BL Kursus 211119 084 2 Nana
  • Alle kurser (48)
  • Kurser for ansatte (43)
  • Kurser for valgte (9)

Søg efter emne:

Vælg et emne
Love og regler
Klima og energi
Driftsnet
Boligorganisationer
Effektiv drift
Boligområder
Beboerdemokrati
Uddannelse
Bestyrelsesnet
Byggeri
Økonomi
Nulstil
Love og regler
Klima og energi
Driftsnet
Boligorganisationer
Effektiv drift
Boligområder
Beboerdemokrati
Uddannelse
Bestyrelsesnet
Byggeri
Økonomi
Vis flere
Viser 48 kurser

Udlejning

Få styr på udlejningsreglerne fra bunden og få lejlighed til at diskutere og få afklaret tvivlsspørgsmål.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 kursusdage

28.11.2022 - 29.11.2022

Vejle

Tilmelding lukket

DKK 5.600,-

Samarbejdskonference 2022

Hvad er de reelle konsekvenser af inflationen, hvordan leder man på tværs og hvordan kommer man fra plan til virkelighed, når man skal samarbejde om at gennemføre planlagt byudvikling

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Konference

Varighed:

09.30-16.00

29.11.2022

Middelfart

Tilmelding lukket

DKK 550,-

Temadag: Energikrise, fjernvarme og data

Kom til en spændende dag på en trist baggrund, for vi står midt i den største energikrise i 50 år, og det har derfor aldrig været mere aktuelt, hvordan vi bruger energien

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3½ timer

29.11.2022

Aarhus C

Venteliste

DKK 0,-

Elevkursus

Kurset giver en gennemgang af den almene sektors formål, opgaver og særlige forhold. Vi skal både kigge på de store linjer og på sektoren set fra et beboerperspektiv.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

29.11.2022 - 30.11.2022

Nyborg

Tilmelding lukket

DKK 5.600,-

AlmenNets Årsseminar: Genanvendelse af byggematerialer

Deltag i AlmenNets Årsseminar om genanvendelse af byggematerialer.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Seminar

Varighed:

09.00 - 15.00

30.11.2022

Odense C

Tilmelding lukket

DKK 0,-

Seminar for bestyrelser

Vil I gerne arbejde med jeres boligsociale bestyrelse og få endnu mere ud af det fælles arbejde? På bestyrelsesseminaret arbejdes der med at styrke den fælles entydige ledelse af den boligsociale indsats og få blik for nye potentialer som bestyrelse.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Seminar

Varighed:

9.30-16.00

01.12.2022 - 31.12.2022

Følger

Ledige pladser

DKK 0,-

ERFA-møde: Ladestandere 2.0

Kom med til ERFA-møde om el-ladestandere, og hør om de nyeste regler, puljer, vejledning om udbud med mere.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

13.00-16.00

01.12.2022

Skanderborg

Tilmelding lukket

DKK 750,-

ERFA-møde; Ladestandere 2,0

Kom med til ERFA-møde om el-ladestandere, og hør om de nyeste regler, puljer, vejledning om udbud med mere.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

9.00 - 12.00

02.12.2022

Aalborg

Tilmelding lukket

DKK 750,-

ERFA-møde; Ladestandere 2,0

Kom med til ERFA-møde om el-ladestandere, og hør om de nyeste regler, puljer, vejledning om udbud med mere.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

13.00-16.00

05.12.2022

Middelfart

Ledige pladser

DKK 750,-

ERFA-møde; Ladestandere 2,0

Kom med til ERFA-møde om el-ladestandere, og hør om de nyeste regler, puljer, vejledning om udbud med mere.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

9.00 - 12.00

07.12.2022

København V

Ledige pladser

DKK 750,-

Webinar: Ressourceanvendelse på byggepladsen

Ressourceanvendelse på byggepladsen kan have væsentlig betydning for et projekts miljø- og klimapåvirkning under udførelsen. Det gælder også for de mange igangværende og kommende almene renoveringer landet over. Kom med, når AlmenNet præsenterer den nye viden fra projektet ’Ressourceanvendelse på byggepladsen’.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Webinar

Varighed:

09.00 - 10.00

15.12.2022

Ledige pladser

DKK 0,-

Webinar: Genhusning

Genhusning er en kompleks opgave for boligorganisationen og samtidig meget indgribende i beboernes hverdag. På dette webinar får du indblik i både jura og praksis for genhusning. Webinaret er for alle ansatte der har berøring med emnet.

