsociale indsatser sikrer, at kommuner og boligorganisationer er fælles om udvikling af byområder og velfærd. Arrangementet præsenterer nyeste status på samarbejder set fra Landsbyggefonden, indblik i nyeste evaluering og et kommunalt indspark til bredt samarbejde om velfærd.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Konference

Varighed:

10.00-11.30

09.02.2022

Ledige pladser

DKK 0,-

ERFA; Ladestandere i den almene sektor

For medarbejdere inden for byggeri og drift, herunder direktører, forretningsførere, bygge- og tekniske chefer, driftschefer og projektledere.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

13.00-16.00

09.02.2022

Middelfart

Ledige pladser

DKK 750,-

Nye og mindre sociale indsatser (renovering, fællesskab, beskæftigelse)

Sidder du i en lille boligsocial indsats med en eller to medarbejdere? Sidder du med en social indsats i en renoveringssag? Har du brug for at koble dig til faglige fællesskaber på det boligsociale arbejdsfelt? Vil du dele din erfaring, dine udfordringer og spørgsmål med andre i en lignende situation? Så er dette indledende møde noget for dig.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

13.00-14.30

10.02.2022

Ledige pladser

DKK 0,-

ERFA; Ladestandere i den almene sektor

For medarbejdere inden for byggeri og drift, herunder direktører, forretningsførere, bygge- og tekniske chefer, driftschefer og projektledere.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

09.00-12.00

22.02.2022

Aalborg

Ledige pladser

DKK 750,-

ERFA; Ladestandere i den almene sektor

For medarbejdere inden for byggeri og drift, herunder direktører, forretningsførere, bygge- og tekniske chefer, driftschefer og projektledere.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

09.00-12.00

24.02.2022

Sabro

Venteliste

DKK 750,-

Bygherreuddannelsen 2022

Hvad enten det drejer sig om renovering eller nybyggeri - større eller mindre byggesager - så stiller det store krav til projektlederen i en boligorganisation. Med BLs specialiserede bygherreuddannelse bliver du klædt ordentlig på til at håndtere opgaven.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

4 dage samt 2-online sessioner

02.03.2022 - 01.06.2022

København V

Ledige pladser

DKK 15.000,-

Råderet for ansatte

Reglerne om råderet er i teorien enkle - men i den praktiske virkelighed åbner den for en lang række overvejelser om håndtering af fx uanmeldte arbejder i boligen, glemt vedligeholdelse, udskiftning af hårde hvidevarer mv. Vi tilbyder derfor dette kursus om råderet for ansatte, hvor der er fokus på praktikken ved administration af råderetten.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

02.03.2022

Nyborg

Ledige pladser

DKK 1.800,-

Fundraising til større projekter og programmer

Kom til webinar om større fondsprojekter i regi af en boligsocial indsats. Hør om 3 projekter og få tips og tricks til, hvordan du selv kan få gang i samarbejde med fonde.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

13.00-15.00

03.03.2022

Ledige pladser

DKK 0,-

Konflikthåndtering for valgte

Oplever du nogle gange konflikter i dit arbejde i afdelingsbestyrelsen? Vil du gerne blive bedre til at håndtere konflikter? Vil du gerne arbejde for at skabe en sund kultur med plads til uenighed? Så tilmeld dig dette kursus og få mindst tre praktiske redskaber til at håndtere konflikter i hverdagen!

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 17 til lørdag kl. 16

04.03.2022 - 05.03.2022

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.100,-

Budget og vedligeholdelse for driftsfolk

Driftspersonalets service og effektivitet spiller tæt sammen med den enkelte afdelings økonomi og beboernes ønsker. Budgettet sætter rammerne for både renholdelse, vedligeholdelse og aktiviteter i afdelingen og dermed også for udførelse af driftsarbejdet. Et godt indblik i budgettet giver mulighed for at bidrage til den fælles udvikling af afdelingen og af beboerservicen.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

08.03.2022 - 09.03.2022

Roskilde

Ledige pladser

DKK 5.600,-

Indkøbsnetværk - Øst

Velkommen til det første møde i netværket i Øst, hvor vi vil diskutere, hvad vi vil med det nye netværk både BLs og jeres tanker med netværket. BLs mål med det nye indkøbsnetværk er at der sættes fokus på at udveksle de gode erfaringer og sikre, at der arbejdes efter Best Practice. Tanken er, at det er i dette forum at medlemmerne skal spille hinanden gode. Det er her, at du og din organisationen har muligheden for at være med til at præge udviklingen og sætte retning for det nye netværk, og sektoren som helhed.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 timer

