Kursuskalender

Her kan du tilmelde dig alle BL's åbne kurser og uddannelser.

Målgruppe: Kursus ansatte

Bygherreuddannelsen 2020

Tilmeldingsfrist: 06. mar. 2020
Startdato
12.03.2020 - 28.05.2020
Sted
København V, Boligselskabernes Hus, KBH
Varighed
09:00 - 17:00
Pris
DKK 14.500,-

Hvad enten det drejer sig om renovering eller nybyggeri - større eller mindre byggesager, stiller det store krav til projektlederen i en boligorganisation. Med BLs specialiserede bygherreuddannelse bliver du klædt ordentlig på til at håndtere opgaven.

Denne uddannelse stiller skarpt på dig som projektleder i en almen bygherreorganisation med fokus på de særlige rammer, roller og vilkår, der gør sig gældende. At være projektleder i en almen byggesag er et udfordrende og meget spændende arbejde. Det kræver indsigt i processer og en forståelse for et kompliceret organisatorisk set up.

Uddannelsen afholdes d. 12. marts, d. 22. april, d. 11. maj og d. 28. maj i Boligselskabernes Hus i Studiestræde 50, 1554 København V.

Deltagere
Du er ansat og arbejder som projektleder med byggesager i en boligorganisation. Du er forholdsvis ny i jobbet, måske nyuddannet eller kommer fra en anden branche (fx som rådgiver), og har en grundlæggende, professionel forståelse for byggeri. Med vores bygherreuddannelse får du redskaber, målrettet viden og praksis til at løfte dine opgaver.

Formål
Uddannelsen sigter mod at gøre dig skarpere på hvordan I får opfyldt målet, sikrer en god proces samt hvordan ansvaret er forankret hos de mange aktører i byggesagen. I uddannelsen er der særligt fokus på, hvad det vil sige at være almen bygherre og hvordan man sikrer et godt samarbejde med beboerdemokratiet og beboere gennem inddragelse og kommunikation.

Indhold og emner
Uddannelsen indeholder grundlæggende elementer i projektledelse af en almen byggesag, men den dykker også ned i særlige fokuspunkter. Uddannelsen i overskrifter:

Dag 1    Den almene bygherre og beboerdemokratiet 
Dag 2    Rammer og betingelser for det almene byggeri 
Dag 3    Samarbejdet med  Landsbyggefonden,  Byggeskadefonden og kommunen 
Dag 4    Kommunikation, inddragelse og  forventningsafstemning

 

 • Hvem er den almene bygherre?
 • Projektledelse og beboerdemokrati
 • Interessenter, roller og målsætninger
 • AB18, ABR18 og ABT18
 • ABC-skematikken og milepæle
 • Organisering og samarbejde med rådgiver og entreprenør
 • IKT og overgang til drift
 • Myndigheder, økonomi og godkendelser
 • Forsikringer og eftersyn
 • Afdelingsmødet
 • Formidling og dialog om planer
 • Varslinger og genhusning
 • Evaluering

 

Metode
Uddannelsen er bygget op omkring fire undervisningsdage, hvori en række forskellige faste indslag indgår: Holdundervisning, oplæg, vidensdeling og caseopgaver.
 
Samarbejde med Bygherreforeningen og AlmenNet
Uddannelsen udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen og AlmenNet og er udviklet i samspil med almene bygherrer og Implement Consulting Group. Sammen med Bygherreforeningen har BL skræddersyet en samlet uddannelsespakke, som består af tre selvstændige uddannelsesforløb, hvoraf BLs bygherreuddannelse altså er en af dem. De to øvrige uddannelsesforløb, som kan tages som et tilvalg, udbydes gennem Bygherreforeningen. 

Søger du bolig? - Klik her