Målgruppe:

Alle

Type:

Kursus

Varighed:

fra kl. 12.30 -15.30

11.01.2023

Ledige pladser

DKK 400,-

Grunduddannelsen i Aarhus 2023

Uddannelsen byder på en gennemgang af den almene boligsektor - herunder dens historie, udvikling og samfundsmæssige betydning samt de formelle strukturer omkring lovgivning, organisering, finansiering m.v.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

1 2-dages internat samt 6 x 1 dag

17.01.2023 - 15.03.2023

Aarhus C

Venteliste

DKK 16.200,-

Råderet for ansatte

Reglerne om råderet er i teorien enkle - men i den praktiske virkelighed åbner den for en lang række overvejelser om håndtering af fx uanmeldte arbejder i boligen, glemt vedligeholdelse, udskiftning af hårde hvidevarer mv. Vi tilbyder derfor dette kursus om råderet for ansatte, hvor der er fokus på praktikken ved administration af råderetten. BEMÆRK: Ledige pladser i København!

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

kl. 10.00 - 17.00

24.01.2023

Nyborg

Venteliste

DKK 1.900,-

Lovgivning

Her er et kursus for dig, der gerne vil kunne finde rundt i de mange bekendtgørelser, love og vejledninger, som der er på det almene område. På dette kursus lærer du, hvor (og hvordan) du nemmere kan finde svarene på de svære juridiske spørgsmål.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

24.01.2023 - 25.01.2023

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.600,-

Projektledelse 3

Programmet er lige på trapperne, men du allerede nu mulighed for at sikre dig en plads på holdet.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

31.01.2023 - 01.02.2023

Middelfart

Ledige pladser

DKK 5.500,-

Synskursus 1.-2. februar / 7. marts 2023

Er du i tvivl om, hvor grænsen går mellem det acceptable niveau for slid/ælde og den uacceptable misligholdelse, som lejeren skal betale for, kan du få mere viden her.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 kursusdage

01.02.2023 - 07.03.2023

Vejle

Venteliste

DKK 7.101,-

Budget og formidling

At godkende afdelingens budget på afdelingsmødet er måske ikke det sjoveste punkt på dagsordenen, men det er et af de vigtigste! Her beslutter du den økonomiske ramme for afdelingens aktiviteter og udvikling, men forstår du selv diverse budgetposter? På dette kursus lærer du ikke kun at forstå budgettet, men også at præsentere det for dine medbeboere på afdelingsmødet.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 17. til lørdag kl. 16

03.02.2023 - 04.02.2023

Nyborg

Ledige pladser

DKK 4.000,-

Opsigelse, ophævelse og fraflytning

Kan du hæve lejemålet, hvis en lejer spiller på trommer hver aften, og kan du opsige et lejemål dagen efter, at en lejer er død? Og hvad gør du, hvis opsigelsesvarslet udløber Skærtorsdag? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, vi drøfter på dette kursus.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

06.02.2023 - 07.02.2023

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.800,-

Budget og vedligeholdelse for driftsfolk

Driftspersonalets service og effektivitet spiller tæt sammen med den enkelte afdelings økonomi og beboernes ønsker. Budgettet sætter rammerne for både renholdelse, vedligeholdelse og aktiviteter i afdelingen og dermed også for udførelse af driftsarbejdet. Et godt indblik i budgettet giver mulighed for at bidrage til den fælles udvikling af afdelingen og af beboerservicen.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

01.03.2023 - 02.03.2023

Bredsten

Ledige pladser

DKK 5.800,-

Konflikthåndtering for valgte

Oplever du nogle gange konflikter i dit bestyrelsesarbejde? Vil du gerne blive bedre til at håndtere konflikter? Vil du gerne arbejde for at skabe en samarbejdende kultur med plads til uenighed? Så tilmeld dig dette kursus og få mindst tre praktiske redskaber til at håndtere konflikter i hverdagen!

