BL Kursus 211119 084 2 Nana
  • Alle kurser (38)
  • Kurser for ansatte (28)
  • Kurser for valgte (12)

Søg efter emne:

Vælg et emne
Byggeri
Beboerdemokrati
Driftsnet
Effektiv drift
Uddannelse
Love og regler
Økonomi
Boligorganisationer
Nulstil
Byggeri
Beboerdemokrati
Driftsnet
Effektiv drift
Uddannelse
Love og regler
Økonomi
Boligorganisationer
Vis flere
Viser 38 kurser

Webinar: Data + styring = Godt Energiregnskab

I samarbejde med Københavns Kommune, AffaldVarme Aarhus og DriftsNet tager vi pulsen på, hvordan de almene boligorganisationer forbedrer driften af fjernvarmecentralerne for at mindske energiregningen ved hjælp af data og styring i aktuelle projekter.

Målgruppe:

Alle

Type:

Webinar

Varighed:

1½ timer

16.03.2021

Online

Ledige pladser

DKK 0,-

Webinar: Masterclass for topledere

Forretningsudvikling og strategi når verden er ”VUCA” – hvad gør vi? Øget kompleksitet, usikkerhed og forandringshastighed er blevet et grundvilkår i mange sektorer og organisationer – det gælder også i den almene sektor, hvor mange af jer lige nu arbejder på højtryk med både indberetning til DCAB, bidrag til den nye effektiviseringsaftale, indsatser i udsatte boligområder, Corona, klima, GDPR, webtilgængelighed og meget mere. Dette grundvilkår kaldes for ”VUCA”.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

Kl. 13.00 til 16.00

23.03.2021

Ledige pladser

DKK 650,-

Webinar: Tv- og bredbåndsløsninger i eksisterende afdelinger

Markedet for tv- og bredbåndsløsninger er i rivende udvikling, og det er en jungle at finde rundt i de mange muligheder. Beboerne stiller nye og forskellige krav til tv og internet, mens et stigende antal udbydere tilbyder vidt forskellige løsninger, som er svære at vurdere og sammenligne.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

Fra kl. 15 til kl. 16.30

23.03.2021

Online

Ledige pladser

DKK 350,-

Webinar: Afdelingsmødet

Få nye og spændende ideer til, hvordan I kan lave afdelingsmøder, der involverer og engagerer jeres medbeboere. Afdelingsmøder, der skaber rum for udvikling af boligafdelingen.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fra 16.15 til 17.45

23.03.2021

Online

Ledige pladser

DKK 350,-

Webinar: Webtilgængelighed i praksis

Webtilgængelighed i praksis – mød to boligorganisationer der arbejder med webtilgængelighed.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

1 time

25.03.2021

Online

Ledige pladser

DKK 0,-

Virtuelt ERFA-møde #3: Ny effektiviseringsaftale – OBs rolle og ansvar

Der er indgået en ny aftale om effektivisering for den almene boligsektor fastlagt til 1,8 mia. i perioden 2021-2026. Det er en kollektiv aftale med et fælles måltal for hele den almene boligsektor.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Webinar

Varighed:

Kl. 16.15 til 17.45

25.03.2021

Online

Ledige pladser

DKK 350,-

Budget og regnskab

Huslejefastsættelse, vedligeholdelsesbudget, dispositionsfond - har du brug for at få styr på begreberne og de grundlæggende principper i den almene boligøkonomi - så er Budget og regnskab det rette kursus for dig.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 dage

12.04.2021 - 14.04.2021

Nyborg

Ledige pladser

DKK 8.150,-

Inspektør- og driftslederuddannelsen 2021

Inspektøren er ansvarlig for driften af boligafdelingerne, og det kræver en grundlæggende viden om bygninger, vedligeholdelse, regler, personaleledelse osv. Denne uddannelse kommer omkring alle disse temaer.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

3x3 dage samt 1x2 dage

13.04.2021 - 09.06.2021

Bredsten

Ledige pladser

DKK 32.100,-

Udlejning

Få styr på udlejningsreglerne fra bunden og få lejlighed til at diskutere og få afklaret tvivlsspørgsmål.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 kursusdage