08.03.2022

København V

Ledige pladser

DKK 0,-

Indkøbsnetværk - Vest

Velkommen til det første møde i netværket i Øst, hvor vi vil diskutere, hvad vi vil med det nye netværk både BLs og jeres tanker med netværket. BLs mål med det nye indkøbsnetværk er at der sættes fokus på at udveksle de gode erfaringer og sikre, at der arbejdes efter Best Practice. Tanken er, at det er i dette forum at medlemmerne skal spille hinanden gode. Det er her, at du og din organisation har muligheden for at være med til at præge udviklingen og sætte retning for det nye netværk, og sektoren som helhed.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 timer

09.03.2022

Sabro

Venteliste

DKK 0,-

Opsigelse, ophævelse og fraflytning

Kan du hæve lejemålet, hvis en lejer spiller på trommer hver aften, og kan du opsige et lejemål dagen efter, at en lejer er død? Og hvad gør du, hvis opsigelsesvarslet udløber Skærtorsdag? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, vi drøfter på dette kursus.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

15.03.2022 - 16.03.2022

Kolding

Venteliste

DKK 5.600,-

Opfølgning på Boligjura

Komplicerede juridiske spørgsmål, nye domme og nye regler - der er meget at følge med i og holde styr på i en travl hverdag!

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

15.03.2022 - 16.03.2022

Nyborg

Venteliste

DKK 5.700,-

Inspektør- og driftslederuddannelsen 2022

Inspektøren er ansvarlig for driften af boligafdelingerne, og det kræver en grundlæggende viden om bygninger, vedligeholdelse, regler, personaleledelse osv. Denne uddannelse kommer omkring alle disse temaer.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

3x3 dage samt 1x2 dage

22.03.2022 - 16.06.2022

Bredsten

Ledige pladser

DKK 32.100,-

Håndtering af klager og konflikter - modul 1

Arbejder du til dagligt med at håndtere klager og konflikter mellem beboere, beboerdemokrater og administrationen? Klagesager og konflikter kan være komplekse og det kan være svært at finde løsninger som er tilfredsstillende for alle parter. Samtidig kan klagesager være omkostningstunge og tidskrævende for boligorganisationen. Derfor er det vigtigt at have gode redskaber til håndtering af klager. På dette 2-dages modul arbejder vi med, hvordan du kan vurdere de enkelte sager, og hvilke mulige løsninger der er juridisk samt hvordan du kan give det gode skriftlige svar.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

22.03.2022 - 23.03.2022

København V

Ledige pladser

DKK 4.500,-

Råderet for valgte

Fyraftenskursus i Råderet for valgte: Føler du dig hjemme i din bolig? Drømmer du fx om rulleskuffer i dit køkken, at ordne tøjet i et walk in closet eller at etablere et cykelskur i haven? Der er få restriktioner, men masser af muligheder for at du kan indrette dig, som du ønsker. Lad fantasien blomstre og sæt dit personlige præg på din bolig! Hvis du vil vide mere om dine og dine naboers muligheder for at forbedre og forandre boligen, så deltag på dette fyraftensmøde.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Kl. 17.00- 20.30

22.03.2022

Middelfart

Ledige pladser

DKK 1.350,-

Beboerkommunikation

Beboere, der ikke kommer til møderne, affald der ikke bliver sorteret, men i stedet ligger og flyder, eller en sommerfest, der bliver aflyst, fordi der er for få tilmeldte. På Beboerkommunikation får du viden om og inspiration til, hvordan du fungerer som bindeleddet imellem boligorganisationen og beboerne, samt hvordan du skaber en god dialog med beboerne og inspirerer dem til engagement i beboerdemokratiet.

Målgruppe:

Alle

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 16 til lørdag kl. 16

25.03.2022 - 26.03.2022

Middelfart

Ledige pladser

DKK 5.100,-

Solcelle-Dagen

Solcelle-Dagen - hvordan er mulighederne for at opsætte solceller i den almene sektor?