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 16 til lørdag kl. 15.30

03.03.2023 - 04.03.2023

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.350,-

Introkursus

Er du ny på det boligsociale felt, og har du undret dig over, hvordan den almene sektor er bygget op, og hvorfor boligorganisationer fungerer som de gør? Hvordan hænger kommunens opgaver sammen med det boligsociale arbejde? Og hvad er Landsbyggefonden udover en pengetank?

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

07.03.2023 - 08.03.2023

Middelfart

Ledige pladser

DKK 3.950,-

Bygherreuddannelsen 2023

Hvad enten det drejer sig om renovering eller nybyggeri - større eller mindre byggesager - så stiller det store krav til projektlederen i en boligorganisation. Med BLs specialiserede bygherreuddannelse bliver du klædt ordentlig på til at håndtere opgaven.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

91 dage

09.03.2023 - 07.06.2023

København V

Ledige pladser

DKK 17.900,-

Strategisk Forum 2023

Reserver allerede nu den 14. marts 2023 hvor vi holder Strategisk Forum på Sjælland.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Konference

Varighed:

10.00-15.30

14.03.2023

Ledige pladser

DKK 650,-

Jura for udlejningsmedarbejdere 2023

Er du nysgerrig på boligjura og ønsker at dykke længere ned i de paragraffer, der berører dit arbejdsfelt, har du en unik mulighed for at tilegne dig viden på dette juraforløb, der er skræddersyet til udlejningsmedarbejdere. Vi har skåret ind til benet i boligjuraen og udelukkende udvalgt relevante emner for den erfarne udlejningsmedarbejder

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

3 x 2 dage

14.03.2023 - 07.06.2023

Vejle

Ledige pladser

DKK 16.900,-

Råderet for ansatte

Reglerne om råderet er i teorien enkle - men i den praktiske virkelighed åbner den for en lang række overvejelser om håndtering af fx uanmeldte arbejder i boligen, glemt vedligeholdelse, udskiftning af hårde hvidevarer mv. Vi tilbyder derfor dette kursus om råderet for ansatte, hvor der er fokus på praktikken ved administration af råderetten.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

kl. 10.00 - 17.00

14.03.2023

København V

Ledige pladser

DKK 1.900,-

Beboerkommunikation

Beboere, der ikke kommer til møderne, affald der ikke bliver sorteret, men i stedet ligger og flyder, eller en sommerfest, der bliver aflyst, fordi der er for få tilmeldte. På Beboerkommunikation får du viden om og inspiration til, hvordan du fungerer som bindeleddet imellem boligorganisationen og beboerne, samt hvordan du skaber en god dialog med beboerne og inspirerer dem til engagement i beboerdemokratiet.

Målgruppe:

Alle

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 16 til lørdag kl. 16

17.03.2023 - 18.03.2023

Middelfart

Ledige pladser

DKK 5.350,-

Håndtering af klager og konflikter - Modul 1

Arbejder du til dagligt med at håndtere klager og konflikter mellem beboere, beboerdemokrater og administrationen? Klagesager og konflikter kan være komplekse og det kan være svært at finde løsninger som er tilfredsstillende for alle parter. Samtidig kan klagesager være omkostningstunge og tidskrævende for boligorganisationen. Derfor er det vigtigt at have gode redskaber til håndtering af klager. På dette 2-dages modul arbejder vi med, hvordan du kan vurdere de enkelte sager, og hvilke mulige løsninger der er juridisk samt hvordan du kan give det gode skriftlige svar.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

21.03.2023 - 22.03.2023

København V

Ledige pladser

DKK 4.650,-

Inspektør- og driftslederuddannelsen 2023

Inspektøren er ansvarlig for driften af boligafdelingerne, og det kræver en grundlæggende viden om bygninger, vedligeholdelse, regler, personaleledelse osv. Denne uddannelse kommer omkring alle disse temaer.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