19.04.2021 - 20.04.2021

Middelfart

Venteliste

DKK 5.600,-

Håndtering af klager og konflikter - modul 2 & 3

På dette kursusforløb får du indsigt og træning i at håndtere klager og konflikter gennem dialog. Her får du redskaber til, hvordan du kan bruge konfliktvejledning til at forebygge, håndtere og nedtrappe konflikter i jeres boligområde.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

Skriv f.eks. '3x2 dage'

26.04.2021 - 11.05.2021

København V

Ledige pladser

DKK 9.950,-

Bygherreuddannelsen 2021 - Virtuelt forløb

Hvad enten det drejer sig om renovering eller nybyggeri - større eller mindre byggesager, stiller det store krav til projektlederen i en boligorganisation. Med BLs specialiserede bygherreuddannelse bliver du klædt ordentlig på til at håndtere opgaven.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

7 dage á ca. 3 timer

27.04.2021 - 08.06.2021

Online

Ledige pladser

DKK 7.000,-

Nybyggeri og renovering

Du får et hurtigt overblik over en bygge-/renoveringssag, hvor alle administrative byggetemaer bliver gennemgået. Kurset afholdes i samarbejde med AlmenNet.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 dage

03.05.2021 - 05.05.2021

Nyborg

Ledige pladser

DKK 8.150,-

Råderet for ansatte

Reglerne om råderet er i teorien enkle - men i den praktiske virkelighed åbner den for en lang række overvejelser om håndtering af fx uanmeldte arbejder i boligen, glemt vedligeholdelse, udskiftning af hårde hvidevarer mv. Vi tilbyder derfor dette kursus om råderet for ansatte, hvor der er fokus på praktikken ved administration af råderetten.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

06.05.2021

Nyborg

Ledige pladser

DKK 1.800,-

Mere effektivt bestyrelsesarbejde

Hvis du i jeres bestyrelsesarbejde har oplevet at tænke: Det her kunne gøres smartere, det burde vi have forudset, hvordan skal vi nå det hele...så kom med.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

07.05.2021 - 08.05.2021

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.150,-

Budget og vedligeholdelse for driftsfolk

Driftspersonalets service og effektivitet spiller tæt sammen med den enkelte afdelings økonomi og beboernes ønsker. Budgettet sætter rammerne for både renholdelse, vedligeholdelse og aktiviteter i afdelingen og dermed også for udførelse af driftsarbejdet. Et godt indblik i budgettet giver mulighed for at bidrage til den fælles udvikling af afdelingen og af beboerservicen.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

17.05.2021 - 18.05.2021

Roskilde

Ledige pladser

DKK 5.600,-

Toplederprogram, forløb II, opstart juni 2021

BLs toplederprogram er et uddannelsesforløb målrettet topledere i de almene boligorganisationer og -administratorer, her defineret som dem, der betjener organisationsbestyrelsen og dermed det strategiske ledelseslag.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

149 dage

10.06.2021 - 05.11.2021

Ledige pladser

DKK 48.500,-

Synskursus

Er du i tvivl om, hvor grænsen går mellem det acceptable niveau for slid/ælde og den uacceptable misligholdelse, som lejeren skal betale for, kan du få mere viden her.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 kursusdage

01.09.2021 - 05.10.2021

Vejle

Venteliste

DKK 6.900,-

Temadag om dødsboer

Når en beboer dør, skal boligorganisationen sikre en smidig sagsbehandling i samarbejde med skifteretten og arvinger - så der ikke opstår unødvendige tab i boligafdelingen!.Hvis du arbejder med dødsboer i boligorganisationen, skal du være knivskarp på reglerne i såvel dødsboskifteloven som lov om leje af almene boliger, idet der her er parallelle frister, der skal overholdes.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

6 timer

09.09.2021

København V

Ledige pladser

DKK 1.800,-

Boligøkonomi 2021/2022

Fra regnskabsmedarbejder til økonomimedarbejder - på Boligøkonomi får du viden og værktøjer til at foretage økonomiske analyser, vurderinger og beregninger.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