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

5½ timer

28.03.2022

København V

Ledige pladser

DKK 300,-

Netværk for repræsentanter i fjernvarmeværkerne (øst)

Repræsenterer du jeres boligorganisation eller -afdeling i det lokale fjernvarmeselskab? Så læs videre og vær med, når vi i januar 2022 starter vores netværk for de almene repræsentanter i fjernvarmen.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

4 timer

28.03.2022

København V

Ledige pladser

DKK 0,-

BL-Bestyrelsesuddannelse - i samarbejde med CBS

På BL-bestyrelsesuddannelsen får man dybdegående viden og erfaring om de væsentlige opgaver, problemstillinger og udfordringer, man møder som bestyrelsesmedlem. Undervisning samt diskussioner i grupper (som agerer som bestyrelser) og plenum faciliteres af CBS professorer, erfarne bestyrelsesmedlemmer, rådgivere fra Kromann Reumert og EY m.fl.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Uddannelse

Varighed:

2 moduler samt en netværksdag

01.04.2022 - 04.06.2022

Frederiksberg

Ledige pladser

DKK 35.000,-

Projektledelse 3

Styring, forankring og kommunikation i boligsociale indsatser.Hvordan kan du blive bedre til at styre dit projekt i mål? Hvordan kan du aktivt arbejde med din egen rolle som projektleder? Hvis det har interesse, så er Projektledelse 3 lige noget for dig!

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

05.04.2022 - 06.04.2022

Middelfart

Ledige pladser

DKK 4.850,-

Netværk for repræsentanter i fjernvarmeværkerne (vest)

Repræsenterer du jeres boligorganisation eller -afdeling i det lokale fjernvarmeselskab? Så læs videre og vær med, når vi i januar 2022 starter vores netværk for de almene repræsentanter i fjernvarmen.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

4 timer

06.04.2022

Aarhus C

Ledige pladser

DKK 0,-

Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens og det kræver, at man som medlem af bestyrelsen har viden om den rolle og det ansvar der følger med det at lede en boligorganisation. Med dette kursus får du overblik over dine opgaver som bestyrelsesmedlem og dermed et solidt fundament for varetagelsen af bestyrelsesfunktionen.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl 16 til lørdag kl.16

22.04.2022 - 23.04.2022

Vejle

Ledige pladser

DKK 5.150,-

Grundkursus for afdelingsbestyrelser

Som medlem af afdelingsbetyrelsen er der mange områder, du skal forholde dig til - både formelle regler og arbejdet i praksis Hvad er afdelingsbestyrelsens rolle i husordenssager, hvem beslutter om I må bygge en udestue i haven og hvordan sikrer I et godt samarbejde med ejendomsfunktionæren? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, vi drøfter på dette kursus!

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 17 til lørdag kl. 16

22.04.2022 - 23.04.2022

Nyborg

Ledige pladser

DKK 3.800,-

Håndtering af klager og konflikter - modul 2 & 3

På dette kursusforløb får du indsigt og træning i at håndtere klager og konflikter gennem dialog. Her får du redskaber til, hvordan du kan bruge konfliktvejledning til at forebygge, håndtere og nedtrappe konflikter i jeres boligområde.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 x 2 dage

25.04.2022 - 10.05.2022

København V

Ledige pladser

DKK 9.950,-

Budget og regnskab

Huslejefastsættelse, vedligeholdelsesbudget, dispositionsfond - har du brug for at få styr på begreberne og de grundlæggende principper i den almene boligøkonomi - så er Budget og regnskab det rette kursus for dig.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 dage

25.04.2022 - 27.04.2022

Nyborg

Venteliste

DKK 8.150,-

Webinar: Tv- og bredbåndsløsninger i eksisterende afdelinger

Markedet for tv- og bredbåndsløsninger er i rivende udvikling, og det er en jungle at finde rundt i de mange muligheder. Beboerne stiller nye og forskellige krav til tv og internet, mens et stigende antal udbydere tilbyder vidt forskellige løsninger, som er svære at vurdere og sammenligne.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

Fra kl. 15.30 til kl. 17.00

25.04.2022

Ledige pladser

DKK 350,-

Fundraisingkursus

Mangler du mindre beløb til fx aktiviteter, oplevelser, inventar eller andet? Kender du beboere, du gerne vil støtte i at søge midler? Så er dette fundraisingkursus, hvor der er fokus på at søge mindre beløb (op til ca. 100.000 kr) måske noget for dig.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

10.00-15.00

27.04.2022

Ledige pladser

DKK 750,-

Udlejning

Få styr på udlejningsreglerne fra bunden og få lejlighed til at diskutere og få afklaret tvivlsspørgsmål.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 kursusdage

