Kursuskalender

Her kan du tilmelde dig alle BL's åbne kurser og uddannelser.

Målgruppe: Kursus ansatte

Synskursus

Tilmeldingsfrist: 02. feb. 2020
Startdato
03.03.2020 - 16.04.2020
Sted
Vejle, Sinatur Hotel Haraldskær
Varighed
10:00 - 16:00
Pris
DKK 6.750,-
Tilmelding lukket

Er du i tvivl om, hvor grænsen går mellem det acceptable niveau for slid/ælde og den uacceptable misligholdelse, som lejeren skal betale for, kan du få mere viden her.

Deltagere
Synsmedarbejdere.

Formål
Ideen med kurset er, at deltagerne forstår reglerne, så de efterfølgende vil være i stand til at forklare indflytter/fraflytter baggrunden for vurderingen ved synet.

Indhold og emner
Procedurer og regler om ind - og fraflytning vil blive gennemgået. Derudover bliver deltagerne trænet i at vurdere, hvornår der er tale om misligholdelse og slid/ælde. Dette foregår dels på selve kurset i form af diskussioner og praktisk gennemførelse af et syn, men også i form af hjemmearbejde med BLs digitale lærebog. 

Modul 1
 - Procedure ved indflytning
 - Udlejers vedligeholdelsespligt generelt
 - Vedligeholdelse i forbindelse med Råderet
 - Gennemgang af A- og B-ordning
 - Misligholdelse samt slid og ælde
 - Synsrapporten
 - Syn af lejlighed
 - Gennemgang og drøftelse af synsresultatet
 - Adgang til boligen
 - Efterladte effekter
 - Frister i forbindelse med fraflytning
 - Introduktion til hjemmearbejde

Hjemmearbejde
Imellem de 2 moduler skal deltagerne øve sig på spørgsmål/svar om syn og istandsættelse ved fraflytning via BLs digitale lærebog.

Modul 2
 - Udfordringer i forbindelse med fraflytning
 - Gennemgang og drøftelse af synsresultater

Deltagerne afslutter kurset med en skriftlig test (ca. 30-45 min.), hvor de bliver testet i relevante    spørgsmål om ind- og fraflytning. 
Testen bliver vurderet bestået/ikke bestået.

Datoer
Modul 1: den 3. - 4. marts 2020 - med overnatning
Modul 2: den 16. april 2020

Søger du bolig? - Klik her