4 x 2 dage

21.09.2021 - 19.01.2022

Nyborg

Ledige pladser

DKK 24.300,-

Boligjura 2021/2022

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

6 x 2 dage

21.09.2021 - 20.04.2022

Vejle

Ledige pladser

DKK 35.000,-

Grunduddannelsen i København 2021

Uddannelsen byder på en gennemgang af den almene boligsektor - herunder dens historie, udvikling og samfundsmæssige betydning samt de formelle strukturer omkring lovgivning, organisering, finansiering m.v.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

1 2-dages internat samt 6 x 1 dag

22.09.2021 - 10.11.2021

København V

Ledige pladser

DKK 16.200,-

Opsigelse, ophævelse og fraflytning

Kan du hæve lejemålet, hvis en lejer spiller på trommer hver aften, og kan du opsige et lejemål dagen efter, at en lejer er død? Og hvad gør du, hvis opsigelsesvarslet udløber Skærtorsdag? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, vi drøfter på dette kursus.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

22.09.2021 - 23.09.2021

Middelfart

Ledige pladser

DKK 5.600,-

Elevkursus

Så er der igen mulighed for, at du som elev kan blive introduceret til den almene boligsektor. Samtidig får du mulighed for at erfaringsudveksle og netværke med elever fra andre boligorganisationer. Denne gang udbyder vi kurset over 2 dage med en uges mellemrum, og første dag bliver som online-kursus

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

8 dage

28.09.2021 - 05.10.2021

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.600,-

Udlejning

Få styr på udlejningsreglerne fra bunden og få lejlighed til at diskutere og få afklaret tvivlsspørgsmål.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 kursusdage

04.10.2021 - 05.10.2021

Vejle

Ledige pladser

DKK 5.600,-

Mødeteknik og udvikling af afdelingsmødet

Få nye og spændende ideer til, hvordan I kan udvikle jeres afdelingsmøde, og få metoder til at sikre, at I når de mål, I har med jeres møder - både jeres egne møder og dem, I holder med andre.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

08.10.2021 - 09.10.2021

Middelfart

Ledige pladser

DKK 3.800,-

Fyraftensmøde: Ind- og fraflytning for valgte

Interesserer du dig for afdelingens udgift til vedligeholdelse af boligerne i din afdeling, og ønsker du at vide mere om, hvad afdelingsbestyrelsen har indflydelse på i forhold til vedligeholdelsen, er dette kursus måske noget for dig.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

kl. 17-20.30

12.10.2021

Aarhus V

Ledige pladser

DKK 1.350,-

Temadag om genhusning

Overvejelserne ved en genhusningsproces er mange, og for mange beboere er det noget af det mest indgribende som sker i deres hverdag.Formålet med temadagen er at gøre deltageren opmærksom på alle de praktiske problemstillinger, der er ved en genhusningsproces, både i forhold til organisering af processen, kommunikation undervejs i processen samt de juridiske rammer.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

5½ timer

14.10.2021

København V

Ledige pladser

DKK 1.800,-

Fyraftensmøde: Råderet for valgte

Føler du dig hjemme i din bolig? Drømmer du fx om rulleskuffer i dit køkken, at ordne tøjet i et walk in closet eller at etablere et cykelskur i haven? Der er få restriktioner, men masser af muligheder for at du kan indrette dig, som du ønsker. Lad fantasien blomstre og sæt dit personlige præg på din bolig! Hvis du vil vide mere om dine og dine naboers muligheder for at forbedre og forandre boligen, så deltag på dette fyraftensmøde.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

kl. 17-20.30

26.10.2021

Aarhus V

Ledige pladser

DKK 1.350,-

Beboerkommunikation

Beboere, der ikke kommer til møderne, affald der ikke bliver sorteret, men i stedet ligger og flyder, eller en sommerfest, der bliver aflyst, fordi der er for få tilmeldte. På Beboerkommunikation får du viden om og inspiration til, hvordan du fungerer som bindeleddet imellem boligorganisationen og beboerne, samt hvordan du skaber en god dialog med beboerne og inspirerer dem til engagement i beboerdemokratiet.