02.05.2022 - 03.05.2022

Vejle

Ledige pladser

DKK 5.600,-

Synskursus

Er du i tvivl om, hvor grænsen går mellem det acceptable niveau for slid/ælde og den uacceptable misligholdelse, som lejeren skal betale for, kan du få mere viden her.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 kursusdage

02.05.2022 - 08.06.2022

Vejle

Ledige pladser

DKK 6.900,-

Introkursus

Er du ny på det boligsociale felt, og har du undret dig over, hvordan den almene sektor er bygget op, og hvorfor boligorganisationer fungerer som de gør? Hvordan hænger kommunens opgaver sammen med det boligsociale arbejde? Og hvad er Landsbyggefonden udover en pengetank?

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

03.05.2022 - 04.05.2022

Middelfart

Ledige pladser

DKK 3.700,-

Temadag om genhusning

Overvejelserne ved en genhusningsproces er mange, og for mange beboere er det noget af det mest indgribende som sker i deres hverdag.Formålet med temadagen er at gøre deltageren opmærksom på alle de praktiske problemstillinger, der er ved en genhusningsproces, både i forhold til organisering af processen, kommunikation undervejs i processen samt de juridiske rammer.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

5½ timer

05.05.2022

København V

Ledige pladser

DKK 1.800,-

Strategisk Forum 2022 - Fysisk

Fælles om byen og borgerne – velfærdsudvikling i krydsfelt.Strategisk Forum har fokus på, hvordan bestyrelser for boligsociale indsatser sikrer, at kommuner og boligorganisationer er fælles om udvikling af byområder og velfærd. Arrangementet præsenterer eksempler på samarbejde der skaber nye løsninger, på nogle af samfundets wicked problems således at både borgere og lokalsamfund løftes.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Konference

Varighed:

10.00-15.30

10.05.2022

Horsens

Ledige pladser

DKK 500,-

Fyraftensmøde: Ind- og fraflytning for valgte

Interesserer du dig for afdelingens udgift til vedligeholdelse af boligerne i din afdeling, og ønsker du at vide mere om, hvad afdelingsbestyrelsen har indflydelse på i forhold til vedligeholdelsen, er dette kursus måske noget for dig.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

kl. 17-20.30

10.05.2022

Aalborg Øst

Ledige pladser

DKK 1.350,-

Budget og formidling

Få inspiration til at fortælle beboerne i afdelingen om de vigtige budgetposter, som fastsætter de økonomiske rammer om afdelingens aktiviteter og vedligeholdelsen - og dermed de gode forslag fra afdelingsbestyrelsen.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 17. til lørdag kl. 16

20.05.2022 - 21.05.2022

Nyborg

Ledige pladser

DKK 3.800,-

Temadag om dødsboer

Når en beboer dør, skal boligorganisationen sikre en smidig sagsbehandling i samarbejde med skifteretten og arvinger - så der ikke opstår unødvendige tab i boligafdelingen!.Hvis du arbejder med dødsboer i boligorganisationen, skal du være knivskarp på reglerne i såvel dødsboskifteloven som lov om leje af almene boliger, idet der her er parallelle frister, der skal overholdes.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

6 timer

13.06.2022

Aarhus C

Ledige pladser

DKK 1.800,-

Lovgivning

Her er et kursus for dig, der gerne vil kunne finde rundt i de mange bekendtgørelser, love og vejledninger, som der er på det almene område. På dette kursus lærer du, hvor (og hvordan) du nemmere kan finde svarene på de svære juridiske spørgsmål.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

30.08.2022 - 31.08.2022

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.600,-

Råderet for ansatte

Reglerne om råderet er i teorien enkle - men i den praktiske virkelighed åbner den for en lang række overvejelser om håndtering af fx uanmeldte arbejder i boligen, glemt vedligeholdelse, udskiftning af hårde hvidevarer mv. Vi tilbyder derfor dette kursus om råderet for ansatte, hvor der er fokus på praktikken ved administration af råderetten.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

06.09.2022

Middelfart

Ledige pladser

DKK 1.800,-

Webinar: Tv- og bredbåndsløsninger i eksisterende afdelinger

Markedet for tv- og bredbåndsløsninger er i rivende udvikling, og det er en jungle at finde rundt i de mange muligheder. Beboerne stiller nye og forskellige krav til tv og internet, mens et stigende antal udbydere tilbyder vidt forskellige løsninger, som er svære at vurdere og sammenligne.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