11 dage

21.03.2023 - 14.06.2023

Bredsten

Ledige pladser

DKK 33.500,-

BL-Bestyrelsesuddannelse - i samarbejde med CBS

På BL-bestyrelsesuddannelsen får man dybdegående viden og erfaring om de væsentlige opgaver, problemstillinger og udfordringer, man møder som bestyrelsesmedlem. Undervisning samt diskussioner i grupper (som agerer som bestyrelser) og plenum faciliteres af CBS professorer, erfarne bestyrelsesmedlemmer, rådgivere fra Kromann Reumert og EY m.fl.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Uddannelse

Varighed:

2 moduler samt en netværksdag

31.03.2023 - 03.06.2023

Frederiksberg

Ledige pladser

DKK 35.000,-

Håndtering af klager og konflikter - modul 2 & 3

På dette kursusforløb får du indsigt og træning i at håndtere klager og konflikter gennem dialog. Her får du redskaber til, hvordan du kan bruge konfliktvejledning til at forebygge, håndtere og nedtrappe konflikter i jeres boligområde.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 x 2 dage

12.04.2023 - 10.05.2023

København V

Ledige pladser

DKK 10.300,-

Budget og regnskab

Huslejefastsættelse, vedligeholdelsesbudget, dispositionsfond - har du brug for at få styr på begreberne og de grundlæggende principper i den almene boligøkonomi - så er Budget og regnskab det rette kursus for dig.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 dage

17.04.2023 - 19.04.2023

Nyborg

Ledige pladser

DKK 8.450,-

Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar

Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationens og det kræver, at man som medlem af bestyrelsen har viden om den rolle og det ansvar der følger med det at lede en boligorganisation. Med dette kursus får du overblik over dine opgaver som bestyrelsesmedlem og dermed et solidt fundament for varetagelsen af bestyrelsesfunktionen.

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl 16 til lørdag kl.16

21.04.2023 - 22.04.2023

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.350,-

Grundkursus for afdelingsbestyrelser

Som medlem af afdelingsbetyrelsen er der mange områder, du skal forholde dig til - både formelle regler og arbejdet i praksis Hvad er afdelingsbestyrelsens rolle i husordenssager, hvem beslutter om I må bygge en udestue i haven og hvordan sikrer I et godt samarbejde med ejendomsfunktionæren? Det er blot nogle af de mange spørgsmål, vi drøfter på dette kursus!

Målgruppe:

Valgte

Type:

Kursus

Varighed:

Fredag kl. 17 til lørdag kl. 16

21.04.2023 - 22.04.2023

Nyborg

Ledige pladser

DKK 4.000,-

Udlejning

Få styr på udlejningsreglerne fra bunden og få lejlighed til at diskutere og få afklaret tvivlsspørgsmål.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 kursusdage

24.04.2023 - 25.04.2023

Vejle

Ledige pladser

DKK 5.800,-

Temadag om Genhusning

Genhusningsprocessen er en kompleks opgave for boligorganisationen og samtidig meget indgribende i beboernes hverdag. Overvejelserne ved en genhusningsproces er derfor mange, og det er vigtigt at have øje for både jura og praksis.På temadagen er fokus på alle de praktiske problemstillinger, der er ved en genhusningsproces, både i forhold til organisering af processen, kommunikation undervejs i processen samt de juridiske rammer.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

6 timer

02.05.2023

København V

Ledige pladser

DKK 1.900,-

Synskursus 2.-3. maj/ 15. juni 2023

Er du i tvivl om, hvor grænsen går mellem det acceptable niveau for slid/ælde og den uacceptable misligholdelse, som lejeren skal betale for, kan du få mere viden her.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 kursusdage

02.05.2023 - 15.06.2023

Vejle

Venteliste

DKK 7.101,-

Projektledelse 1

Tilmelding til projektledelse 1 er nu åben.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

09.05.2023 - 10.05.2023

Middelfart

Ledige pladser

DKK 5.500,-

BL-Toplederprogram - i samarbejde med CBS

BL-Toplederprogram har fokus på strategiske ledelse, værdiskabelse og netværk. Uddannelsen er målrettet topledere i de almene boligorganisationer og -administratorer som betjener organisationsbestyrelsen og dermed det strategiske ledelseslag. Introduktionsmøde til uddannelsen, 9. maj 2023 kl. 10-15.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

4 moduler i alt 8 dage

09.05.2023 - 28.02.2024

Ledige pladser

DKK 48.500,-

Webinar: Ind- og fraflytning for valgte

Interesserer du dig for afdelingens udgifter til vedligeholdelse af boligerne? Vil du vide mere om, hvad afdelingsbestyrelsen har indflydelse på i forhold til vedligeholdelsen? Så er dette webinar måske noget for dig.