Målgruppe:

Alle

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

29.10.2021 - 30.10.2021

Middelfart

Ledige pladser

DKK 5.100,-

Synskursus

Er du i tvivl om, hvor grænsen går mellem det acceptable niveau for slid/ælde og den uacceptable misligholdelse, som lejeren skal betale for, kan du få mere viden her.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 kursusdage

02.11.2021 - 01.12.2021

Vejle

Ledige pladser

DKK 6.900,-

Personaleleder i driften

Hverdagen i driften er fyldt med, udfordringer, dilemmaer og forandringer og der er mange opgaver og interesser i spil. Det stiller krav til dig som leder og til dine lederkompetencer. Denne uddannelse stiller skarpt på dig som personaleleder og dine handlemuligheder i krydsfeltet mellem medarbejdere, din egen leder samt øvrige samarbejdspartnere

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag samt 3x 2 dage + 1 dag til certificering

09.11.2021 - 03.02.2022

København V

Ledige pladser

DKK 33.000,-

Budget og regnskab

Huslejefastsættelse, vedligeholdelsesbudget, dispositionsfond - har du brug for at få styr på begreberne og de grundlæggende principper i den almene boligøkonomi - så er Budget og regnskab det rette kursus for dig.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 dage

09.11.2021 - 11.11.2021

Nyborg

Ledige pladser

DKK 8.150,-

Råderet for ansatte

Reglerne om råderet er i teorien enkle - men i den praktiske virkelighed åbner den for en lang række overvejelser om håndtering af fx uanmeldte arbejder i boligen, glemt vedligeholdelse, udskiftning af hårde hvidevarer mv. Vi tilbyder derfor dette kursus om råderet for ansatte, hvor der er fokus på praktikken ved administration af råderetten.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

09.11.2021

Vejle

Ledige pladser

DKK 1.800,-

Fyraftensmøde: Råderet for valgte

Føler du dig hjemme i din bolig? Drømmer du fx om rulleskuffer i dit køkken, at ordne tøjet i et walk in closet eller at etablere et cykelskur i haven? Der er få restriktioner, men masser af muligheder for at du kan indrette dig, som du ønsker. Lad fantasien blomstre og sæt dit personlige præg på din bolig! Hvis du vil vide mere om dine og dine naboers muligheder for at forbedre og forandre boligen, så deltag på dette fyraftensmøde.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

kl. 17-20.30

09.11.2021

København V

Ledige pladser

DKK 1.350,-

Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens og det kræver, at man som medlem af bestyrelsen har viden om den rolle og det ansvar der følger med det at lede en boligorganisation. Med dette kursus får du overblik over dine opgaver som bestyrelsesmedlem og dermed et solidt fundament for varetagelsen af bestyrelsesfunktionen.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

1 dag

12.11.2021 - 13.11.2021

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.150,-

Budget og formidling

Få inspiration til at fortælle beboerne i afdelingen om de vigtige budgetposter, som fastsætter de økonomiske rammer om afdelingens aktiviteter og vedligeholdelsen - og dermed de gode forslag fra afdelingsbestyrelsen.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 17. til lørdag kl. 16

12.11.2021 - 13.11.2021

Aalborg Øst

Ledige pladser

DKK 3.800,-

Fyraftensmøde: Ind- og fraflytning for valgte

Interesserer du dig for afdelingens udgift til vedligeholdelse af boligerne i din afdeling, og ønsker du at vide mere om, hvad afdelingsbestyrelsen har indflydelse på i forhold til vedligeholdelsen, er dette kursus måske noget for dig.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

kl. 17-20.30

30.11.2021

København V

Ledige pladser

DKK 1.350,-

Grunduddannelsen i Aarhus 2022

Uddannelsen byder på en gennemgang af den almene boligsektor - herunder dens historie, udvikling og samfundsmæssige betydning samt de formelle strukturer omkring lovgivning, organisering, finansiering m.v.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

1 2-dages internat samt 6 x 1 dag

18.01.2022 - 09.03.2022

Aarhus C

Ledige pladser

DKK 16.200,-

Kursuskalender

Læs mere

Interne kurser for jer

Ønsker I et kursus afholdt hos jer selv? Lad os tilrette kurset, så det passer til jer.

Hent flere (28)

Søger du bolig? - Klik her