Fra kl. 15.30 til kl. 17.00

12.09.2022

Ledige pladser

DKK 350,-

Boligjura 2022/2023

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

6 x 2 dage

13.09.2022 - 12.04.2023

Vejle

Ledige pladser

DKK 35.000,-

Grunduddannelsen i København 2022

Uddannelsen byder på en gennemgang af den almene boligsektor - herunder dens historie, udvikling og samfundsmæssige betydning samt de formelle strukturer omkring lovgivning, organisering, finansiering m.v.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

1 2-dages internat samt 6 x 1 dag

20.09.2022 - 09.11.2022

København V

Ledige pladser

DKK 16.200,-

Boligsocial Konference 2022

Boligsocial Konference holdes i år i København på Kulturkajen Docken med middag og overnatning på Comwell Copenhagen Portside.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Konference

Varighed:

Tirsdag kl. 10.00 til onsdag kl. 13.00

20.09.2022 - 21.09.2022

Nordhavn

Ledige pladser

DKK 3.500,-

Synskursus

Er du i tvivl om, hvor grænsen går mellem det acceptable niveau for slid/ælde og den uacceptable misligholdelse, som lejeren skal betale for, kan du få mere viden her.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 kursusdage

03.10.2022 - 08.11.2022

Vejle

Ledige pladser

DKK 6.900,-

Elevkursus

Kurset giver en gennemgang af den almene sektors formål, opgaver og særlige forhold.Vi skal både kigge på de store linjer og på sektoren set fra et beboerperspektiv.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

11.10.2022 - 12.10.2022

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.600,-

Projektledelse 1

Få styr på opgaven fra start! Hvad indeholder et projekt i en boligsocial kontekst? Hvordan arbejder man med målformuleringer og interessentanalyser? Dette og andre grundlæggende elementer i projektledelse tages hånd om på Projektledelse 1.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

26.10.2022 - 27.10.2022

Middelfart

Ledige pladser

DKK 4.850,-

Personaleleder i Driften

Hverdagen i driften er fyldt med, udfordringer, dilemmaer og forandringer og der er mange opgaver og interesser i spil. Det stiller krav til dig som leder og til dine lederkompetencer. Denne uddannelse stiller skarpt på dig som personaleleder og dine handlemuligheder i krydsfeltet mellem medarbejdere, din egen leder samt øvrige samarbejdspartnere

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag samt 3x 2 dage + 1 dag til certificering

10.11.2022 - 09.02.2023

København V

Ledige pladser

DKK 33.000,-

Webinar: Tv- og bredbåndsløsninger i eksisterende afdelinger

Markedet for tv- og bredbåndsløsninger er i rivende udvikling, og det er en jungle at finde rundt i de mange muligheder. Beboerne stiller nye og forskellige krav til tv og internet, mens et stigende antal udbydere tilbyder vidt forskellige løsninger, som er svære at vurdere og sammenligne.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

Fra kl. 15.30 til kl. 17.00

22.11.2022

Ledige pladser

DKK 350,-

Projektledelse 2

Skab opbakning til dit projekt og gennemfør møder og workshops med engagement og energi! Hvordan forstår og navigerer man i de mange forskellige dagsordener, dine interessenter i det boligsociale felt har? Bliv klogere på dette og meget mere på Projektledelse 2.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

23.11.2022 - 24.11.2022

Middelfart

Ledige pladser

DKK 4.850,-

Samarbejdskonference 2022

Reserver allerede nu den 29. november 2022, hvor vi afholder samarbejdskonferencen.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Konference

Varighed:

09.30-16.00

29.11.2022

Middelfart

Ledige pladser

DKK 550,-

Jura for udlejningsmedarbejdere 2023

Er du nysgerrig på boligjura og ønsker at dykke længere ned i de paragraffer, der berører dit arbejdsfelt, har du en unik mulighed for at tilegne dig viden på dette nye juraforløb. Vi har skåret ind til benet i boligjuraen og udelukkende udvalgt relevante emner for den erfarne udlejningsmedarbejder.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

3 x 2 dage

14.03.2023 - 07.06.2023

Vejle

Ledige pladser

DKK 16.900,-

Kursuskalender

Læs mere

Interne kurser for jer

Ønsker I et kursus afholdt hos jer selv? Lad os tilrette kurset, så det passer til jer.

Hent flere (42)

Søger du bolig? - Klik her