Målgruppe:

Alle

Type:

Kursus

Varighed:

0 timer

09.05.2023

Ledige pladser

DKK 350,-

Afdelingsmødet – administrationens rolle

Afdelingsmødet er en grundsten i beboerdemokratiet. Det er beboernes direkte vej til indflydelse på egen afdeling, og alle har en interesse i, at møderne forløber så godt og positivt som muligt.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

6 timer

11.05.2023

Nyborg

Ledige pladser

DKK 1.900,-

Temadag om dødsboer

Når en beboer dør, skal boligorganisationen sikre en smidig sagsbehandling i samarbejde med skifteretten og arvinger - så der ikke opstår unødvendige tab i boligafdelingen!.Hvis du arbejder med dødsboer i boligorganisationen, skal du være knivskarp på reglerne i såvel dødsboskifteloven som lov om leje af almene boliger, idet der her er parallelle frister, der skal overholdes.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

6 timer

31.05.2023

Vejle

Ledige pladser

DKK 1.900,-

Projektledelse 2

På projektledelse 2 sætter vi fokus på karakteristika ved det stærke teams samarbejde og på din rolle som projektleder i det. Hvordan kan jeg som projektleder med fordel tænke i og aktivere partnerskaber på – og hvad skal der til for at skabe tillidsfulde relationer i samarbejdet.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

12.09.2023 - 13.09.2023

Middelfart

Ledige pladser

DKK 5.500,-

Boligjura 2023/2024

Har du allerede en god juridisk indsigt, men ønsker at komme et spadestik dybere og diskutere paragrafferne i detaljen, vil Boligjurauddannelsen være det rigtige valg.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

212 dage

12.09.2023 - 10.04.2024

Vejle

Ledige pladser

DKK 35.000,-

Boligøkonomi 2023/2024

Fra regnskabsmedarbejder til økonomimedarbejder - på Boligøkonomi får du viden og værktøjer til at foretage økonomiske analyser, vurderinger og beregninger.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Uddannelse

Varighed:

4 x 2 dage

26.09.2023 - 17.01.2024

Nyborg

Ledige pladser

DKK 24.300,-

Almene Boligdage 2023

Almene Boligdage er en festdag, der samler ansatte og valgte fra landets boligorganisationer. Vi mødes på Tivoli Hotel for at hylde engagementet og for at dele viden og tanke inspiration, der kan gøre vores boligområder endnu bedre.

Målgruppe:

Alle

Type:

Konference

Varighed:

1 dag

30.09.2023

København V

Ledige pladser

DKK 2.700,-

Synskursus 3.-4. oktober/ 14. november 2023

Er du i tvivl om, hvor grænsen går mellem det acceptable niveau for slid/ælde og den uacceptable misligholdelse, som lejeren skal betale for, kan du få mere viden her.

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

3 kursusdage

03.10.2023 - 14.11.2023

Vejle

Ledige pladser

DKK 7.101,-

Opfølgning på Boligjura

Komplicerede juridiske spørgsmål, nye domme og nye regler - der er meget at følge med i og holde styr på i en travl hverdag!

Målgruppe:

Ansatte

Type:

Kursus

Varighed:

2 dage

12.03.2024 - 13.03.2024

Nyborg

Ledige pladser

DKK 5.700,-

Kursuskalender

Læs mere

Interne kurser for jer

Ønsker I et kursus afholdt hos jer selv? Lad os tilrette kurset, så det passer til jer.

Hent flere (38)

Søger du bolig? - Klik her